Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SΧιτικη Ε0>
Διαφόνεια
Το ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου!
105.0 PΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝΕΧΥΡΑ
Αππεριφερειάρχης Χου για μεαγισευ ικό
Aνaυτ ρh aam Eξoκaσυθει α οwνe ι ωεουπoι n Η Eiκονω λαni συχριση των πoέ σ ατων μδιυνη ητων
hrκοίνωση των θαθμολογιν toυ κορογοίού με μασίκα Χίου
Ξέντγηοαντική αντ oe5ωτική κeέμη nooonου πonoia
νερκό ου Δεhtb. ελixό ημεΦομηua καtακο0a του bντα αναμέτα αι να nστooneούν τούs neosse: μήν
κερκνματαοκευασιηκε από το Εογαστά οο Ναστεννο Πο
ΤL+30 211042158
ΟΙ ΣΚwmIE ΜΑΣ
ΣΗ ΕΡΑ
Mν 5Μσμμταττ δη
3 ΑΕGEOU av, Chios
FB Caprice afe Bar