Πρωτοσέλιδο Αργολική Ανάπτυξη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
για να έχεις άποψη
αργολΙκη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ
9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΑΡ ΡΥΛΛΟΥ
αναπτυEη
ΤΙΜΗ 1,00 ΕΥΡΩ
Κωδ. 1445
ΙΚΤΕΟ
ΤΑPANΤΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνέντευξη
Ανδριανού
Delivery
ΣΕΛΙΔΑ 28
30 ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ -Ν. KΙΟΥ
ΑΡΓΟΣ, 21 200
Τ. 2751 101111 F. 2751 100308
email. [email protected]
www.ikteoargos.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ψίχνονται στη Νέα Δημοκρατία για να ξανακερδίσουν τις δύο έδρες στην Αργολίδα
Προτάσεις για
Τον πρωτογενή
Σταυρόλεξο για
δυνατούς λύτες
ΣΕΛΙΔΑ 22
ΔΗΜΟΙ
Νέο χρος
Στάθμευσης
Στο Άργος
Έντονες είναι οι παρα-Δημοκρατίας στην Αρ σκηνιακές κινήσεις και γολίδα υποστηρίζουν ότι
ζυμσεις στη Νέα Δη- είναι θέμα χρόνου n εκλομοκρατία που θα επιδι- γή δύο Βουλευτν Για
ξει να δημιουργήσει το την εκλογή και δεύτερου
ισχυρότερο ψηφοδέλτιο Βουλευτή όλα δείχνουν
όλων των εποχν στε ότι θα γίνουν οι απαιτούπέρα από την πλειοψn-μενες διορθωτικές κινήφία που διαθέτει να έχει σεις και θα προστεθούν
τη δυνατότητα να την ένα n δύο πρόσωπα που
κεφαλαιοποιήσει με την θα φέρουν τους ψήφους
εκλογή δύο Βουλευτν Που απαιτούνται για την
Όλα τα στελέχη της Νέας απόλυτη κυριαρχία
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Η κρίση άγγιξε
Τα τριαντάφυλλα
σελίδες 5
Πολιτικά ανενόχλατος ο Κωστούρος
δηλνουν ακόμα και οι αντίπαλοί του
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
ΠΕΣ ΜΟΥ "ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ
Πολιτικά ανενό-κοινωνικής δικτύω - Που οι αντίπαλοί
χλητος προχωρά ο σης στο facebook του δεν δείχνουν
Δημήτρης Κωστού- Που πρόσκειται ότι διαθέτουν την
ρος Πρόκειται για στον Χρήστο Γραμ - ικανότητα να ασκήμία διαπίστωση Που ματικόπουλο . Η σουν αντιπολίτευση
δεν προέρχεται από αναγνριση μάλι-,Πλήν ελαχίστων
κάποια φιλική ιστο- στα της κυριαρχίας περιπτσεων. .
σελίδα η εφημερί- Κωστούρου έρχεδα αλλά από ομάδα ται σε μία στιγμή
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ
Κυριακή 26 Ιουλίου
Ώρα 21:00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Δεληβοριάς
Στη Νέα Κίο
σελίδες 5
ΣΕΛΙΔΑ 15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα