Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ
Κ Α Θ Η Μ

Υ

Π

Ε Ρ Ι Ν Η

Ο
Ε

Σ

Τ

Φ Η Μ Ε Ρ

Ι Δ Α

Η

Σ

Η

Π

Β Ο Ρ Ε Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ

Ε

Ι

Υ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4603 - ΕΤΟΣ 19ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Βαρύτητα στην
ανάπτυξη του
θρησκευτικού τουρισμού

«Δεν είναι ώρα
για πανηγύρια
και συναθροίσεις»

Σελ. 4

Σελ. 12

ΗΠΕΙΡΟΣ

Υποδομές και περιβάλλον
αλλάζουν την καθημερινότητα
3 Σε πορεία υλοποίησης

τρία νέα έργα κατασκευής
κυκλικών κόμβων καθώς
και η κατασκευή Μονάδας
Κομποστοποίησης
στην Άρτα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αναδεικνύεται
η ελκυστικότητα
των τόπων
Σελ.7

ΑΜΠΕΛΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ

1,2 εκ. ευρώ για
τα προβλήματα
ύδρευσης
Σελ.4

3 Σημαντικά έργα

προωθεί η Οικ. Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Έκλεισε 54 χρόνια
«ζωής» με άνοδο στη
Super League

Σελ.9

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Τα led φέρνουν
οφέλη για
τους πολίτες
• Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο
Οικονομικών, το καθαρό όφελος
για τον δήμο υπολογίζεται στα
5,5 εκ. για τα 12 χρόνια, κάτι που
θα επιτρέψει την περαιτέρω
μείωση των ανταποδοτικών
τελών προς τους πολίτες
Σελ.5

ΕΛΕΤΑ

Όλα έτοιμα
για το 26ο
Ηπειρωτικό Rally
Σελ.9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα