Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πρόταση συμβιβασμού για το 1,8 τρισ. ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ0ΡΙΚΗ Πυ! Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙκο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.269
Κερδισμένη από την κρίση
η Barilla Hellas
Πρότασησυμβιβασμού
Με την Πανδημία να έχει <πριμοδοτήσειν
σημαντικά τις εγχριες Πωλήσεις στα ζυμαρικά , η Barilla Hellas φέρεται ότι
συμπεριλαμβάνεται στους κερδισμένους πaiχτες της φετινής χρονιάς, διατηρντας,
τουλάχιστον στο πρτο μισό του έτους, τους
σημαντικά ενισχυμένους ρυθμούς ανάπτυξης
σε σχέση με Πέρυσι . σελ . 12
για το
ο 1,8
τρισ. ευρα
Σαρλ Μισέλ Τέσσερις βελτισεις για το ταμείο ανάκαμψης και το ΠΔΠ
Πρόσθετα μέτρα
κατά του κορονοϊού
Συμβιβαστική Πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Περιόδου 2021-2027 και
το ταμείο ανάκαμψης, η οποία Προβλέπει σειρά είχε υποβάλει τον περασμένο Φεβρουάριο. Η δεύ
αλλαγν χωρίς να αλλάζει την κεντρική φιλοσοφία τερη κίνηση του κ . Μισέλ σε σχέση με το ΠΔΠ
των αρχικν Προτάσεων της Κομισιόν, υπέβαλε αφορά τις χρες με καθαρή συνεισφορά στον κοι
χθες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Σαρλ Μισέλ, εν όψει της κρίσιμης συνεδρίασης
των Ευρωπαίων ηγετν στις 17-18 Ιουλίου στις
Βρυξέλλες. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ΠΔΠ, η
χθεσινή συμβιβαστική Πρόταση καθορίζει τις δα - κατάργηση του μέτρου . Η συμβιβαστική Πρόταση
του συνολικού Ποσού για την Παραπάνω εππαετία γήσεων θα δοθεί μέχρι το 2022 το 70% , δηλαδή
350 δισ. ευρ με βάση τα κριτήρια Που είχε Προ
τείνει η Κομισιόν. Ταυπόλοιπα 150 δισ. ευρ, δη
λαδή το 30% των επιχορηγήσεων , θα κατανεμηθούν
στα κράτη μέλη το 2023 με βάση την κατάσταση
νοτικό Προϋπολογισμό , οι οποίες θα συνεχίζουν της οικονομίας τους το 2022. Τέλος, ο κ. Μισέλ
να Παίρνουν Πίσω μέσω επιστροφν ένα μέρος Προτείνει να αρχίσει η αποπληρωμή των δανείων
της καθαρής συνεισφοράς τους στον Προϋπολο- ύψους 750 δισ. ευρ Που θα συνάψει η Ε.Ε. στην
γισμό, ενό n Κομισιόν είχε προτείνει m σταδιακή αγορά ομολόγων από το 2026 και όχι το 2028 Που
είχε Προτείνει η Κομισιόν. Η αποπληρωμή θα
Πάνες στο 1,074 τρισ. ευρ , δηλαδή μια μείωση προβλέπει ότι από τα 500 δισ. ευρ των επιχορη - γίνει σε βάθος χρόνου, άνω των 30 ετν. σελ. 6-7
κατά 20 δισ. ευρ σε σχέση με την Πρόταση Που
Πρόσθετα μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση για να
αποφύγει εξάπλωση του κορονοιού και από
την επόμενη Τρίτη όλοι οι τουρίστες θα μπα νουν από τον Προμαχνα μόνο με αρνητικό
τεστ. Δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωσην ήταν
το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη
κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης Που Πραγματοποιήθηκε για τον συντονισμό των
επόμενων ενεργειν . σελ .4
Αλεξανδρούπολη-Καβάλα
Ζεστοί οι Αμερικανοί
για δύο λιμάνια
Προς νέα δέσμη μέτρων
στήριξης της αγοράς
Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για τον Σεπέμβριο
Το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Black Summit Finandal Group αναμένεται να δσει το
<παρν στους διαγωνισμούς για τα λιμάνια
της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας , επιβεβαινοντας το θερμό γεωπολιτικό και
γεωοικονομικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά
κης. σελ .11
Νέο Πακέτου μέτρων για τm
στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριν σχεδιάζει η κυβέρ- ραπετρίτης και το (πακέτο
vηση για τον Σεπτέμβριο Προ - στήριξης Που θα εγκριθεί από
κειμένου να αντιμετοπιστούν
οι επιπτσεις Που
έχει στην αγορά ο
(χτύπημαν του κορονοiού, ειδικά δε στον
κλάδο του τουριαλλά-όΠπως ανέφερε και ο
υπουργός Επικρατείας Γ. Γε
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο
μεταξύ , σε Παράταση και για τους μη νες Ιούλιο και Αύγουστο της μείωσης
κατά 40% των ενο κίων των επιχειρήσεων Που έχουν Πληγεί από
Αυξημένοι πόροι στο Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας
Παράταση
της μείωσης
ενοικίων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει κατά 500 εκατ.
ευρ τους Πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου
θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο
2021-2027, Προκειμένου να αποκαταστήσει
τις ζημιές που Προκάλεσε η Πανδημία του
κορονοίού στον κλάδο . Πρόκειται για μια
αύξηση της τάξης του 8% σε σχέση με την
Πρόταση Που είχε Παρουσιάσει η Κομισιόν τον
Ιούνιο του 2018, στο Πλαίσιο του Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου. σελ . 10
σμού Που βάλλεταιν
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος τριμήνου. Πρέπει την κρίση του κορονοϊού , λόγω
να θεωρείται δεδομένο ότι θα
υπάρξουν και νέες φοροελαφρύνσεις αλλά και μεισεις περιλαμβανομένου δε και του
στις ασφαλιστικές εισφορές ,
με βάση Πάντα τα δημοσιονομικά Περιθρια Που υπάρχουν , κυβέρνησης . σελ. 6-7
Νέα άλωση της Αγίας Σοφίας
και της δραματικής πτόσης
της τουριστικής κίνησης, συμΜε μια απόφαση-επίδείξη δύναμης και αγνοντας τις Προτροπές και προειδοποιήσεις της
διεθνούς κινότητας, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίη Ερντογάν υπέγραψε χθες Προεδρικό διάταγμα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Είχε Προηγηθεί η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, Που έκρινε μη σύννομο ( έπειτα από 86 χρόνα) το κεμαλικό διάταγμα του 1934 με τοοποo ο ναός είχε αποκτήσει καθεστς μουσείου. σελ . 15
κλάδου τmς εστίασης , προχωρά
το οικονομικό επιτελείο της
Χ.Α.: Έξι συνεχείς
πτωτικές συνεδρισεις
Για δεύτερη φορά μέσα στο
2020 το Χρηματιστήριο Αθηνν εμφάνισε
αρνητικό ρεκόρ διαδοχικν πτωτικν συνε δριάσεων , συμπληρνοντας χθες έξι συνεχείς
πτωτικές συνεδριάσεις , Η εξαήμερη πτση του
Χρηματιστηmρίου κόστισε κεφάλαια ύψους
1,47 δισ. ευρ από την κεφαλαιοποίηση, Που
υποχρησε στα 44,530 δισ. ευρ. σελ . 17
Εθνικοποιήσεις
Προτείνει
το ΔΝΤ κατά
του Covid19
Προς διανομή
τα ακίνητα
του Ελληνικού
Υψηλές. .
ταρίφες
για στελέχη
τεχνολογικν
Παρέμβαση
ΤροΠολογία στη Βουλή
Αμοιβές
Έκκληση στις κυβερνήσεις να
σπεύσουν να στηρίξουν τις εΠ
χειρήσεις όχι με δάνεια, αλλά με
αγορές μετοχικν μεριδίων, ει σηγούμενο εθνικοΠοιήσεις, κα
θς η κρίση του κορονοίού τείνει
να αφήσειτο ειχειρείν με βαθιές
πληγές και τεράστια χρέη, απευ
θύνει το ΔΝΤ. σελ 67
Ένα ακόμα βήμα για να ανοίξει ο δρόμος για τη
μεταβίβαση του ακινήτου στο Ελληνικό στη Lamda
Development, στε να ξεκινήσει η μεγάλη ανά πτυξη, γίνεται με την κατάθεση στη Βουλή της
Με υπέρογκα ποσά αμείβονται
στελέχη τεχνολογικν αμερικα
νικν επιχειρήσεων, ακόμη και
μέσα στην κρίση του κορονοϊού ,
ξεπερνντας τις παχυλές απολαβές που ελάμβαναν οι τραπε
ζτες της Wall Street Πριν ακόμη
ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική
κρίση. σελ 16
σελ . 16
Κστας Σ.
Μητρόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ. Attica Bank
Βουλγαρία- Κροατία
Σύμβασης διανομής και σύστασης δικαιωμάτων Προςνέο κύκλο
Αλλαγή μοντέλου
επενδύσεων
σε υποδομές
επιφάνειας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του ΤΑΙΠΕΔ
επί των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελ
ληνικού-Αγ. Κοσμάν , σελ . 2
και πρόβλεψη πράξης κανονισμού διευρυνσης
η Ευρωζνη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα