Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο tου
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκτήτης. Εκδότη. Διευθυντής ΒΑΣ ΖΕΡΑ Ετος 45%-Αp Φύλλου 11745 Τιμή 060 υρά . Πέμπτη 9 Ιουλίου 200
ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑL.
ΤΟΝ ΒΑΡΕΘΗΚΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ
και έτεκεν κου με τους εnαγγελ.
μυν ήταν ματίες του εμοpεκου
το αποτέλε , λιμένος
Η κουβέντα οφopoύ .
σε για άλλη μία φορά ,
όοα εθηκαν και στς
προηγούμενες συνα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Βρaς Τσελίκοςe
οpα της συνάντησης
του Δημόρχου -Προ
λής ο Πόεδρος των
Η μοναδική είδηση , ομφpολίeς εάν η ΕταΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ, ΤΡΟΠΟΥ, ΧΡΟΝΟΥ, ΝΟΜΟΥ!
" Η Επιτομή Ουτοπίας και Αυτογνωσίας!"
ΕΛΕΟΣ
εδρος του Μετοφορι επόpεvo δεκαήμερο θα ytς στο Maater Pian,
Νικόnολη Γαβριήλ ση για το Mater Plnn ενδεχύμενο να τους na του λιμανιού nou θα ε-pουσιόσει ξανά τα ίδια
κά ες tmv Συpgai μα και είve n μν γnooa nou μά κ , e
βάλλοτος an το στόμα του mounούδια και οονά, οονά εμετικά, nou
άλλωστε και στο napελτου λιμένος εξέφρασν
δέτησης κ ά.
Στην Ήπειρο
ΕαναχτύΠησε
ο Πρωθυπουργός Κ. Mητσοτάκης
ο Γιάνης
ο συγκεκρμένα τα nράμoντα στο
κατά την θητεία tου ς Υαουργός
της Βοuis Κστα Τοοού και 00 εσκεpθεί αξοθ ,
κα, εν τοηpol τou Eopράτου eα μετοpείc
οΚ Μπτοoτάκης θα μεταβεί εnionς στον καταpo .
κτη της Αρτος, εν το μεσημέρι θα ανοκρήσει για την
Οικονομικν και η ELλόδα napaliro να φύγn
anό την Ευρuνη..
ες για την μεγάλη τουριστική εntνδυση .
pχ στη σελ..