Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)

Αριθμός Αδείας
58 - 8738

Ταχ. Γραφείο
ΚΕΝ. ΚΑΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 9 Ιουλίου 2020 | Αρ. φύλλου 656 | 0,50 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Εργολαβία 5.000.000 ευρώ για παρεμβάσεις στο εθνικό
οδικό δίκτυο της περιφέρειας Πελοποννήσου
• Συνολικά 15.000.000 ευρώ για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο
Πίστωση 5.000.000 ευρώ διατέθηκε στη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της έδρας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου
να δημοπρατήσει σε μία εργολαβία παρεμβάσεις στο εθνικό δίκτυο και των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων.
Στη σχετική σύσκεψη που έγινε, υπό τον
περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, χθες
στην Τρίπολη, διευκρινίστηκε ότι η πίστωση αυτή θα χρηματοδοτήσει μία εργολαβία, που θα δημοπρατήσει η έδρα,
αντικείμενο της οποίας θα είναι η οριζόντια
και κάθετη σήμανση σε όλο το μήκος του
εθνικού οδικού δικτύου και στις 5 Π.Ε. Με
τη μέθοδο αυτή, όπως τονίστηκε, εξοικονομούνται εργατοώρες και επιυγχάνονται καλύτερες εκπτώσεις.
Στο πλαίσιο της εν λόγω εργολαβίας θα
γίνουν διαγραμμίσεις, θα αλλαχθούν όλες οι
φθαρμένες ενημερωτικές και προειδοποι-

Η Λιγνιτική
Μεγαλόπολης Α.Ε.
προσλαμβάνει
202 άτομα με
οκτάμηνη σύμβαση
H «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά διακοσίων δύο (202) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών με σύμβαση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου,
διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του
άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως
ισχύει.
Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι
Μονάδες απασχόλησης του ως
άνω προσωπικού εμφανίζονται
στον πίνακα που δημοσιεύεται
στις:
[• ΣΕΛΙΔΕΣ 12 & 13]

ητικές πινακίδες και θα τοποθετηθούν ανακλαστικά κολωνάκια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκπτωση αυτής
της μεγάλης εργολαβίας θα αξιοποιηθεί για
τη δημοπράτηση επιπλέον παρεμβάσεων

στο οδικό δίκτυο των πέντε Π.Ε.
Σημειώνεται ότι με το πιο πάνω κονδύλιο,
το σύνολο της πίστωσης για παρεμβάσεις
στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας ανέρχεται πλέον σε 15.000.000 ευρώ.

Υπέρ της ισχυρής συνεργασίας των ευρωπαϊκών
θεσμών τάχθηκαν Μέρκελ και Φον Ντερ Λάιεν

Yπέρ μιας συμφωνίας το συντομότερο
δυνατόν για το Σχέδιο Ανάκαμψης τάχθηκαν Άνγκελα Μέρκελ, Ούρσουλα Φον

Ντερ Λάιεν, Σαρλ Μισέλ και Νταβίντ Σασόλι, κατά τη συνάντηση που είχαν χθες
στις Βρυξέλλες.
[• ΣΕΛΙΔΑ 20]