Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Παλμός Αιτωλοακαρνανίας:Recognized text:
-ΠΑΛΜΟΣ
ΕΛΛΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ
Αίτωλοάκαρνανίάς
MFIΟΛΟΓΠ,
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4707
LOKHTE ΕKΔΟΤEΛΤΗΣ ΘΕΟΡΟΣ Β. ΣΒΕΡΚΣ ΕΤΟΣ 2 ΑΡΟΥΛΟΥ 1157 Σάβατο 11 Ιουλίου 020-Παπαφτη 5 Αρνο Τmλ.FaxΧ26410 28760 Τμή Φύλλου 050
Κάποιοι ξέχασαν τον πολιτισμό
στο Αιτωλικό .
Ο Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλο - μερινή κατάσταση εγκατάλειψης του
γος Το Αιτωλικό" και η Θεατρική του ανοικτού θεάτρου Ατωλικού ΠαραθέΟμάδα , προσθέτει επι χρόνια τρα,
να στοιχείο πολιτισμού στα δρμενα "Σύντομα ξεκινούν οι δράσεις του Ποτης πόλης του Ατωλικού , το θεσμό λιτστικός & Μορφωτικός Σύλλογος
για το ερασιτεχνικό θέατρο - την πιο "Το Αιτωλικό" . Ο χρος όπου γίνονταν
αγνή ίσως μορφή ένδειξης αγάτης για και πρόκειται να γίνουν αρκετές εκδητο θέατρο. Το θεατρικό φεστιβάλ, το λσεις μας, είναι σε πλήρη εγκατάλει οποίο διοργαννεται κάθε καλοκαίρο ψη και απαξίωση. Από τις αρχές Ιουνίστο Αιτωλικό , έχει γίνει πια θεσμός. ου αιτηθήκαμε σχετικά για τον καθαριΚαι αφορά στο Δήμο της Ιερής Πόλης σμό και την βελτίωση των υποδομν
του Μεσολογγίου , αλλά και στην ευ - του Ανοιχτού Θεάτρου Αιτωλικού.
ρύτερη περιοχή Το εν λόγω φεστ Σχεδόν καθημερινά , προσερχόμενοι
βάλ, πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι για ις πρόβες μας καθαρίζουμε και
στο Υπαίθριο Θέατρο του Ατωλικού , φροντίζουμε τον χρο , με προσωπική
τον Ιούλιο μήνα . Κάθε καλοκαίρι, φιλο- εργασία-στερούμενοι πολύτιμο χρό-.
ξενούντα στο Ατωλικό , θεατρικές - νο απότις πρόβες μας Μέχρι χθές ζη
μάδες από άλλες πόλεις της Ελλάδας τούσαμε να επισκευαστεί το πρόβληκαι το νομό , αγκαλιάζοντας πάντα με μα παροχής νερού-ένα βασικό πρό - των προβν μας . Ταυτόχρονα , οι κερ- Συλλόγου μας . Επειδή στέκει τόσα
θέρμη τους κοινούς στόχους στους βλημα υγιεινής στε οι τουαλέτες να κιδες για τους θεατές είναι σε άθλια χρόνια ακόμα όρθιο, με τα λίγα μέσα
δρόμους αναζήτησης της θεατρικής λειτουργούν. Στην τελευταία μας πρό- κατάσταση. Έχουμε ήδη καταγράψει που διαθέτου με σαν Σύλλογος και με
δημιουργικότητας. Όμως , έχει προκύ- βα διαπιστσαμε ότι αν και αποκατα - τα προβλήματα και τα γνωστοποιήσα- το φιλότιμο των μελν του . Επειδή
ψει ένα σοβαρό ζήτημα με το θέατρο στάθηκε το θέμα του νερού, διακόπη- με εδ και καιρό στις υπεύθυνες αρ- πρόκειται για το καλύτερο ανοιχτό θέτου Ατωλικού , το οποίο ο Πρόεδρος κε η παροχή ρεύματος με αποτέλεσμα χές και αρμοδίους αλλά μέχρι τρα ατρο του νομού μας . Επειδή το πονά του Πολιτιστικού και Μορφωτικού να ακυρωθεί η προγραμματισμένη δεν έχει γίνει τίποτε . Επειδή λοιπόν με και επειδή είναι ένας χρος "ενερΣυλλόγου Ατωλικού "Το Αιτωλικό", μας πρόβα, χωρίς να γνωρίζουμε πλέ- αυτό το Θέατρο βρίσκεται στο Αιτωλι - γού" πολιτιστικού γίγνεσθαι, αναλάβεΜιχάλης Κότσαρης καταγγέλει και η ον αν θα μπορούμε χωρίς ρεύμα να κό με πρωτοβουλία του πρην προέ- τε τις ευθύνες σας-Δεν σας ζητάμε
καταγγελία αυτή έχει σχέση με τη ση- συνεχίσουμε την πραγματοποίηση δρου μας Γιργου Κομζιά και του
τουμε αυτούσια την καταγγελία του .
να χτίσετε αλλά να διατηρήσετε ."
Μνημόνιο Συναντίληψης
μεταξύ Λάμπρου Δημητρογιάννη και Γιργου Παπαναστασίου για τη δημιουργία
"έξυπνων πόλεων στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυσεων"
Σελ: 7
Έκθεση για τη ζωή και το έργο
του Κωσταντίνου Χατζόπουλου
ΠΟΛΑΚΗΣ & ΔΑΝΕΛΗΣ
ΜΙΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
Παράκληση προς όσους διαθέτουν αντικείμενα ή πληροφορίες
για τη ζωή και το έργο του Κωσταντίνου Χατζόπουλου
Σελ.:6
Σελ.: 14
Η δημοτική αρχή Θέρμου
για τις δομές υγείας
Οι πρωταθλήτριες της ομάδας μπάσκετ
των Αργοναυτν Αγρινίου στο γραφείο
του Δημάρχου Γιργου Παπαναστασίου
Σελ.: 18
Σελ.: 12
Γιργος Ντουντούμης : "Καμία βελτίωση δεν μπορεί να υπάρξει σε ένα
νομοθέτημα που κλιμακνει την καταστολή εντάντια στον "εχθρό λαό" και
αντιμετωπίζει τις κινητοποιήσεις του ως εν δυνάμει εγκληματικές πράξεις.
Σελ.: 10-11
Το e-mail του ΠΑΛΜΟΥ : [email protected] mail.com - Τo site του ΠΑΛΜΟΥ: www.pal mospress.gr