Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

30oC, 21:00

€0.80

26oC - Υγρασία 34%-59% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:22 - Δύση ηλίου: 21:09

ÐñïöÞôåò êáé áíôé-ðñïöÞôåò

Όταν κανείς καρπώνεται τα αγαθά που προκύπτουν γενικά από μια διαδικασία
και ειδικότερα από το αποτέλεσμα που αυτή επιφέρει, είναι αντιφατικό, έως αστείο, να δηλώνει την έλλειψη της εμπιστοσύνης του σε αυτή. Μια καρικατούρα μοιάζει ο καχύποπτος, ο δύσπιστος, αυτός που ξεκινά διαρκώς συζητήσεις με το "είναι δηλαδή τυχαίο ότι…;" που, μέσω του έξυπνου κινητού και των προχωρημένων λογισμικών που αυτό ενσωματώνει, δηλώνει πως αρνείται να δεχτεί ή να πιστέψει άλλα επιστημονικά αποδεδειγμένα δεδομένα, συνήθως όταν αυτά είναι δυσάρεστα. Ωστόσο, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ούτε υπάρχουν και νοούνται, όμως, μέσα χωρίς εξαρχής σκοπό. Αυτό που ισχύει είναι ότι για κάθε
σκοπό υπάρχουν μέσα που μπορούν να τον αναιρέσουν. 3>>

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5155

ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Ç «êáõôÞ» áôæÝíôá óôá ÷Ýñéá ôçò Õäñáßïõ
¢ðáíôåò óôï ä.ó. ÊåíôñéêÞò
ÊÝñêõñáò & Äéáðïíôßùí óõìöþíçóáí: «Íïýìåñï Ýíá èÝìá
ç ýäñåõóç. ÈÝëïõìå ôá öñÜãìáôá» - ¢íïéîå üëç ç âåíôÜëéá ôçò
êåñêõñáúêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò,
áðü öñïýñéá êáé ðáñáëéáêü ìÝôùðï ìÝ÷ñé õäñïãïíÜíèñáêåò,
ðñïóëÞøåéò êáé íÝï ÖÏÄÓÁ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σ’ ένα εξαιρετικό brain
storming με... πρωθυπουργικό άρωμα -λόγω της επικείμενης επίσκεψης
Μητσοτάκη- που αφορούσε στα
προβλήματα και τις παθογένειες της
Κέρκυρας, εξελίχθηκε η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων -το έργο των φραγμάτων δηλαδή- αναδείχθηκε σε μείζον
θέμα για όλες τις παρατάξεις.
Η μεγάλη αγωνία όλων των επικεφαλής (και όχι μόνο) των παρατάξεων της αντιπολίτευσης εστιάστηκε
στο μέγεθος της «ατζέντας», την οποία θα παρουσιάσει στον Κυριάκο
Μητσοτάκη η Μερόπη Υδραίου.

ÓáëðÜñïõí ôá óêïõðßäéá ìáò ÷áñÜìáôá ÓáââÜôïõ
Έπεσαν χθες οι υπογραφές στην σύμβαση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων με την εταιρεία Enact Α.Ε.. Ξημερώματα Σαββάτου το πρώτο δρομολόγιο των κερκυραϊκών απορριμμάτων στην απέναντι ηπειρωτική όχθη. Ως τη σημαντικότερη υπογραφή στη μέχρι τώρα θητεία της ως Δήμαρχος, χαρακτήρισε τη χθεσινή η Μερόπη Υδραίου. Στα 76€
/ τόνος το κόστος της μεταφοράς στη Μονάδα Επεξεργασίας της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. στην Κοζάνη.

"Åñçìßôçò Ðëïõò": ÁÝñáò êïðáíéóôüò ç åðÝíäõóç!

Σελίδα 6>>

ÄÝêá åêáôïì.
åõñþ ãéá
ôï Á÷ßëëåéï
Îåêéíïýí óÞìåñá ôá äñïìïëüãéá
ôïõ êáúêéïý ãéá Âßäï >>
8

Ãåìßæåé "óðéôÜêéá"
áíôáðïäïôéêÞò
áíáêýêëùóçò
ç ÊÝñêõñá

7>>

7>>

9>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα