Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12549
ΚΑΘΗΜΕΡΙNΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΑΙΟΛoroΥ 6- Τ.κ 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Ιο Plan B> της κυβέρνησης για την αντιμετπιση έξαρσης Της πανδημίας
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
aΠιέζουν την Ολλανδία
για το Ταμείο Ανάκαμψης
Μείωση ενοικίου
40% για Ιούλιο
και Αύγουστο
Lenς τwν Eυραrοwν mτν, na τo Τομείο Ανά
Oκoνομεκν κ. Απόστολος Βεσpό
Ο Πασκάλ Ντόναχιου
επικεφαλής του Εurogroup
ρν υποrν , τoowv υηυπουγν, του agrmoύ 'ΣΣΘ, τoυ αe
καθς και συνολκά τnς δυναμικής
LEλtους σε άλους όσους φτάνον στην Ελλάδα από τον αννο .
ακό στμό τον Πpoμoχνα
όπον και όταν χράξεται, με σκοn
Μείωση 7.5% στην βιομηχανική
| Πρεμιέρα τη Δευτέρα
Μια Tις θερινές εκπτσεις
2.1Τρισ. το 2021
τωνόν oργανσμν ανομέντα να ανaουν σε
Maίον 2019 ,παρονοίασε μείωση 75% έναντι πτσης
η παλαιά τιμή πtλησης που ανχάφεται στη πινa
κίδα, ανταmoρίνεται στην πραγματικότητα