Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια -Εκδότ μα Σταυρδον Ι. Συλανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)- Αp φύλλου 6830-12.151
050 ε
Εξουδετερθηκε
εκρηκτικός
μηχανισμός σε ATM
Τράπεζας
στο Καλαμπάκι
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικν Θεμάτων στον n.Τ
Βαλτνουν χωρίς
μελέτες οι Τοπικοί
Οργανισμοί Εγγείων
Βελτισεων (TOΕ)
Τα 40 χρόνια από
την ίδρυσή του
γιορτάζει
ο Κολυμβητικός
Όμιλος Δρά μας
Εξωτερική
πολιτική
o lωάννης Μ. Ασλανίδης
. Τα ιδρυτικά μέλη του ΚΟΔ.
σελ. 3η
Χωρίς αντιχαλαζι κή προστασία
η Δράμα και η Περιφέρεια ΑΜΘ
Δηλσεις δημάρχου Κ. Νευροκοπίου στον Πρωινό Τύπον
Ακόμα σπα θεμέλια είναι
το νέο Δημοτικό Σχολείο
κ. Νευροκοπίου!
Αλαγή νομοθετικού πλαισίου για μελέτες από ιδιτες για τους
Δηλσεις του θεματικού αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής
Οικονομίας ΑΘΜ στον n.Τ.
Του θανόση Πολυμένη
ΥΧΝ- πuκνά , τα έντονα καιροκά φαινόμενα
μικρές και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες.
με αποτέλεσμα κάπος.
φορές να χάνοντα
ακόμα κα ολόκληρες σοδές Ένα
από τα σοβαρά ζη
τήματα σήμερα που
προκαλούν τέτοες
καταστροφές σε
ευαίσθητες κυρίως
καλλέργειες, είναι
και το χαλά
Το θέμα της προ στασίας από το χαλάζ, είνα μια
δύσκολη υπόθεση.
Σήμερα η προστα σία από το χαλάφ
γίκεταικαι με εναέρια μόσα όπου ένα a ροπλάνο , πετάeι μέσα στα σύνεφα και σύμβουλος και θεματοκός ανττεριφερεe .
ρέννει φιολίδια , διαλύοντας έτσι το επάν άρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνα
δυνο χαλάά πριν αυτό καταστρέψει σο - τρικής , κ. Γργος Ζμπίδης . Ο κ.
Κίνήσεις για νομικές διαδικασίες κατά του αν αδόχου ο οποίος διέκοψε το έργο
εδ και μήνες
Θετικά μηνύματα για εκμετάλλευση του Οχυρού Λίσσε από το Δήμο
Εκκληση να σταματήσει η κνητικότητα για υπαλλήλους του Δήμου Νευροκοπίου
προκαλούν
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΕ ΔΥΣΚΟΛΗ φάση βρίτο έργο της
Το ζήτημα της ανυπαρξς ανηχα
λαζικής προστασίας στην ΑΜΘ
έθεσε, στον υπ ΜακεδοίαςΘράκης ο θεματικός αντιπερφe
ρειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιαπρικής κ. r. Ζιμπίδης
: κα.τασκευής του νέου
Δημοτυκού Σχολείου Κ Νευροκατίου Ενα έργο που θεωρείται διατερης σημασίας
για την περιοχή , φανεται να
βρίσκετα σε τέλμα , εξαπίας
και αρκετούς μήνες έχει σταματήσει το έργο.
Την κατασκευή ενός νέου
Δημοτικού Σχολείου, είχε κα
ταφέρει και πέτυχε μέσα από
δύσκολες συνθήκες , ο aείμνηστος πλέον δήμαρχος
Nευροκοπίου Βασίλης Γιαννόπουλος Η κατασκευή ενός
νέου σύγχρονου Δημοτικού
Σχολείου στο Neυροκόπι
είνα αναγκαι ότητα και έργο πνοής γα την περοχή.
Παρ' όλα αυτά, η οικονομική στενότητα προφανς του
εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο , πηγίνει πολύ μαρχος κΚυρικίδηςπιοκeφθήκαμε την ΚΤΥΠΑΕ, προπίσω την κατασκαυή του και αν δεν γει κάτι άμεσα , θα κεμένου να ξεκνή σουν οι προβλεπόμενες νομικές
φτόσουμε στο σημείο να μιλάμε για έργο φάντασμα.
Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης ο δήμαρχος Νευ πρτα φηάχνες το έργο και μετά σε πληρνει Το έργo
ροκοπίου κ υρακίδης μαζί με τον κυβερνητικό βου - δεν προπληρνεται . Οπότε ο ανάδοχος έχει σταματήσει
λευτή Δράμας κ. Μπλούχο, επισκέφθηκαν τα γραφία της
ΚΤΥΠΑΕ της εταρείας του υπουργείου Υποδομν που σε στις νομικές διαδεκασίες. Ο ανάδοχος από εδ και
είνα αρμόδα για την κατασκευή κάθε δημοσίου κτηρίου πέρα , έχειδύο μήνες να επανέλθει στο έργο καια το ξεμε τον Διευθύνοντα Συμβουλο της εταιρείας κ . Θανάση κήσει και πάλι Aυτή την στιγμή περιμένουμε να δούμε
Γάνναρη καθς και με τα μέλη του Διοσηικού Συμβου τι ακρβς θα γίε, ή αν αφήσει το έργο και το πάρει ο
λίου της εταρείας κα Εύη Δημάκη- Σύμβουλο Διούησης επόμενος εργολάβος.
κ. Θανάση Βρυνη-Οικονομοκό Σύμβουλο , κ . Γιάννη
Τσαγκάρη-Διευθυντή Κατασκεuν και κ . θεόδωρο Κυ- είναι ακόμα στα θεμέλια , εν σύμφωνα με το χρονοδιάραζόπουλο Γεuκό Δευυντή Έργων και Λειτουργίας γραμμα έπρεπε να ολοιληρωθεί τον Σεπτέμβριο του
Συητήθηκε δεξοδοκά τολ
μάζον ζήτημα της ανέγερσης του Δημοτοού Σχολείου Νευροκοπίου , ένα έργο
και στη Δράμα , υπάρχουν ευπαθή
πραiόντα άπως ακτινίδια , κεράσια ,
βαμβάκα , καλαμπάια κα
Το τημα έθεσε την περασμένη
Τετάρτη στον υφυπουργό Εσωτερ κν (Μακεδονίας-Θράκης) κ . Καράογλου, ο Δραμινός περιφερειακός
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Ζυπίδης, ήτησε την επέκταση του προΥράμματος και των κονδυλίων φυσικά,
στε να υπάρχει εναέρια αντιχαλαζική
ιδιαίτερα σημαντικό για τον Δήμο.
Όπως τόνισε μιλντας χ0ες στον-Πρωνό Τύπο-ο δή Παρ όλα αυτά φαίεται ότι, μια ολόκληρη Περιφέρεα , η Αν. Μακεδονία και
Θράκη και φυσικά και η Π.Ε Δράμας, να προστασία και σε περοχές της ΑΜΟ και
μην έχουν το ευτύχημα της εναέριας αν της Δράμας .
τχαλαφκής προστασίας Όμως πρόκει
ται για μα λανθασμένη τακτική από την οκ Ζμπίδης, τοίζει ότι η εναέρα αντ πολπεία , καθς σε όλη την ΠΑΜΘ αλλά χαλαζεκή προστασία καλπτει σήμερα
διαδικασίες. Όπως γιωρίζεται πολύ καλά , με το ΕΣΠΑ
Σε δηλσες του στον "Πρωνό Τύπον
και εμείς έχουμε ζητήσει από την ΚΤΥΠ ΑΕ να προχωρήτην περιοχή της Θεοοαλίας κυρίως , την Πέλα
ολλά και περοχές της
Πάτρας . Πρόκειται για
μια σύμβαση , η οποία
υπογράφεται από το Υπ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και τον ΕΛΓΑ με τον ανά
δοχο, ο οποίος εδ και
χρόνια παίρνει αυτό το
έργο της προστασίας.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Όπως επισημαίνει ο δήμορχος Neυροκοπίου, το έργο
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
| σελΑη
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεξέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκος-Μασμανίδης
ΒARCΘΠ
ERSONAL PROTECΤIVE EQUIΡΜΕNΤ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων,
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak: 2521022413
email iatdiagnosiegn icom
9 Άρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
2521031290 16936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890