Πρωτοσέλιδο Νέοι καιροί:Recognized text:
Ναουσας
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
αριθμός φύλλου 1771
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΓΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
χρόνος 36ος
διοκτήτης. εκδότης- διευθυντής HPΑΚΛΗΣ ΤΕΣΣΑΣ Δημαρχίας 13 Τηλ. & Fax 2332025918 Κιν., 6976700741 Emai: [email protected] con. Συνδρομή 20 ευρ Εταρείες .- ΝΠ 80 ευρ. Εκτύπωση: Τυπογραφεο Γρηγοριάδη
ΔΕΥΑΝ: Ξεκινά Τμηματ κά η λειτουργία του νέου
δικτύου ύδρευσης
Στα ίδια επίτεδα μπέρυσιη Τμή τυ συμπύρηνου παρά τη μειωμένη παραγωγή
Στα περσινά επίπεδα και στα 26 λεπτά τα κιλό, όπως είπε, σημαντικές μεταβολές των καιρικν του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, ο πρόεδρος
συνθηκν , η φετινή ποιότητα του προϊόντος ανα- Χρήστος Βοργιάδης, καυτηριάζοντας την ανακοίνωση της ΕΚΕ για τις τιμές, είπε πως για να
κρατήσει τις τιμές χαμηλά στηρίχθηκε σε υποθεσότερα φέτος, έναντι της προηγούμενης χρονιάς , τικά σενάρια και στην αβεβαιότητα λόγω κορωνοiού. Στις τοποθετήσεις τους οι αγρότες φναζαν πως δουλεύουν και καλλιεργούν κάτω του
Στις θέσεις αυτές του κ. Αποστόλου, αντιδρούν κόστους παραγωγής, πως οι βιομήχανοι κεροι αγροτικοί φορείς , οι εκπρόσωποι των οποίων δοσκοπούν εις βάρος τους και πως πρέπει να
εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί η φετινή τιμή στο
Η κατάργηση του παλαιού δικτύου συμπύρηνο ροδάκινο ο πρόεδρος της Ένωσης μένεται πολύ καλύτερη έναντι της περσινής. Αυ ύδρευσης στις περιοχές όπου έχουν Κονσερβοποιν Ελλάδας , Κστας Αποστόλου .
γίνει οι νέες συνδέσεις και η τμημα-Μιλντας στο pena.press ο κ. Αποστόλου επιση
τική λειτουργία του νέου θα ξεκινή- μαίνει ότι πέραν των δυσμενν οικονομικν συγ πρτης κλάσης βιομηχανικά ροδάκινα, τα οποία
σει το επόμενο διάστημα από τη κυριν ο κλάδος καλείται φέτος να αντιμετωπί
ΔΕΥΑΝ. Παράλληλα η ΔΕΥΑΝ προετοιμάζει τις συνδέσεις που αφορούν τον κ Αποστόλου, η φετινή παραγωγή του συμτις υπόλοιπες περιοχές της πόλης, Ο πύρηνου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα περυσινά θεωρούν ότι καλλιεργούν κάτω του κόστους και δοθεί λύση πριν αναγκαστούν να φύγουν από τα
διαγωνισμός για το συγκεεκριμένο έρ- επίπεδα ( 430.000 τόνοι) κι αν δεν προκύψουν , ζητούν αύξηση της τιμής. Στη γενική συνέλευση χωράφια .
yο έγινε στις 3 Ιουλίου. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση (σελίδα 5) , η
ΔΕΥΑΝ με το εν λόγω έργο στοχεύει
στη μετρίαση των βλαβν , οι οποίες
όταν προκύπτουν θα υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής αποκατάστασης, χωρίς να προβαίνει η υπηρεσία
σε διακοπές νερού και σε άλλα σημεία ή σε ολόκληρη την πόλη . Το
έργο που δημοπρατήθηκε περιλαμ
βάνει: εργασίες αποκατάστασης
διαρρον σε ιδιωτικές παροχές, ανακατασκευή και κατασκευή νέων
ιδιωτικν παροχν, απομόνωση πα
ροχν από το παλαιό δίκτυο , εργα σίες επιδιόρθωσης βλαβν στους έργο ανάπλασης στην οδό Μεγάλου
κεντρικούς αγωγούς, εργασίες ανεύ- Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με το σχετικό
ρεσης και προσαρμογής χαμένων βα- δελτίο τύπου, το έργο ξεκινά από το
νν , τοποθέτησης νέων και σύνδε- τμήμα 1, που αφορά το κομμάτι από
σης υφιστάμενων αγωγν με τους
κεντρικούς αγωγούς του νέου δι - Μπιγκάνου ( 90 μέτρα ) . Για την εκτέ
κτύου.
τό σημαίνει- πρόσθεσε- ότι καναμένονται περισκαι θα πιάσουν την υψηλότερη τιμήν.
σει και τις επιπτσεις της Covid-19. Σύμφωνα με
Ξεκινά από την ερχόμενη Δευτέρα το
της οδού και του κόμβου, απορροή
των ομβρίων υδάτων, χαρακτηρισμό
της οδού Στεφ. Δραγούμη σε οδό
ήπιας κυκλοφορίας -από την οδό
Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό
Βενιζέλου-και ανακατασκευή του
ασφαλτοτάπητα.
το δημοτικό θέατρο ως την οδό
λεση των εργασιν το τμήμα της
οδού θα αποκλειστεί από την κυκλοφορία για έναν μήνα (ρες ερνασίας 8πμ-4μμ) . Στο πλαίσιο αυτής
της παρέμβασης, ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή κυκλικού κόμβου στον χρο μπροστά από την κεν
τρική πύλη του πάρκου (φωτογραφία ).
Σημεινεται ότι ο κυκλοφοριακός
Δημοπρατήθηκε το έργο
του TOEB για κατασκευή
κλειστού αγωγού και δικτύου άρδευσης στη
Στράντζα
Συλλαλητήριο Ε.Κ.Ν.
ενάντια στο νομοσχέδιο
για Τις διαδηλσεις
"ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΠΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΦΙ
ΜΩΘΕΙ Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ"
Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση
Το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ φόρτος που προκύπτει από την εί- κων Λεωφορειων αο την αφετηρια χεια,α υπαρξει εκ νέου ενημέρωση. ης Τηλεμετρίας και του φωτοβολταοργάνωσε την Πέμπτη συλλαλητήριο στην πλατεία Καρατάσιου ενάντια στο " νομοσχέδιο- έκτρωμα" για
τις διαδηλσεις. <Λένεψέματα ότι
το νομοθετικό τερατούργημα, που
ετοιμάζονται να ψηφίσουν είναι μια σκευή του τμήματος της οδού Μενά-αναμενεται να διαρκέσει 2 ημέρες . οποίηση των δικτύων ΔΕΛΛΗΕ και
"αθα" κυβερνητική πρωτοβουλία
που γίνεται γα το "καλό" των "πολλν" που ταλαιπωρούνται από
τους αγνες, τις συγκεντρσεις
και διαδηλσεις Το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχουν αντιδράσεις την ρα που με
την πολιτική τους, τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τα αντεργατικά μέτρα, επιτίθενται βάναυσα
στα δικαιματα των εργαζομένων , τίστοιχα , θα είναι αδιέτονίστηκε στη συγκέντρωση.
Αναλυτικά σελίδα 4.
σοδο της πόλης προς την οδό Μεγά - ους ιρος ην εζο00της ΠΟης να γί- Θυμίζουμε ότι το έργο προβλέπει κού πάοκου
λου Αλεξάνδρου, θα διοχετευτεί στην λίππτου, πλατεία Καρατάσου, Στου - δυτικό και εν μέρει στο ανατολικό
οδό Ζαφειράκη , εν από την
Μεγάλου Αλεξάνδρου θα διοχετευτει αποκλεισμός της διασταύρωσης δαπέδου των πεζοδρομίων, υπογει
στην οδό Φιλίππου . Για ττην κατανεται από τις παρακάτω οδούς: Φ- διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στο
ΣΕΛΙΔΑ 4
γιαννάκη, Χμαλούση, Χρ. Πετρίδη. τμήμα της οδού , διαμόρφωση του
Άρθρο Τρύφωνα Μαρκοβίτη
Για τα υπόλοιπα δύο τμήματα του έρ- των παροχν των καφετεριν από
γου που θα αποκλειστούν στη συνέ - το κτήριο προς τα τραπεζοκαθίσμαΑς κάνουμε όλοι
το καθήκον μας
η Νάουσα κινδυνεύι
λου Αλεξάνδρου που διασταυρνεται με την οδό Βενιζέλου, θα γίνει ο αποκλεισμός της διασταύρωσης.
Στην οδό Βενιζέλου και
στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου οι οδηγοί θα
ενημερνονται ότι οι
οδοί Βενιζέλου και Με γάλου Αλεξάνδρου, ανη
τα στην πλευρά του πάρθωμάς Π. Τσουκαλάς MD), PhD κου, ηλεκτροφωτισμό
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΧΕΙΡΟΥΡ ΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΟΥΜΟΣ Α ΡΟΔΑΜΑΝΘΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εξειδικευθείς στη
Χειρουργική Ογκολογία Μαστού
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Γαστρεντερολογικού, μαστού ,
θυρεοειδούς κήλες, πρωκτού
Δέχεται με ραντεβού
Μετεκταιδευθείς στη Μονάδα Μαστού
τυν Πανεπστημακού Νοσοκομαίου Γενεύης
Ροδάμανθος Α. Δούμος
Τενικός Κειρουργος
ξοδοι δρόμοι. Προτείνεται η διαδρομή των αστιΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Αγίας Σοφίας 24
Τηλ.2310 223230
Κιν. 6976 116205
thtskalse gmsil.com
ΜMΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ σπίλο, αποστήματα,
κύστη κόκκυγος, κατακλίσεις
ΤΡΑΥΜΑΤΑ
τ.κ. 54622
wwweirougiki-mastou.gr
φρέοκο νυμί για τοστ
Δευτέρα , Τετάρτη, Πέμπτη 92 πρωί και 5-8 βράδυ
Τρίτη, Παρασκευή: 9-2.30 πρωί
ζυμνεται και ψήνεται κάθε μέρα
στον φούρνο μας
ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ,ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Γ Κωνσταντνίδη 12,3ος όροφος, Νάουσα
Τηλ. 23320 52110,6978991728
mail: doumosrodamanthos @yahoo.com
ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ
αγνό και νόστιμο,
σεφρεσκοκομμένες
απολαύστικές φέτες!,
Συν. Νεφρολογικής Κλινικής
Ιπποκρατείου Θεσ/νίκης
Ιπρός Μονάδος Χρύνιας Αμοκαβαρης Ευαηγέλομός
Ελευθέριος Φ. Παπαβασιλείου
Ειδικός Καρδιολόγος
ο φούρνος σας
Μετεκπαιδευθείς στην Μ. Βρετανία
Hammersmith Hospital Imperial College, London
. Νεφρική Ανεπάρκεια
. Αρτηρια κή Υπέρταση
. Διαβητική Νεφροπάθεια
. Νεφρολιθία ση
. Ουρολοι μξεις
Υπέρηχος Καρδιάς (Triplex), Τεστ κόπωσης,
Holter ρυθμού 24h-48h-εβδομάδος
24ωρη καταγραφή πίεσης
Προσχολικός έλεγχος , Προαθλητικός έλεγχος
Ρύθμιση διαταραχν λιπιδίων
& αρτηριακής υπέρτασης
Συνταγογράφηση
Τρα και νέο
με αλεύρι Ζέας
Τργεται και σκέτο!
Μ. Αλεξάνδρου 17.Βέροια. Τηλ.: 233 Ι0 74266
Ρήγα Φεραίου 3 . Νάουσα . Τηλ.: 23320 52106
Κιν.: 6973 38 Ι048,e-mail: elenintzQyahoo.gr
Δέχεται: 09 :00-13:30 καθημερινά
17:30-20:30 εκτός Τετάρτης
( επισκέψεις κατ' οίκον)
Πλ. Δημαρχίας 4, Νάουσα
Τηλ. 23320 20000- Κιν. 6976 67 9922
ΚΑΜΠΙΤΗ 33, ΝΑΟΥΣΑ. ΤΗΛ. 23320 29010
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ PANΤΕΒΟΥ
artstudio