Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
0 αγωνστ όμως ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιουλίου
Αριθ. φύλλου 6052
Τμή φύλ.:050c
Καθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
Η νέα εποχή της ΔΕΗ
ψ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟ
COVID-19
Οι υπηρεσίες
Που λύνουν τα χέρια των καταναλωτν
ΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡ
Σελίδα 12
θετικά το μηνύματα από τη χρήση
της κολχικίνης για την αντιμετπιση
του COVID-19
Εναναμονή
- Ση μελέτη συμμετείχαν πόνω οnό 70 επιστήμονες
από 15 κέντρα στη χρα μας σε ν0οκομεία της Κοστορκάς.
της Πτολεμοίδος, της Κοζάνης, ης Αθήνας
και της θεοσαλονίκης
Σελίδα 11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ
του ΕΝΦΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗE ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:
Ένταξη νέου έργου βελτίωσης
της ποιότητας του οτμοσφιρικού αέρα
της Περιφέρειας Δυτικς
Μακεδονίας πίο 522.288 ευρ,
στο Επιχειρησια κό Πρόγραμμα
"Δυτική Μοκεδονία" 2014-2020
Περιμένουν
τον λογαριασμό του EΝΟΙΑ
οι 7.000.000 ιδιοκτήτεs ακνήτων
+ Τι ισχύει με έκπτωση
και μείωση φόρου
Σελίδα 13
ΑπόΔημος
Στον "αέρα"
Κλείνει ο στίβος
στο ΔΑΚ Κοζάνης από
τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
- Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα
Σελίδα 17
ο ιστοχρος
για τη
ΙΟ ΕΙΣ
δικτύωση των
|Κοζανιτν του
Χρηματιστήριο.
Ανοδικές διαθέσεις.
πτωτικού χαρακτήρα
Σελίδα 24
εξωτερικού
- Στόχος η άμβλυνση
των επιπτσεων της
απολιγνιτοποίησης
Ο Δήμος Κοζάνης και η
| ευρύτερη rεριοχή της!
Το θολό τοπίο παραμένει στη χρηματιστηριακή
Ι αγορά, που δίνει διφορούμενα "μηνύματα" για την
| nορεία της .
Βλέποντας τους εμπλεκόμενους με τη χρηματιστη
|ριακή αγορά αφενός να διψούν" για μια αντί|
δραση , αφετέρου να μην είναι και ιδιαίτερα
| αισιόδοξοι για το Πς θα καταφέρει το ΧΑ να δσει
|σημαντική ανοδική διαφυγή, θυμηθήκαμε τη φράση
| Που έλεγε γνωστός broker , σε αντίστοιχες περιό
|νουν μια εξαιρετικά κρί Ιοιμη περίοδο , λόγω της
Ιβίαιης μετάβασης στην |
απολιγνιτοπoίηση της ο | Κονομίας.
συνέχεια στη σελίδα 4,
Σελίδα 12|