Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΕΛΟ ΕΤΗΝ ΑΓΩΝΑ
ΠΑ ΠΕΡΙΕΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 500
ΧΑΜΗΛΗ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΕΕΤΑΣΕΙΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Έκθεση aΜά και στα nepιοσότερα μαθήματα .
ρισοότερους a.
Βρες Τσελίκος
στο Νομό Πρέβεζος κατόφεραν να ουγκεντρ.
κν στο Νομό Πρέpεζος
Σύμφωνα με εκno. ξεnέpoσε το 18,5, oως
ΕΛΟδος μετά την αν9- να των paμonoγν δεν οωνή , ο Διευθυντής της
στους niνακες των Ν ταν η βαθμοηογία στην
Εκ των έντεκα Ποu οδαγήθηκαν στον Εισαγγελέα
| Για την υπόθεση ναρκωτικν στην Πρέβεζα
Συνέντευξη του Γ. Γεραπετρίτη
Στους εννέα ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα
Στον Ειοαγτλtα οδηγήθηκαν
την Πέμπτητο αnόuμα οι έντε
κα nou εμιλέκονται στην noλύκροτη υπόθεση ναρκωτικν
στην Πρέβeζα και ουνελήφθησαν
μετά από μγάλη εχίρηση της
Με απαντήσεις για ενδιαφέροντα θέματα
Ο υnουργός Εmxpατείας , Γργος Γe .
ραnετρίτης, οε συνέντευξή του προανήγ .
| γειλε νέα δέσμη θετικν μέτρων αnό τoν
Σετπτέμβριο, ένα μέρος των οποίων θα ο .
|φορά φοροελαφρύνοεις και ασφαλιστικές
Καλά μαντέψατε. .
ΑΠοκαλύψεων
συνέχεια...
ΚΟΥΖ: Ποιός είναι τήγορος nρο διετίος υνοι για το γεγονός
ότι η χρα κόληησε
καθημερινά.
βλέπουν tο
ο οφιονισμένος κι του οrηψερινού του .
διαπρύσιος κήρυκας ουτού , nou δίδαξε με στα μνημόνια . Πήραν
της συριζαtικης noni , τις nράξεις του τ on -την εξουσία και την
τκής pουλευτής του μαίνει noniτική n - διακειρίζονται με t .
anό τη μηνυ
τήρια ανυφο ΣΥΡΙΖΑ , n. βουλευ . κn
ναν onohύτως anaτης και unoupyoς Προ τετραετί
του κΙΝ.ΑΛ . οφο - εν όyω είε δηλ Λoon τύφλα νάκει η
δρός κατήγοpος ηρο σει: Ο ΣΡΙΖΑ ως n ρόδεκτο τρono , δηmιyειpηματίας Καλοτρίτος κατά στελεχν
της λβανέζικης Εταιpείας καίνr την Κου .
μουνδούρου, αφού στη μήννοή του μnλi .
κτός του Υπουργού Επκpατείας του ΣΥΡΙΖΑ
διαnnoκn και ο naτετραετίος του ΣΥΡ- hτική δύναμη και η nooομματισμός της
ΖΑ και του αρηγού ηγετική του ομάδα . μεταnoλίτευσης.
Γρόμα ο Μιγάης λουκός ! του και σφοδρός κα είναι οι βασοί une -