Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ ΤυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανμίδον Ι. Στυλανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΙΟΥ 2020
Περίοδος ' ( 1974)- Αp. φύλλου 6330-12.150
0,508
| Επιμελητήρια Αν . Μακε δονίας-Θράκης
Προσλήψεις 8
Το προσεχές Σάββατο
στο CineAlexandros
Αργεί ο διαγωνισμός
για τη μεταφορά
των μαθητν
|Του Νομού στα σχολεία
της Δράμας
Εφικτό και αναγκαίο
εκπαιδευτικν
Η ταινία του
|το άνοιγμα τουλάχιστον
ενός συνοριακού
για τα ΚΔΑΠ
Γιάννη Σακα ρίδη
Πλατεία Αμερικής
του Δήμο Δοξάτου
σταθμού στην ΠΑΜΘ
σελ. 3η
Η απόφαση της έκτακτης συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας
Πρόβλημα με τους εργάτες γης
κατά την περίοδο συγκομιδής
της πατάτας το επόμενο διάστημα
Πρόταση για δύο λαϊκές στη 19ης Μαΐου:
Την Πέμπτη μόνο τρόφιμα και
το Σάββατο μόνο βιομηχανικά προϊόντα
- Ζιμπίδης: Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για 3μηνη διάρκεια ε.
σόδου εργατν!
Πάνω από 4.500 ημερομίσθια για 3 μήνες σε εργάτες γης στο Νευροκόπι
ΡΕπιμελητήριο: Οι υφιστάμενες συνθήκες, επιβάλλουν την παραμονή της λαϊκής αγο
ράς στη συγκεκριμένη τοποθεσία της 19ης ΜαΐουΤου Θανόση Πολυμένη
ΡΟ ΖΗΤΗΜΑ της συγκο μδής πατάτας στην
εποχή του κορωνοίού ,
προβληματίζει από τρα,
την περιοχή Νευροκοπίου ,
αλλά και τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη επί Αγροτ κν θεμάτων κ . Γργο
Του Θανάση Πολυμένη
μα κότητα
αλλά δυναμική πα
όλα αυτά , ήταν η
έκτακτη γενική συνέλευση
του Εμπορικού Συλλόγου,
πω πραγματοποήθηκε το
βράδυ της Τετάρτης στις
κερκίδες του γηπέδου της
ΔΟΞΑΣ
Στη συνέλευση παραβρέ
θηκαν κυρίως καταστηματάρχες της πόλης μας , ου
περισσότεροι εκ των
ατοίων εξέφρασαν τις απόψες τους , εν το παρν
έδωσε και ο πρόεδρος του
Ετιμελητηρίου Δράμας κ.
Γεωργιάδης μιας κα ο ίδιος
είναι μέλος του Εμπορικού
Συλλόγου αλλά και όλα τα
μέλη του Συλλόγου είναι
μέλη του Επμελητηρίου
Δράμας .
Ησυνέλευση κράτησε τυλάχιστον μία ρα , και το γε Ανο ξε η συζήτηση
υικότερο συμπέρασμα που εξήχθη από τα όσα ακούστη- Το θέμα της οριστικής μεταφοράς της λαίκής αγοράς
καν εκεί , είναι ότι κανένας από τους καταστηματάρχες-της Δράμας, άνοιξε η δημοτκή αρή Μαμοάκου και μ'
εμπόρους της πόλης , δεν θέλει η λαίή να φύγει οριστικά αυτό ασχολείται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικν
από την οδό της 19ης Μαΐοu . Και αυτό γιατ θα σημάνει κ . Εφραμίδης , Ο οποίος, έχει ήδη ξεανήρει συζητήσεις
καιτην τελική κατάπτωση της αγοράς της Δράμας όπως μετους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς, προκε.
είπαν χαρακτηριστικά κάποιοι από τους παρόντες .
Κατά τη συνάντηση, παρόντες ήταν επίσης και τρες δη- χεια να διαμορφσει μια τελική άποψη . Και αυτό έγνε
μοτικοί σύμβουλοι της Δράμας , όπως α κκ . Lωαννίδης εξαιτίας των ολλαγν που επέφερε ο κορωνοϊός , στε
και Μουχτάρης από τη δημοτική παράταξη Poject να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μικροπωλητν .
Δράμα 2020- και ο κ . Μήτρου από την παράταξη λaiκή Μετά από αυτό, το θέματης μετεγκατάστασης της λαί
Συσπείρωση-, ο οποίος είναι και μέλος του Εμπορικού κής αγοράς θα τεθεί σε επίσημη διαβούλευση από το
Συλλόγου Δράμας.
ιδατερη εντίπωση προκάλεσε στους παριστάμενους, Ζωής , η οποία θα γνωμοδοτήσει και τέλος θα καταλήξει
η ατουσία δημοτικού συμβούλου της δημοτικής αρχής ή στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οπαίο θα κληθείνα πάρα την
τουλάχιστον του αρμόδιοω αντιδημάρχου Οικονομικν τελική απόφαση. Και όλο αυτό αναμένεται να πάει πea
του Δήμου Δράμας κ. Εφραμίδη. Αρκετα ήταν αυτοί που νόν μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου ίσως και τέλος Αυγούδιαπίστωναντην απουσία κάπαιου απ τη δημοτική αρχή , στου
λέγοντας ότι έπρεπε να
εναι εκεί προκεμένου να
τους ακούσει .
Οκ 2μτίδης το έθεσε στα
υπόψη του υφυπουργού
Εσωτερικν (ΜακεδονίαςΘράκης κ. Καράογλου
στε να προωθηθεί το ήτημα πορο - της Κεντρικής Μακεδονίας. Τότε , με μα
κάτω, προκεμένου να υπάρξει μια νομο - νομοθετική ρύθμιση, είχε παραχωρηθεί
θετική ρύθμιση μηνης διάρκειας , στε νατρμηνο στους παραγωγούς , στε να
να μπορέσουν οι παραγωγοί πατάτας κανουν απήσεις και να καλέοουν εργά .
τες γης και η διαδικασία αυτή να γνει με
στο Νευροκόπι , να πάρουν εργάτες γης εoνόσημο του ΟrΑ και όχι μέοω ΙΚΑ
από Βουλγαρία και Αβανία κυρίως .
Το πρόβλημα αρκετά σοβαρά καθς ΕΦΝΑκαθς εναιπιο χρονοβόρες οι διαυπάρχει το γνωστό θέμα με τα κλειστά δικοσίες .
σύνορα και τον κορωνοό , και είχε ήδη οπως επσημαίει οκ. Ζμπίδης "στην
δημιουργηθεί την άνοξη , όταν έλεσαν περοχή μας στην Αν . Μακεδονία-eράη
τα ούνορα και κατά τη δάρκεια του ock - υπαρχουν καλλιέργειες , των οποίων η
ΦΩΤΟ ΠΤ.
συγκομιδή γνεται από Αύγουστο μέχρι
down .
ΜΜντας στον-Πρωνό Τύπο οκ 2υ, Οκτβρο-και συμπληρνει ότι το πρόπίδης προκειμένου να δούμε αναλυτικό - βλημα εντοπίζετα κυρίως στο Νευροτερα το θέμα , εξηγεί ότι η ίδια κατ, oπου η συγκομίδή της πατάτας
κατάσταση είχε αντιμετωπιστεί την αρχζει στα τέλη Αυούστου και τελειάνοξη , όταν κνδύνευσε να μην υπάρξει ωνε τέλη Οκτυβρίουσυγκομιδή ροδάκικων , κερασιν και
Όπως εξηγεί μάλιστα , δεδομένου ότι
μένου να ακούσει τις απόψεις τους αρχκά και στη συνέ
άλλων προϊόντων κυρίως σε πεοχές για τα σύνορα από Βουλγαρία και Αλβα
να υπάρχει θέμα , ζητούμε στε να δοθεί μα
νέα παράταση γα ένα
τρμηνο , να μπορούν α
παραγωγοί με μια αίτηση να ενεργοποιηθεί
ξανά η διάταξη αυτή noυ
βγήκε την άνοξη και να
ισχυσει γα ένα τρίμηνο
από Αύγουστο μέχρι και
Οκτβριο γι αυτές τις
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Δήμο Δράμας, θα περάσει από την Επιτροπή Ποιότητας
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
σελ.7η
περιοχές .
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
| σελ.δη |
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μσμανίδης
ERSONAΓPROTECΤIVE EQUIΡMENT
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων.
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
9 Άρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
2521031290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα