Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
9 ΟΥΙΟΥ 2020
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12547
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΟ
Κίνητρα να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Μεταβιβάσεις ακινήτων
μέσω ταχυδρομείου
ή e-mail
Ανησυχία
για τα εισαγόμενα
κρούσματα
L σας μεταββάσεων, γυντκν παροχν κα ληpo .
νομν θέτει η Ανξόρτητη Αεrή Δηοσύων Εούδν
δεν πρέxεα να μας ανησνχούν τα
επιστμαίνεται ότι μόνο οι δηλσεις και οι ατήσεις που
να κρούσματα από τα αεροδρύμια,
Τέλη ταξινόμησης Ικ:
Έρχονται μεισεις
Μων το νυμοσχδο του υπουγγείον Ουονμκν.
Με συντελεστή 7% θυ φορολογείται αντοτελς κάθε χρύνο και γα
συνταξιούχοι α απoί θα πουν να μετοφέρουν τη φορολογική
τους κατοκiα στην Ελλάδα. Με την κατοβολή του φόρον αντού εξα
κάνουν τις διακοές τους στην πε.
δεκν τοκνήτν γα τα oποia μεινεται ετέ
κπκό τρόπο φορολόγησης, για το εo bημα που προκίπτα στην αλλο
δαπή, θα πρέτι να χίουν συρεντικ οι εξής προόποθέσεις
βοναμεταφέρα τη φορολογκή του κατοκεία από χράτος με το οποίο
πέρασαν το Σαββατοκίρια κω σε π
από την 01.06.2016 με βdση το nοοίχiov κoθεστς
3μηνα έντοκα: Υψηλή ζήτηση.
Ερχεταινέο κΕξοικονομν
Στα 725.69- ευρημέση
κα περολαμβάνονται στον προγγαμματισμό του υπουρ
ον lούνιο , εv η μίση επφική σύνταη στα
0,01% από 0.2 στην αντίστοιχη δημοπροσία του Μα
ομοφφνετα έτοι στο 00 όταν στην προηροήμενη δη
νιαία δαπάνη πον κατίβαλλαν τα τομεία ανθ σε