Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ μ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.796 . Τιμή 0,60 . Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020
Γραφείa: Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΝΑ 453 33. Τη. Κέντρο 26510 25.677, 33791-Faxc 26510 30.350 htp://ww.proinosiogos.gr [email protected]
Κύριε Μητσοτάχτη, θωραrάστε τα σύνορά μας .
Ο ιός στην Πόρτα της Ηπείρου!
Το έργο σας μετά την πανδημία του κορωνοίού που σαρνει
dες Τς oικονομίες του κόσμου-το αντλαμβανόμαστε- είναι ιδ αίτερα δυσχερές , .
Η έκαρη λήψη υγειονομικν μέτρων απέδωσε και σήμερα η
χρα μας εωρείτα από τις ασφαλέστερες στον κόσμο!
Η Ηπειρος έως τρα τα έχει καταφέρει πολύ καλά ως προς
Την πρόληψη και τη διαχείριση των ληρστν κρουσμάτων που ε
χουν διαηνωστεί
Όλα αυτά όμως κνδυντύουν να ανατραπούν . Σήμερα η πεΕΛΛΑΣ
Καλς να ορίσετε αύριο για μια ακόμη φορά στην Ηπειρο.
Γνωpίζουμε ότι το πρόγραμμά σας είναι επικεντΡΟένο
κυβερνητική προσπάθεια να δοθεί ένα μήνυμα ασιοδοξίας στις ο
ρενές περιοχές να σταλεί ένα θετικό σήμα από τα Πράμαντα
γα την οικονομική ανάκαμpη και την προσελκυση επενδύσεων.
οι Ηπειρπες αναμένουν από την Κοβέρνησή σας να δσει
την αναπτυξιακή θηση που χρειάζεται η Ήπειρος προκειμένου
να συγκλίει με Τις άλλες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Περιφέρειες .
Για τα έργα που χρειάζται η περφέρειά μας για τα έργα νημέρωση από τον Πρόεδρο της Βουλής Κ . Τασουλα , τον Περιφε . ριοχή μας βρίσκετα σε κατάσταση πολιορκίας από τον κορωνοό!
που έχουν μείνι ημτελή κλπ. είνα βεραιο on Βα έχετε πλρη E pεάρχη Αλ. Καχρμάνη, τους Δημάρχους και τοπικούς φορεςς
Ο γος δεν tίνα άλλος από την ραγδαία επιδεί - 11η σελ.
Γιαμετάδοση του κορωνοίού στο εσωτερικό της Ελλάδος
Πανηγύρια και χερσαία σύνορα ο νέος
πονοκέφαλος για τους επιστήμονες!
)Τους δημάρχους ενίτιον των ευθυνν τους για τη διοργάνωση μ
Ελλάζειμε το νέο νομοσκέδιο το καθεστς διοργάνωσής του
Ναι σε πορείες- διαδηλσεις, αλλά
με όρια και χωρίς. . παρατράγουδα!
εκδηλσεων, θέτει ο Υφ. Πολιτικής Προστασίας
Ο Εκτός ελέχου παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία .
MX. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Αποκαθίστανται η νομιμότητα και η κοινωνική ισορροπία . .
. θετική ψήφο θα δσει και το ΚΙΝ.A μετά τις Τροποποήσεις στο νομοσχέδιο
Συλλαλητήρια και στα Γιάννενα από ΑΔΕΔΥ και Εογατικό Κέντρο
. προκαλούν:
κρούσματα:
και εισηόμνα
. Τελικά μέχρι που φrάνει rο δε
καίωμα εργαζομένων, ανέργων
συνταξούχων, φοτν και άλλων
ομάδων να διαδηλνουν και από
που ξεκινούν rα δικαιματα Των uστους λοιμοξωλόγους και προΜηματσμό στην Κυβέρνηση α
χωρές αυτό να οημαίνει ότι ο συνοστισμοίσε πάpn και σε καταΡΕΠΟΡΤΑΖ
PΕΠΟ ΡΤΑΖ
πόλοιπων πολιτν που συχνά βλ
πουν μαγαφά και πpουσίες να στήματα εστίασης έχουν περάσει
σε δεύτερο πλάνο
Οον αpορά τα πανηγύρια,
τα οποία θα τα βρούμε μπροστά
μαφ τις επόμενες ημέρες και στην
Ήπειρο , ήδη άρχισε να ουζητείται
πεισοδίων στις κινητοποιήσες
Δύσκαλο να το απαντήσει καντί
Σολλαληηήριο ενάντα
στο νομοσχέδιο για ις δια δηλσεις
Υπό αυστηρή επτήρη
ση βρίσκονται τα πανηηγύ .
ρια και σε περίπτωση που
πραγματοποούνται όπως
Τις προηούμενες , ανέμε .
λες, χρονιές, Τύτε είναι πολύ πιθανόν να απαγορευτούν τελείως .
και αν τηρούντα τα μέτρα και τα
πρωτόκολλα
Πιο πεστικός και ανήσυχος
Εγκρίθηκαν από την Οικονομική ΕπΙΤροπή του Δήμου
, έκανε χθες στα
Σειρά έργων και νέο αθλητικό κέντρο0 ΑΑΕ r
σε πορεία υλοποίησης σα Γιάννενα
ν Και πρόταση για χρηματοδότηση μελέτης για ανάδειξη
εβραίκν κα μουσουλμανικν χτισμάτων...
στοσος Νίo Χαρδαλά , να καυ Ε 5 aντα 6
χθες τους Δημάρχους να αναλάβουν την υθύνη Τους και εφόσον
μερα παρνει σειρά το
Εργατικό Κέντρο ..
στολή της Ένωσης Στρατ/κν Ηπείρου
- ---------------_----Αυξάνει το κόστος το κλείσιμο
του Υποταμείου Ιωαννίνων!
ν 0ιενδιαφερόμενοι θα πρέτει να πηγαίνουν στη Λάρισα
Χαλαρνουν τα μέτρα
Καταργείται το όριο των
6 ατόμων ανά τραπέζ
σειρά
σεις για
σημαντικν έργων
στο Δήμο buaννITν
που έλαβε στην Ε
λευταία της συν
δρίσση η Οικονομική
Ειείγει ηρύθμση οφελν
. Αλλαγές στα μέτρα που!
έχουν θεστιστεί για roν κορω
| νοίό , με χαλάρωσή Τους σε ε !
μπορακά κέντρα, εστιατόρια
και καφετέριες, φέρνει Κonνή
Υπουργική Απόφαση
ns αντιδράσεις που σημενοντα
. Στη σελίδα 12
θηκε κατά την διάρKαια συνένπυξης Τ
που χθες ο Ανηιδήμαρχος Εργων ΣΤολίζει τον ομνυμο ναό Του Σουλιτικου χωριού
και πρόεδρος ης Οικανομικής
Επιτροπής Γιργος Αρλέτος .
Οπως χαρακτηριστικά τόνσε
που σημαίει όπ μία ολόκληρη Πe
ριφέρεια καα pάλιστα σκριπκή , θα
Αποκαλυπτήρια μίας. άλλης
Αγ. Κυριακής στον Αυλότοπο!
ΑΝΤ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Να ιατί είνα
διάτρητες οι διοδικοσες
Πρόσληψης στη ΔΕΑ
καταναλωτές μέσα σε εμπορικά
| κέντρα να φορούν μάσκα, εν κα.
μείνει σύντοpα ουσισσπικά χωρίς
οικονομικές υπηρεσίες στον συγκεκριμένο κλάδο Eσι οι ενδι φερόμενοι θα πρέπει πλέον να σπευθύνονται στο αντίστοχο γραφείο της Λάρισας.
Στο Βέμα επανέρχεται η Ενωση
Στρατωτικν Περφe
ΔΙΑΠΙΣΤΩ ΣΕΙΣ)
ΗΥγεία ηρέπει να είνα
Πρuτη nρoτεραιότητα!
μια σεμνή
πλετή στο
ιστορικό
Σούλι, στο
* ia lau mλά οκ Μπαρζνκας.
. Είναι ενδισφέρουσες οι σπόμεις Του Προέδρου Του Δ.
ης ΔΕΥΑΙκ Μπαρτζκα mou
φλοξένησε στο χθεσνό φύλλο
Σελ 12
έγιναν Τα αποκαλυΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
νογραφίας ης Αγίας
Μτά απότέσσεραχρόνια επιταμένης παρουσίας στον ΠΑΣ
Προς την έξοδο οδεύει
ο Μιχάλης Μπουκουβάλας
μηνιτν.
Αποκαλύπτουν τον
ΓΝΩΜΕΣ
Η οικία του Ιω. Bηλαρά
και το χρέος της Πόλης .
ΒΟΛΕΣ
Δικό σας πρόβλημα .
Δεντα βρήκε στο οικονομικό με τον Γ. Χριστοβασίλη
. Μετά τον Σεργκελασβίλι έ.
νας ακόμα ποδοσφαιριστής Του
ΠΑΣ Γιάννηνα βρίσκεται στην πόρ
Τα της εξόδου από Την ομάδα Ο
λόγος για Τον Μχάλη Μπουκουβά ,
λα, ο οποίος αποχωρεί από rα
Γιάννινα μετά από 4 χρόνια πα> Του ΠΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ
Πολτική και ποδόσφαιρο, έχουν πολλά κοινά σημεία! Πολλές
φορές , ο ένας μπαίνει στα χωράφια Του άλλου και έτσι προάκυψε
ηγνωστή φράση: Εγινε ποδοσφαροποίηση της πολιτικής ζωής!
Στα γήπτεδα έχουμε Τις μάχες μεταξύ των ομάδων, για Την κατάκτηση της νίκης.
Στη Βουλ , έχουμε τους διαγκωνισμούς μεταξ των κομμά.
των , για να κrρδηθούν εντυπσεις και προβολή των-4ησελ
.0 mρόωρος και αδόκητος θάνατος του Γιάννη
Κουρμαντζή που βύθισε σε Ολίψη όλους όσο γνωρίσαμε oπό κοντά αυτόν το λομηρό αρχτέκτονα ,
τον ενεργό πολίτη με το ανδιοτελές ενδιαφέρον
Του για Την πόλη , έφερε στο προσκήνιο και στην
επικαιρότητα Το σοβαρό για την nόλη των γρααμμάτων θέμα τη .
Οικίας Βηλορά. Έφερε και τους αγνες nou κάναμε
, Ο κύκλος του Μπουκουβάλα
στον ΠΑΣ Γιάννηνα φαίνεται πως κλετε καθς σπάντησε-12η σελ
ar.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα