Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι όροι φοροαπαλλαγών για επενδυτικά σχέδια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
917712 557140
Πέμπτη 9 Ιουλίου 20201 τιμή: 1,30 e
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.267
Χαλκιδική - Πιερία
Οι όροι φοροαπαλλαγν
για επενδυτικά σχέδια
Μαύρα "σύννεφα
στην τουριστική αγορά
Μαύρες είναι οι εκτιμήσεις των τουριστικν
Πρακτόρων για τη θερινή σεζόν σε Χαλκιδική
και Πιερία, καθς η Παρατεταμένη αβεβαότητα λόγω του κορονοiού έχει προσγεισει
τς εκτιμήσεις για τις φετινές αεροπορικές
αφίξεις στο 20% των περσινν. σελ . 7
Τι Προβλέπουν οι δύο ΚΥΑ σχετικά με τους αναπτυξιακούς ν. 3908/2011 και 4399/2016
Καμπανάκι για διαρροή φόρων
από τις Πολυεθνικές
Τους όρους και τις προϋποθέσεις για να λάβει 62020, του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρεται στις δύο ΚΥA, η ενίσχυση φορολογικής
κάποιος τηφορολογική απαλλαγή των επενδυτικν
σχεδίων Που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά φορείς για επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα
νόμους 3908/2011 και 4399/2016 εξειδικεύουν σχέδια Που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου
δύο ΚΥΑΠΟυ δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ και υπογρά- 4399 /20165. Παρά το γεγονός ότι η χρήση τmς φο
φονται από τον υπ. Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη ρολογικής απαλλαγής των επενδυτικόν σχεδίων καταβολήφόρου εισοδήματος επί των Πραγματοκαι τον υφ. Οικονομικν ΑΠ. ΒεσυρόΠουλο . Πρό
κεται για τις εξής: α. ΚΥΑυπ' αριθμ.Πρωτ 6123815 μους βρίσκεται κανονικά σε εφαρμογή , n έκδοση
6-2020, του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και του υφυπουργού Οικονομικν Εφαρμογή της
ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά
σχέδια Πουέχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Έτσι, πλέον, δεν τίθεται θέμα Παρερμηνείας για τότητας που αναλογεί στα κέρδη Που διανέμονται
3908/2011 και β. ΚΥΑυπ' αριθμ. Πρωτ. 61239/15
και του υφυπουργού Οικονομικν Εφαρμογή tη
απαλλαγής Που Παρέχεται στους επενδυτικούς
Οι μεγάλες Πολυεθνικές εταιρείες έχουν την
τάση να καταγράφουν τα κέρδηn τους σε χρηματοπιστωτικά κέντρα τα οΠοία επιβάλλουν
χαμηλή φορολογία, Παρά εκεί όπου έχουν
Πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους. Όπως αναφέρει ο 0ΟΣΑ, τα
στοχεία επιβεβαινουν τις υποψίες ότι οι
Πολυεθνικές εκμεταλλεύονται με νόμιμο τρόπο
τα κενά στους διεθνείς κανόνες φορολογίας
για να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε επικρά
τειες χαμηλής φορολογίας , σελ . 14
καθεσττα ενισχύσεων του ν. 39082011 και του
V. 4399/2016 συνίσταται στην απαλλαγή από την
Που έχουν ενταχθεί στους δύο αναπτυξιακούς νο - Ποιούμενων Προ φόρου κερδν , τα οποία προκύπουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το
των δύο ΚΥΑοι οΠοίες αποσαφηνίζουν τους όρους σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα , αφαιρουκαι τις διαδικασίες κρίθηκε επιβεβλημένη, καθς μένου, στις Περιπτσεις των νομικν Προσπων ,
του φόρου του νομικού Προσπου ή νομικής ον
υπήρχε σχετική Πρόβλεψη και στους δύο νόμους.
την ενίσχυση με φορολογική απαλλαγή. Όπως ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. σελ.3
ΑΠό Οκτβριο αυξήσεις
και σε κύριες συντάξεις
Ημερολόγιο ΑΠΔ μειωμένων
συντελεστν ασφάλισης
Από χθες 8 Ιουλίου είναι δυνατή n unοβολή των
Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2020 με τους νέους
μειωμένους συντελεστές ασφάλισης για τους
μισθωτούς πλήρους απασχόλησης. Οι ΑΠΔ Ιουvίου υποβάλλονται έως 31 Ιουλίου. Αύριο,
Παρασκευή 10 Ιουλίου, λήγει και η Παράταση
Που είχε δοθεί για τις ΑΠΔ του Μαϊου. σελ. 5
Σήμερα τα αναδρομικά στις επικουρικές
Το κεφάλαιο των αναπροσαρ- απόφασης του ΣΤΕ, δηλαδή από
μογν στις επκουρικές συντάξες,
Που άνοιξε το Πρόσφατο ασφα λιστικό νομοσχέδιο, μετά και τη
σχετική απόφαση του ΣΤΕ τον Π
ρασμένο Οκτβριο, κλείνει σή
μερα το υπ. Εργασίας με την κα
ταβολή των αναδρομικν 8 μηνν Ο κύκλος των διορθσεων του
σε 235.233 συνταξιούχους. Μετά νόμου Κατρούγκαλου συνεχίζεται
την αύξηση των Ποσν, η οΠοία
ενοωματόθηκε στς μηνιαίες πλη
ρωμές από τις 2 Ιουνίου, η εξ - Πολογισμένων κύριων συντάξεων
φληση τωναναδρομικν για την με νέα Ποσοστά αναπλήρωσης
Περίοδο 10/ρ019 έως 5/2020 σύμ
φωνα με τον νόμο οι αυξήσεις
μετράνε από τη δημοσίευση της (
τον Οκτβρη του 2019-κλείνει
το κεφάλαιο των Παρεμβάσεων
στις επικουρικές . Το μόνο Που
απομένει είναι να ξεκινήσει από
τέλος Ιουλίου η ταυτόχρονη Πλη
ρωμή κύριων και επικουρικν .
15-17/7 η δημόσια προσφορά
για το ομόλογο της Lamda
Tην επόμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη έως
την Παρασκευή (15 με 17 Ιουλίου) , θα εξελικθεί η δημόσια Προσφορά για το εταιρικό
ομόλογο της Lamda Development ύψους έως
320 εκατ . ευρ, μέρος του οποίου θα διατεθεί
για τη μεγάλη ανάπτυξη στο Ελληνικό. Μία μέρα
Πριν (στις 14 Ιουλίου) θα ανακοινωθεί το εύρος
της απόδοσης . σελ 13
το φθινόπωρο με - την καταβολή
τον Οκτβριο των νέων επανυΠύλη εισόδουν Covid-19ο τουρισμός
Ανησυχία Προκαλεί η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων κορονοίού και στη χρα μας . Το
τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 33 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 21 ανιχνεύτηκαν στις
Πύλες εισόδου. σελ. 6-7
. nν επιστροφή τον Νοέμβριο
των αναδρομικν 12 μηνν
(10/2019-10/2020. σελ. 5
Προσφυγή στο Chapter 11
Χωρίς αντισματα στον Covid-19
η Brooks Brothers
Στον προθάλαμον της πτχευσης βρίσκεται η
Brooks Brothers, ένα ακόμη αμερικανικό brand
Που αναζητά προστασία στο άρθρο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού νόμου. Χωρίς επιπτσεις
η εξέλιξη αυτή στην εγχρια δραστηριότητα της
εταιρείας, λέει η LT. Apparel. σελ . 13
Και δεύτερη
εξωδικαστική
ευκαιρία
Σε αντίστροφη
μέτρηση
για έρευνες
στην Κρήτη
Επίλυση φορολογικν διαφορν
Υδρογονάνθρακες
σελ. 6
σελ.2
Δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογούμενους
για την εξωδικαστική επίλυση των φορολογικν διαφορν τους με το κράτος δίνει το ΥΠΟΙΚ Με διάταξη
Που συμπεριελήφθη στο νέο Πολυνομοσχέδιο, το
οΠΟίο τέθηκε από Προχθές σε δημόσια διαβούλευση ,
προβλέπεται ότι στη Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠΟΙΚ συστήνεται Επι
Τpοή για την εξόδιαι επιλυση τον φορολογικν ενεργειακής
διαφορν που εκκρεμούν ενπιον του ΣΤΕ και των
τακτικν διοικητικν δικαστηρίων. σελ.4
Το φθινόπωρο Προβλέπεται
να αρχίσουν από την ανάδοχο
κοινοπραξία των Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ οι μελέτες στις
δύο Παραχωρήσεις στην Κρήτη για έρευνα και εκμετάλλευ
ση υδρογονανθράκων, σύμ
φωνα με το χρονοδιάγραμμα
έναρξης τnς Πρτης φάσης
ερευνν . σελ . 12
Αγκελα Μέρκελ
Καγκελάριος της Γερμανίας
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
12MΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κομισιόν
Ζητεί άμεση
συμφωνία
για Ταμείο
Ανάκαμψης
Ευρωπαϊκό
μίγμα
ΜΕΝΑΥΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ
Η ENTΑΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΥΠΝ
ανάπτυξης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ιράν: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στην πόλη Ισφαχάν
  Έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο ασφαλείας δεν υπήρξαν θύματα. «Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα κέντρα κατασκευής πυρομαχικών του…Ιράν: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στην πόλη Ισφαχάν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ένοχοι κρίθηκα ακτιβιστές για το κλίμα που έσπασαν παράθυρα της Barclays
  Επτά ακτιβιστές της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για την πρόκληση ζημιών άνω των 100.000 λιρών Αγγλίας, σπάζοντας παράθυρα στα κεντρικά γραφεία της Barclays Bank, γλίτωσαν τη φυλάκιση στο…Ένοχοι κρίθηκα ακτιβιστές για το κλίμα που έσπασαν παράθυρα της Barclays - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ουκρανία: Τρεις άμαχοι νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Κονσταντίνοφκα
  Τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 14 από ρωσικό πλήγμα στην Κονσταντίνοφκα, πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής. Σύμφωνα με τον Πάβλο Κιριλένκο, οι Ρώσοι…Ουκρανία: Τρεις άμαχοι νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Κονσταντίνοφκα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Περού: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 25 νεκροί
  Δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε σήμερα στο Περού, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 25 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ειδικότερα, το λεωφορείο έπεσε από γκρεμό για άγνωστη αιτία στην περιοχή Πιούρα, βόρεια…Περού: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 25 νεκροί - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ζέφη Δημαδάμα: Ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
  Η Ζέφη Δημαδάμα ανακοίνωσε ότι δεν θα στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις ερχόμενες εκλογές, αλλά ξεκαθάρισε ότι παραμένει «στρατιώτης» της παράταξης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «Η πολιτική σήμερα έχει τοξικότητα,…Ζέφη Δημαδάμα: Ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ