Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΕ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Έσβησε 54 κεράκια ο ΠΑΣ
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 9
Ιουλίου 2020
Αρ. Φύλλου 6612
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙTΙ ΚΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neo agones.gr
ΕΦΗΜΕ Ρ I ΔΑ ΗΣΗ ΠΕΙΡΟΥ
Κροτής ΑΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ
ΝΑΙ ή ΟΧΙ στη δημακρατική
λετουργία του ΔΗΜΟΥ
ΣΥΝΟΣΤΙΣΜΟΣ ΑΗΜΑΤΩΝ ΤΑΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Με τον αραμπά
η εξυπηρέτηση των αγροτν
Η δημοτική αρχη του Δημου Ιωαννιτν απαιτεί anό την αντηολίτευση να τοn οθετείται στις Προτάσεις
της με ένα ΝΑΙ η ένα ΟΧΙ. ΣΕΛ. 16
ΟΙΣΗΜΑΝTΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣΟΚΟΟΜΙΚΗΣ ΕΠΠΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΙΟΗΡΕΙΑΣ
Κυκλικοί κόμβα και Μονάδα
κομποστοποίησης στινΆρτα
Η κατασκευn κυκλικν κόμβων σε
ηaννενα , Πρεβεzα και Θεσπρωτία.
η κατασκευn Μονάδας Καμποστοnoinonς στην Αρτα , Περλαμβάνονται στις anoφaσες nou ελαβε η
Οκονομικη Ετpon της Περφέ
ρειας , η οnola συνε δρία σε με την
Προεδρία του Περιφερειαρκη κ.
Αλξανδρου Καχριμανη .
ΠΗΡΑΚΑΛΟ ΥΜΕ
ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
KUTHN YΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ
ΕΝOΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΑ
ΠΑΝΝΕΝΑ
Συνάντηση με τους
γιανιτες καλλιτέχνες
Ενοητα Πολτν Νtα Γιaννενα.
napακολουθεί με αγωνια κι εντονη
ανηουχία τους Προbληματισμούς nou
εχουν λαBει ma τη μορφή καταγγε λιν . εκ μέρους του καλλτεχνικού
δυναμικου των Ιωαννίνων σχετικά
με τον τράnο λετουργίας των δο
nολιαστικν nυλνων του Δημου
Ιωανντων. του Πνευματικού Κεντρου
και του ΔΗΠΕΘΕ Ιωανν νων . ΣΕΛ. 9
Ημιτελές μοι άπει το εγα!ρημα διεύρυνσης του δικτου εξυrnρέτησης των αγροτν μέσω των κατά τοαους υnοκαταστημά των ΕΡΚΑ μισθωτν. καθς η μετα φορά αρμοδιοτήτων αnό τις δαμς του Πρν OrΑ ΜΕριορίστηκεν σε Στήματα ασφ λισης, εισφορν , μητpου κλn, aφηνοντας μως εκτος τοπολυ σημαντικό καμμάυ των συνταξων.
ΣΕΛ. 5
ΟΦΩΤΗΣ ΒΑΒΒΑΣ ΙΑ ΤΑLED
με πολλαπλά
οφλη για το Δήμο
Κατιγορούμενος
για υδροκλοmή
ο Ναυτικός Όμλος
Στοιχεία και αnaαντήσες για το
Τια άγνωστο αριθμο ετν ο Ναυτικός Ομλος Ιωαννινων δεν πλη ρωνε για uς αθλητικές εγκατα στάσεις του . λογαριασμούς στο Δημο
Ιωαννιτν
Πρόκεπα προφανς για μια υno8εση Ποu αnοκαλοφ anκε κατα τη
συνεδρίαση του Διοικητικο0 Συμβουλιου της Δημοτικής Επιχερησης
Ύδρευσης Αnοχtτευσης Ιωαννι| εργο ενεργειακής αναβαθμισης του
| Δημου Ιωαννιτν το onolo aπρο| χωρήσει με Βαση την Προγραμματι| κn συμβαση με την Περιφέρεια
|Ηπelρου εδωσε στη διαρκεια συνε
|ντευSης τυπου ο Αντιδημαρχος
| Οικονομικν Φτης ΒαBβας .
Όπως τονισε ο κ . ΒαBBας ο Δήμος
και οι Πολιτες δεν θα έχυν την
Παραμικρή οικονομική επιβαρυνση
τοσο στην φάση ωρίμανσης του
Εργου Φσο και στην φάση κατα|σκευής και συντήρησης .
Ανησυχία για την αύξηση των
γριογούρουνων στην Ήπειρο
Πρόεδρος του ΔΣ κα τ
να κάνει με υδροκλοπές σε Βαρος
της ΔΕΥAL
ΣΕΛ. 15
ΞΕΠΕΡΑΣAN ΤΙΣ 100.000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ
ΣΕΛ. 7