Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15284 Ιδρυτήs: Ιωάννns Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 www.proinanea.gr
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
3 εκ. ευρ για Μονάδα
Κομποστοποίησηs στην Άρτα
ΣΥΔΛΙ
Νέο έργο λύνει χρόνια
Προβλήματα ύδρευσηs
Έκλεισε 54 χρόνια σε μια
Κατασκευή νέων κυκλικν κόμβων αποφάσισε n Οικ. Επιτροπή τns Περιφέρειαsευχάρ1ι στη συγκυρία Σε 14
Σελ. 7
Σελ. 5
Βαρύτητα στην ανάπτυξη
του θρησκευτικού
τουρισμού
pησκευτικοι
Σελ. 9
ΑΔΕΔΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Είπαν αόχ στον Περιορισμό
των διαδηλσεων
επιβάρυνση για
Γραφείου Κινη ματογράφου
θα αποκτήσει ηΉπειροs
τοUS Πολίτες
Δέσμευση για μείωση των
ανταποδοτικν τελν από
τον αντιδήμαρχο
Οικονομικν
Σελ. 3
Σελ. 4
Σελ. 3
FATA'
ΙΕΤΟΡΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ