Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolhξ|
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatoih.com
Ετος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.852
Σελίδα 9
Σελίδα 24Νεκροί οι κέδροί της Χρυσής
Εικόνες απέραντης θλίψής
Μια νέα φουρνιά αθλητν-τριν
Προετοιμάζεται για τον ΙΟAN
Αναζήτηση για το Που Πάμε
Έρημη η λίμνη
του Αγίου Νικολάου.
Σελίδα 3
Σύσκεψη με την Επιτροπή ΚΕλλάδα 2021
Τραγική η κατάσταση
στην τοπική αγορά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Ευρεία σύσκεψη με τη
συμμετοχή εκπροσπων
Πολλν τοπικν φορέων
και Υπηρεσιν , πραγματοποιήθηκε χθες το aπόγευμα στο ξενοδοχείο -Bluο Palace - στην
Πλάκα , όπου κατατέθηκαν υπ' όψιν της προέ .
δρου και μελν της Ειτροπής Ελλάδα 2021.
Προτάσεις προκειμένου
να ενταχθούν στον κεντρικό προγραμματισμό
δράσεων και εκδηλωσεων τοίδα του Νίκου Κούν να προχωρούμε μπροστά ρεπορτάζ της Τρίτης).
για τον εορτασμό των
200 χρόνων από την Ε . δουpου ο οποίος έδωσε είπε ο κ Ζερβός.
πανάσταση του 1821 και
τη συγκρότηση του νέου
Ελληνικού κράτους , Είχε πτυξη του Αγίου Νικο - της πρότασης έκανε ο ΑΠροηγηθεί νωρίτερα επσκεψη και ξενάγηση της ξενοδοχείο Μnos Beach ξάκης ( αναλυτικά την πα. ιάννας Αγγελοπούλου και προσελκύοντας στη ρουσίασε
- Δασκαλάκη στην Σπι , συνέχεια πολλούς επενναλόγκα (ρεπορτάζ στη ουτές Η τουριστική α.
σελίδα 5 ).
Ο Δήμαρχος Αγίου Ν . κίνησε από δω . Πριν απ'
κολάου Αντνης Ζερβός αυτόν , στον Αγιο Νικόaποκάλυψε στους Πa - λαο είχαν έλθει ο Ζuλ
Σελίδο 7
. Ανιση μεταχείριση
για τους εργαζόμενους
στον επισιτισμό
Ξεκίνησε η υποβολή
των αιτήσεων των
ξενοδοχούπαλλήλων
το εναρκτήριο λάκτισμα
για την τουριστική ανά - φορά στο περιεχόμενο
Η Σπιναλόγκα
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εθνικό όπως
Αναλυτικότερη αναλάου, σχεδιάζοντας το ντιδήμαρχος Χάρης Αλε - τον χαρακτήρισε , στόχο.
για να ενταχθεί η ΣπνaΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδο 4
Σελίδο 28
ΑΝΑΤΟΛΗ σε
νάπτυξη της Κρήτης ξε
που έτρεφε και εξακο - και γύρισαν την ταινία -Ο
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΙ λουθεί να τρέφει για την Χριστός ξανασταυρνε
περιοχή μας η οικογένεια τα στη συνέχεια ήταν
Αγγελοπούλου φέρνο- η τανία του W. Disney
τας και φλους τους για Τα κρόσσια του φεγγα διακοπές στην Ελούντα. ριού , 4 νεράίδα και το
ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!
η διοργάνωση -Ελλάδα μας ενέπνευσε και καλαναστοχαστούμε τις δυο πιχειρηματικά Ο Δήμος
44ΚΙΛΟ κατονταετίες όχι μόνο προτείνει τη διοργάνωση
στορικά, αλλά και κοινω . ενός Διεθνούς Φεστιβάλ
04ΚΙΛΟ ικά για το τι nετύχαμε Κινηματογράφου, Που εt .
ναι ένα μεγάλο εγχεί
ΤO DELIVERY
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
αγνες , ρήξεις και αναΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
11ΕΚΛΟ ροπές , για να φτάσομε ρημα για τα δεδομένα ε
στο σήμερα και κυρίως , νός δήμου , όπως ο Άγιος
να μελετήσομε και να ε - Νικόλαος , αλλά τολμάμε
νεργήσομε για το παρα . και έχομε αποδείξει ότι
μπορούμε , εφόσον η κοιΑναφερόμενος στην νωνία και οι επιχειρημαπρόταση του Δήμου A- τίες στηρίζουν , να ανα
Μίου Νικολάου , είπε ότι λαμβάνομε μεγάλα στο
χήματα, να κερδίζομε και
ΜΕ ΕΝΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
| ΠΑΝΑ ΔΕΙΤΙ ΠΕΡΙΟΤΕΡΕ ΠΡΟΪΦΟΡΕ
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΟ Ι
κάτω.
ΓΗRΙΤΑ ΤΟΥ
www.fncebook com/ Oponuiο Μυλωνάκης
Φρέσκα φρο a
Πληση λιανική.
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ArιΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
: λαχανικά
Διανομή κατ' οίκον
η περιοχή μας είναι n .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα