Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΙΙΚΗ
10 ΙΟΥΝΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12548
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Με βιντεοκλήση ο νέος Τρόπος εξυπηρέτησης πολιτν και επιχειρήσεων
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.. ΣΤΑ ΚΕΠ
Προς συνέχιση
της δημοσιονομικής
στήριξης και το 2021
Νέα Παρέμβαση
ΗΠΑ για
τις ενέργειες
της Τουρκίας
Τη υνρση εpopoτis διοσωνμν μέτpν
dνυνo tίvαι σηpαντο Σημνe, α τα δηοσιο
ρν ταν H Μάθοον άλμερ, το
δυνατότητα α ατοστάσευς tumηpέrηoης των πολιτν
Ύφεση από 7,5-10,5%
nροβλέπει το ΙΟΒΕ
Σ οθρηρη επi τα τίοu wv εnμήνιν τo
ου με την εβέρνηση της Τρίπολης
στημάτων .
Στο 15.5%nανεργία
Πση 2479% στς πωλήσεις
| σε καφέ-στιατόρια
σε 8673 έναντι 13980 τον αντίστοχο μήνα το 2019
9,772529 000158