Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
DD DD DEs
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Ο
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 10.07.2020
Email:pan [email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικΟΝΟνιΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ .:2310-232536 FAX :2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 280-Αρ Φύλλου: 7393
28 χρόνια
ΠΑΝLΛIΝI Σε Πόσες δόσεις θα πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος
Εκκαι Θριστικό ΕφΟρίαs :
Βορείου Ελλάδος
ΕΝΦΙΑ
Ποιοι Θα έχουν έκπτωση 2%
Η Βουτιά στις Πωλήσεις
tiμη υρ αυτοκινήτων Τον Ιούνιο
Βουτά Πωλήσεων αυτοκινήτων καταγράφει η ΕΑΣΤΑΤ ΤΟΥ Ιούνιο . Σύμφωνα με τα
στοχεία κυκλοφόρησαν γα πρτη φορά 16.170 αυτοκήητα (κανούργα ή μεταχειρισμέ ν εξωτερικού ) έναντ 21.464 Που κυκλοφόρησαν τον αντίστοχο μήνα του έτους 2019 ,
Παρουσάζοντας μείωση 24,7% Αύξηση 4,9% είχε παρουσάσει η κυκλοφορία για πρτη
φορά αυτοκινήτον (καινούργιων ή μπαχειρισμένων εξωτερικού ) τοΥ Ιούνιο του έτους
2019 σε σχεση με τον αντίστοιχο μήνα Του 2018
ΕΛΛΗΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΜΚ
Τα καινούργια αυτοκίνητα
Που κυκλοφορησαν Τον
Ιούνιο του 2020 ανέρχοντα
σε 8.678 έναντι 13.980 Που
Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙI: Πιστνονται
157 εκατ σε πάνω από 20,000 δικαιούχους
κυκλοφόρησαν
αντίστοχο μήνα του έτους
2019 , nαpουσιάζοντος μείοση 37,9%.
Πιστνεται στους Τραπεζικούς λογαρια- έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή
σμούς 20.747 δικαιούχων του 2ου κύκλου Πμέχρι σήμερα ανέρχεται σε 23.200, στους
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Ποσό οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδο
συνολικού ύψους 157 εκατ . ευρ . Έτ , ο
συνολικός αριθμός των δικαιούχων Που
Τική ενίσχυση, συνολικού ύψους 177 εκατ.
εν ο οικονομικά
133.523 άτομα
ενεργός σε σχέση με το
2020. Το σύνολο πληθυσμός ανή- Απρίλιο του 2019
των απασχολο- Αθε σε 3.331.748 ( αύξηση 4,26)
μειθηκαν
30.720
σύμφωνα με τα
στοιχεία
ΕΛΣΤΑΤ,
εποχικά διορθω
μένο Ποσοστό υμένων , κατά άτομα . Οι αικο
ανεργίας
Απρίλιο Του 2020 2020 , εκτιμάται γοί , δηλαδή τα άτομα σε οχέση
ανήλθε σε 15,5% ότ ανήλθε σε
έναντι 17,5% τον
Απρίλιο Του 2019 άτομα. Οι άνερ- αναζητούν ση 0,9%) .
και Του διορθω
μένου προς τα
άνω 14,59% Τον
της Μάρτ
τον Απρίλιο του
νομικά μη ενερ - κατά
Ανακοίνωση
ΤΗΗΜΑ ΠΟΛΤΙΚΩΝ
άτομα Που δεν με τον Μάρτιο
του 2020 ( μείω
3.858. 588 εργάζονται ούτε
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠθ
γοι ανήλθαν σε εργασία, αυξήθη708.655 άτομα
Created by Universal Document Converter