Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
ΕΝέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒAΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1395 ΕΤΟΣ 32ο 1
ΤΗA.: 26510 22044 FAΧ: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80ΕΥΡΩ e-mail : [email protected]
Από Κακαβιά και Μέρτζιανη η είσοδος. . .
1Ο ΚΟΡΟΝΟΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΥΛΗ3 ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιστρέφει
ο εφιάλτns
tns καραντίναs ;
Η αγωνία
κορυφνεται
ΞΕΛΛΑΣΗ
Σε κατάσταση πολιορκίας η περιοχή
Χωρίς συντονισμό οι τοπικές αρχές
Η μερική άρση της απαγόρευσης των μετακι- θουμε είναι το πότε . Αν γίνει αυτό , η όποια ανανήσεων από και προς Αλβανία , ισοδυναμεί ήτηση ευθυνν θα είναι άνευ ουσταστικού α πλέον με τωρολογιακή βόμβα-! Το ότι θα εκρα - τικειμένου . Θα προέχουν τα δυσμενή αποτελέ
γεί με τη φόρα Που πήραν τα πράγματα , είναι σματα από τη μετάδοση του ιού , πρτα στους
σχεδόν βέβαιο . Εκείνο που απομένει να μάΣυνέχεια στη σελίδα 24 Χαλορά α μέτρα ελέγχου στα τελωνεία Κοκαβός Μέρτζoνης
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Σε ισχύ η απόφαση για την αναμόρφωση
των δασικν χαρτν
Αναδρομικά
ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
Επστρέφει στους αγρότες γη Μέχρι 24
Αναμφίβολα υπήρξε θετική η επίσκεψη το
Υπατου Εxπροούπου της Ευρωπαίκής Ένωσης
επί θεμάτων εξωτεριχής πολιτικής και πολιτικής
Ιουλίου η
απόφαση
του ΣΤΕ για
το ψαλίδν
Που χαρακτηρίστηκε δασική
στην Κύπρο. Ήταν μια επίσκεψη σαούς αλληλεγ
γύnς τς Ευρτης Τρoς τς δύο χίρες, οι οτοίες αντιμετωπίζουν τις τουρκικές
επιθετικές ενέργειες ,
Στην Κύπρο η δήλωση του
κατηγορηματική: Η Ε.Ε.
είναι σταθερά υποστηρυ
χική πρoς την Κυπριαχή
Δημοκρατία , την κιριαρχία
.Eπλύονται μακροχρόνιες εκχρεμότητες στην Ήπειρο
Τεράστια η συμβουλή της αποκεντρωμένης διοίκησης
Σε ισχύ τέθηκαν οι προβλένεις
του νέου Περιβαλλοντικού νόμου
για τους Δασικούς χάρτες, καθς
ο Υπουργός Πeριβάλλοντος κ.
του 2012
Γράφει ο
Z. Πανταξής
Δικηγόρος
Το αgγότερο μέχρι την
Παoασχευή 24 Ιουλίου
2020, σύμφωνα με πληχαιματαν , Και στην Ελλάδα κατά τη διάρχεια της
Συζητούν οι Ηπειρωτικοί σύλλογοι
Όχι στα πανηγύρια
ναι χατηγορηματικός σε σχέση με τις τουρχικές
χύκλους, ατμένετα να
δοθεί στη δημοσιότητα
η στpαη της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Ετιχρατείας σε
σεέση με την επιστροφή
ήμι- αναδρομκν έoς
11 μηνν από τις παρά Ωστόσο , τις λεκτικές αυτές καταδίκες η
αλληλεγγύη προς την
Μουρrία τις γράφει στα παλιά της τα πατούτοιο , Συνεχίει τις tνομες
ενέργειες της στην ΛΟΖ της Κυποιακής Δημοκρατίας και τις συνεχείς
Τροκλήσεις προς την Ελλάδα, με επίκλση του νομικά έωλου τουρκολιβυ
χού συμφνου. Το συμπέρασμα είvα απλό. Θετιχές κα καλοδεχούμενες
ατοποθετήσεις και καταδίχες ατό πλευράς Ε.Ε.για τις παραβατιχές συμ
περιgορές της Τουρχίας Επί της ουσοίας όμως , αυτοδειχνύονται αναποτε
λεσματικές και χυοίς αντίχουσμα Και για μια ακόμα φορά καθίστατα
ολοφάνερο ότι ατουσιάζει από τους ευρωταίχούς θεσμούς η έμπακτη
δυνατότητα υπεράσπισης της κυραοχίας των χρατν-μελον..
Πάνω από όλα η Προστασία της Δημόσιας Υγείας και
ηασφάλεια των λιγοστν κατοίκων στα χωριά μας . .
Μετά την άναοχη χατά .
σταση που υπάρχει στα Ελληνοαλβανικά σύνορα , ένας
ται να προστεθεί στους