Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιουλίου
Αριθ.φύλλου 7546
Τιμή φύλλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΙΚΟΣ
Δίμας Γιαβονν
τα ποσά των αναδρομικν
Συνέχεια στην 6
ντα ποσά
σε κύριες και
επικουρικές συντάξεις
ανά Ταμείο
Συνέχεια στην 10
Επιπλέον
Τέλος η μάσκα στα εμπορικά
και τα έξι άτομα ανά τραπέζι
στα εστιατόρια
800 εκατ.
για δάνεια με
επιδότηση
Συνέχεια στην 14
Συνέχεια στην 8
aΙσχυράν
μπόνους για
αγορά νεότερν
αυτοκινήτων,
Eniσημos Συνεργάτηs ΜΕEA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,
Συνέχεια στην 4
Εγκρίθηκε
ΤΡΕΒΕΝΑ
3ης Οκτωβρίου 151η Προκήρυξη
τns Γ Εθνικής
Συνέχεια στην 20