Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Πιο αυστηρά μέτρα, πιο ανοικτά σύνορα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΑΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ Κ
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
15 ΗΜΕΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ
Η ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
Η ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 23
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΣΕΛΙΔΑ 7
Η ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΙΣ
&Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 771108979125
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο . Αρ. φύλλου 30468 . Ιδρυτής: Γ Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr + C120
Πιο αυστηρά μέτρα,
Η Ε.Ε. ψάχνειν
κυρσεις
για Τουρκία
Μπαίνουν
κανόνες
στην τηλεργασία
μετρα,
πιο ά
ανοιχτα
σύνορα
Τήρηση ωραρίου, κάλυψη
του κόστους εξοπλισμού
Καταδίκηγια Αγία Σοφία
Κανόνες στην τηλεργασία θέτει νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί το
υπουργείο Εργασίαs. Μεταξύ άλ
λων, προβλέπει πλήρη σεβασμό
των εργασιακν σχέσεων, τήρηση
ωραρίου , κάλυψη του κόστουs εξοπλισμού από τον εργοδότη, απαγό ρευση τns χρήσns κάμεραs κ.ά. Η
εξ αποστάσεωs εργασία πριν από
την εμφάνιση τns πανδημίαs πaρουσίαζε χαμηλή ανταπόκριση στη
χρα μαs σε σύγκριση με την Ε.Ε.,
εμφάνισε όμωs σημαντική αύξηση-σε σχέση με το σημείο εκκ vησns-μετά την κρίση του κορω
νοϊού. Σελ. 23
Τρόπους επιβολήs κυρσεων σε πε.
ρίπτωση επιδείνωσns τns τουρκικns συμπεριφοράs στην Ανατολική
Μεσόγειο αναζητεί n Ε.Ε.
οι υπουργοί Εξωτερικν των 27
συμφνησαν ότι την επόμενη φορά αυτέs θα πρέπει να είναι κατά
τομέων τns τουρκικής οικονομίas
και όχι προσπων. Πιθανά μέτρα
περιλαμβάνουν τη διακοπή των
ενταξιακν διαπραγματεύσεων
και τns προενταξιακής χρηματοδότησn , την ανάκληση τms τελωνειακήs ένωσηs , τη διακοπή χρηματοδότησns από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και
την απαγόρευση πλησns όπλων
και εξοπλιστικν ανταλλακτικν.
Παράλληλα, καταδικάστηκε η απόφαση Ερντογάν για μετατροτή τns
Αγίas Σοφίas σε τζαμί.
Τέλος στα πανηγύρια-ι θα ισχύσει για αφίξεις από ΗΠΑ, Βρετανία, Σουηδία
καθςs
Αυστηρότερα μέτρα για την ανάσχεση τs
διασποράs του κορωνοϊού αποφάσισε n
κυβέρνηση, εν εξετάζει άνοιγμα σε απευθείαs πήσειs από <κόκκινες χρεsW, επιχειρνταs να ισορροπήσει μεταξύ τns αντι
μετπισns τns πανδημίαs και τns ομαλήs
λειτουργίas τns τουριστικήs σεζόν. Χθεs,
κατόπιν σύσκεψns υπό τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκn, απαγορεύθηκαν εκδηλσε1s, όπωs τα πανηγύρια, που θεω - ηδία, εν θα εξεταστεί αντίστοιχη από ρούνται από τουs λοιμωξιολόγοus από τιs
πιο επικίνδυνες για τη μετάδοση του ιού.
Στον αντίποδα, στιs 15 Ιουλίου ανοίγουν
οι απευθείas πτήσειs από το Ηνωμένο
Βασίλειο και στιs 22 Ιουλίου από τη Σουφαση για τιs πτήσειs από ΗΠΑ στα τέλη
Ιουλίου . Σελ. 6
Ενα εκατομμύριο κρούσματα σε μία εβδομάδα
ΣΗΜΕΡΑ
Σπύρος Βλαχόπουλος:
Πατί παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρπου
Δημήτρης Αθανασούλης:
Η άβολη κληρονομιά
και η διαχείριση ενός συμβόλου
Ασλί Ερντογάν:
Το ερντογανικό καθεστς
δηλνει ότι από εδ και στο εξής
η Οθωμανική Αυτοκρατορία
θα αποτελεί το νέο Πρότυπο
της σύγχρονης Τουρκίας
FOLLI FOLLIE
Η ααφαίμαξην
συνεχίστηκε
και μετά το σκάνδαλο
Αμφιλεγόμενα δάνεια σε θυγατρι κές και σε στελέχη της τότε διοίκησης καταγράφει η έκθεση του ορκωτού λογιστή της Folli Follie για τη
χρήση του 2018, γεγονός Που δείχνι
ότι η κακοδιαχείριση συνεχιζόταν
και μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Σελ. 25
Σελ. 3-5
ULCATCH
Το ΘΡΕΝ
αΜασκοφόρος, ίσως αντιγράφοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, επισκέφθηκε χθες ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον το κέντρο άμεσης βοήθει ας του Λονδίνου. Οι δύοnγέτες συμμορφνονται τρα με τις επιταγές της πανδημίας , ωστόσο η επιστροφή στην κανονικότητα απέχει Πολύ. Τα κρού σματα COVID-19 Πολλαπλασιάζονται με ραγδαία ταχύτητα, με ένα εκατομμύριο μόλις σε μία εβδομάδα και Πάνω από 13 εκατομμύρια συνολικά , Σελ. 9
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Σήμερα η απόφαση
του ΣΤΕ
Αντιφάσεις
Τέλος στην αγωνία εκατοντάδων XI
λιάδων συνταξιούχων αναμένεται να
βάλει, εκτός απροόπτου, σήμερα, n
Ολομέλεια του Συμβουλίου της ΕΠΙκρατείας (ΣΤΕ), ανακοιννοντας την
απόφασή του για την υπόθεση των
αναδρομικν Ποσν Που αντιστοιχούν στις Περικοπές Που κρίθηκαν
αντισυνταγματικές το 2015. Σελ . 22
Και το λίγο
αλκοόλ βλάπτει
την υγεία
Ενπιον εισαγγελέα στη Χάγη ο Θάτσι
Η επιτροπή των επιστημόνων
που συμβουλεύει την κυβέρVηση έχει δσει διαπιστευτήρια τηs επάρκειάs τns. Με
αυτό το δεδομένο , πρέπει να
γίνει αποδεκτή και η σύσταση
για απαγόρευση των πανηγυριν. Για να έχει , όμωs, επιτυχία η προσπάθεια επανα-ευαισθητποίησns τns κοινήs
Συστάσεις των ειδικν
ιδιαίτερα αυστηρέs θα είναι οι
συστάσειs τns επιτροπήs Αμερκανν ειδικν όσον αφορά την
κατανάλωση οινοπνευματωδν.
Η επιτροπή προφανs υι0θετεί
την άποψη ότι τα όποια ευεργε
τήματα τns ήπιas κατανάλωσηs
οινοπνεύματοs για την καρδιαγγειακή υγεία επισκιάζονται
από τηναύξηση του κινδύνου
καρκινογένεσηs που εγκυμονεί ακόμη και ένα ποτήρι αλκοόλ. Σελ. 11
. ΕΥΠ: Αλλαγές στη δομή της Εθν
κής Υπηρεσίας Πληροφοριν προω
θεί η κυβέρνηση. Ενδεικτικά, αποφασίστηκε η μεταφορά της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικν Πληροφοριν στο
υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Σελ. 7
γνμns, οι οδηγίεs πρέπει να
διέπονται από λογική συνοχή. Δεν μπορεί να επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στο
εσωτερικό, εν ακριβs την
ίδια στιγμή ανακοιννεται
περαιτέρω άνοιγμα των συνόρων σε χρεs όπου η πανδημία καλπάζει. Η αντίφαση
υπονομεύει τη συμμόρφωση.
. Κροίσ0 1: Εκκληση Προς τις κUβερνήσεις των χωρν τους απευθύνουν 83 από τους Πλουσιότερους
ανθρπους στον κόσμο , ζητντας
υψηλότερους φόρους στους ίδιους
και στους πολύ πλούσιους, Προκειμένου να εξασφαλισθούν κεφάλαια για
τη στήριξη των οικονομιν μετά την
Πανδημία. Σελ. 32
Ο Πρόεδρος του Κοσόβου, Χασίμ θάτσι, κατέθεσε χθες στον εισαγγελέα του ειδικού δικαστηρίου για το Κόσοβο, Που εδρεύει στη Χάγη και ερευνά εγκλήματα Που διεπράχθησαν στον Πόλεμο για την απόσχιση της
επαρχίας από τη Σερβία. Είναι το τίμημα της ελευθερίας , είπε ο θάτσι. Σελ. 10
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤοΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ
Η Πάρος και τα αρχοντικά της
. Νόσος Αλτσχάιμερ: Για πρτη φορά υλοποιείται στην Ελλάδα
σύγχρονο πρόγραμμα κατάρτισης για
φροντιστές νοσούντων από τη νόσο
Αλτσχάιμερ. Σελ. 2
Οι ψευδαισθήσεις μεγαλείου ενός νεοσουλτάνου
Ο Ρετζέη Ταγίn Ερντογάν είκε αναγγείλει
Πολλές φορές τη μετατροπή της Αγίας Σο φίας σε τζαμί, Και Παρότι μεταξύ των απειλητικν αναγγελιν δήλωνε ότι μια τέτοια
κίνηση δεν θα ήταν φρόνιμη, δεν έπαψε να
τη θεωρεί δυνατό χαρτί του . Οι ευδιάκρπες
Ψευδαισθήσεις μεγαλείου διόγκωσαν επι
κίνδυνα την αυτοπεποίθησή του . Τον έπεισαν Πως είναι ικανός να ξεδιπλνει το τα
λέντο του σε Πολλές σκακιέρες συγχρόνως
και να συντρίβει τους αντιπάλους του .
Είναι στο ΝΑΤΟ και συμμαχεί με τη Ρωσία.
Φυλακίζει βουλευτές, δημοσιογράφους ,
Πανεπιστημιακούς και υποκρίνεται αναιδς
τον προστάτη της δημοκρατίας, εν Πληθαί- λως υποστηρίζεται από τα αποτελέσμα.
νουν οι Τούρκοι Που Προσφυγεύουν για να
μη χάσουν και την τελευταία τους ανάσα.
Ανοίγει αΠηγές Ειρήνης με τον στρατό του
να δρα σε τρία μέτωπα: στη Συρία (από κοι νού με τζικαντιστές ) , στη Λιβύη (χλευάζοντας το υποτιθέμενο εμπάργκο) , στο Ιράκ
όΠου οι εισβολές συνεχίζονται ακωλύτως.
Τα μέτωηα αυτά αυξάνονται σε Πέντε, αν
συνυπολογιστούν η κατοχή της Κύπρου (για
την οποία n Ε.Ε. δεν έπεισε Ποτέ Πως εί ναι και δικό της πρόβλημα) και η συνεχής
Περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από το
τουρκικό ναυτικό και την αεροπορία στο Αγαίο και στη Μεσόγειο . Η φαντασίωση του
Ερντογάν ότι δεν είναι μόνον ο οικουμεν
κός ηγέτης του Ισλάμ, αλλά και ο σπουδαιότερος Τούρκος ηγέτης μετά τον Μωάμεθ
τον Πορθητή και τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλο- Σοφίας δεν Πονάει όντως τον κΠολτισμένο
Πρεπή , αυτός Που θα ακυρσει την κοσμική κόσμο, όπως δείνουν οι απολύτως αναμεαπαρένθεσην του Κεμάλ Ατατούρκ, ουδόότι το εθνικιστικό αναβολικό της υβριστικής
μετατροπής της Αγια-Σοφιάς σε τζαμί και η
χυδαία εργαλειοποίηση της θρησκείας θα
προσφέρουν στον Ερντογάν κάτι περισσό
τερο από λίγες μονάδες στις δημοσκοπήσεις των λίγων επόμενων μηνν.
Στις ψευδαισθήσεις μεγαλείου του τυχο
δικτη νεοσουλτάνου, n Ελλάδα δεν μο ρεί να απαντήσει με τις δικές της ψευδα σθήσεις . Η Τουρκία δεν είναι απομονωμέ
νn, η δε προσβολή του συμβόλου της Αγίας
. Νηπιαγωγεία: Από τους 332
δήμους της χρας δόθηκε παράταση
στους Δήμους Αθηναίων, Καλλιθέας,
Ζωγράφου, Νέας Σμύρνης και ΝεάΠολης Συκεν Προκειμένου
να βρουν τις αίθουσες Που θα γίνουν
νηιαγωγεία για τους τετράχρονους
μαθητές . Σελ. 8
ΘΕΩΡΕΙΟ
Το τηλεφνημα
Γεραπετρίτη
στους υπουργούς
τα της Πολτικής του . Η αίγλην του στους
μουσουλμάνους συναρτάται απολυτως με
οικονομικά δοσίματα και μικρά ή μεγάλα
Πραξικοπήματα. Η <ακμαίαν Τουρκία ζει την
οικονομική της κατάρρευση, τόσο βαθιά και
εκτεταμένη Πoυ δεν είναι καθόλου βέβαιο
νόμενες υποθερμικές αντιδράσεις του . Οσο
για τις πιθανότητες να αντιδράσει σαρωτικά
ο ξανθός Μόσκοβος, στε ανα εκπληρωθούν οι Προφητείες για το Ποθούμενο ,
δεν είναι περισσότερες από τις πιθανότητες
να ανακαλύψουν τη σύνεση οι αντιποινολά
τρες δημοκόΠοι στους κόλπους της
κυβέρνησης,
Περισσότερες από 500 σελίδες με πληροφορίες και
γενεαλογικά δέντρα , καθς και φωτογραφίες , κτισμά.
των και ανθρπων , αριθμεί το βιβλίο του Φραγκίσκου
Νικ. Περράκη για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πάρου και της Αντιπάρου. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό
αρχιτεκτονικό οδηγό των αρχοντικν των δύο vησιν ,
Ποu, όμως, βασίζεται και εμπνέεται από τις διαδρομές
των ιδρυτν και κατόχων αυτν των οικημάτων. Σελ. 14
Σελ, 4
ΙNΤΙME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Ρ PHOTO/ PHIL NIJHUIS
PIPPA FOWLES / 10 DOWΝING STREEΤ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα