Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Δημιουργία
δομής ανηλίκων
μητέρων στην
κοινότητα
Τσοτυλίου

σελ ~ 3

Δήμος Κοζάνης:
Έμπρακτη
στήριξη στο
Πανεπιστήμιο
Δυτικής
Μακεδονίας

Κομμένοι δρόμοι στο
Βελβεντό, προβλήματα
στην αγροτική οδοποιία

σελ ~ 5

Η Πτολεμαΐδα 5 και οι τεχνολογίες
ανάκτησης ενέργειας από σκουπίδια
- Αξιοποίηση της παραγόμενης θερμικής
ενέργειας στις τηλεθερμάνσεις
σελ ~ 3

7263

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Το αρχείο της
θεατρικής ομάδας
“Ταξιδευτές
του θεάτρου”
παρέδωσε στην
ΚΔΒΚ η κα Γιάννα
Γκουτζιαμάνη

σελ ~ 11

Φοιτητής Δασολογίας
από το Λιβαδερό
σχεδίασε και
κατασκεύασε
μηχάνημα
κατεργασίας ξύλου
και αφιέρωσε
την πτυχιακή του
εργασία στον
παππού του

σελ ~ 18

Βασίλης Γκούμας:
Ουδέποτε ψήφισα το
τέλος του 80% επί της αξίας
του νερού - Το «ναι» αφορούσε
το κοινωνικό τιμολόγιο

σελ ~ 5

σελ ~ 24

Συνεχίζουν τις
κινητοποιήσεις τους
οι κοινωνιολόγοι και οι
εικαστικοί για να
αποτραπεί η απαξίωση
των μαθημάτων τους