Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΗΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιουλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7547
Τιμή φύλλου 0.500
ΕΝΦΙΑ
Δήμ0s Γρεβενν:
Προμήθεια
εξήντα (60) νέων
κάδων απορριμμάτων
χωρίς αλλαγές
Συνέχεια στην 6
νTον Αύγουστο
ΕΝΦΙΑ,
τα "ραβασάκια"
Οι δόσεις, οι εκπτσεις
και οι μεισεις στο φόρο
Συνέχεια στην 10
ΕΝΦΙΑ
Συμμετοχή
τns Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίαs
στο 80 Συνέδριο
Περιφερειακής
Ανάπτυξns
Αύγουστο οι προσλήψεις
για τη Κοινωφελή Εργασία
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 11
Πανελλήνιεs:
Αγωνία τέλos
- Στο results.it.minedu.gov.gr
οι βαθμοί
Επίσημos Συνεργόuns MEGA MAΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε,
Συνέχεια στην 18
Αυτά είναι
ΡΕΒΕΝΑ
τα ζευγάρια των 8
του Champions
League
3nς Οκτωβρίου 13
Συνέχεια στην 20