Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ Tυποξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k Βρυτής-Νικολαυς Καραθόνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότμα Στυυρδο Ι. Σπιλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)" Ap φύλλου 6330-12.148
050 ε
400 υπογραφές έχουν
συγκεντρω θεί ήδη για
Περιοδεία
στη Δράμα σήμερα
από τον υφυπουργό
Εσωτερικν
κ. Θ. Καράογλου
Με 3.3 δισ. εup η ΕΡΓΟΣΕ προσπαθεί να
| εκουγχρονίσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο
Μία αναβάθμιση
παίρνει η Δράμα
μέσω της σιδηροδρο μικής
γραμμής ΣτρυμόναΑλεξανδρούπολη
Δεκαοχτ μετάλλια
οι Δραμινοί σύλλογοι
στο Διασυλλογικό
Πρωτάθλημα Κ18
στην Καβάλα
να μην μετα φερθεί
η λαϊκή αγορά στην Χελμού
Σήμερα η Γενική Συνέλευση
του Εμπορικού Συλλόγου
για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς
σλ. 3η
Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Δράμας μιλά ει στον Π.Τ.
Ποιος έχει τελικά την ευθύνη
για τα δέντρα στην Αγία Βαρβάρα | Αργεί η επανεκκίνηση της αγοράς
και το δημοτικό κήπο της Δράμας;
και δεν προβλέπεται για το 2020!
Δυο αντίστοιχες διαχειριστικές μελέτες
καθορίζουν ευθύνες και ενέργειες
Αντιπρόεδρος Εμπορι κού Συλλόγου: Στις εκπτσεις που αρχίζουν τη Δευτέρα
ευελπιστούν οι έμποροι στη Δράμα
Του θανόση Πολυμένη
ΤΟ ΠΕΡΕΤΑΤΙΚΟ
μετις δύο μεγλες
λεύκες που έπε
σαν το μεσημέρι της Τετάρτης 1 Ιουλίου στην
περοχή της Αγίας Βαpβάρας, έχ αναδείξει
για όλλη μια φορά ένα
πολύ σαβαρό θέμα : το
κλάδεμα των δέντρων,
αλλά καιτο κόψμό τους
σε περίπτωση επικινδυνότητος .
Μετά από ένα πρτο σημείωμα γα το ματα.
θέμα την περασμένη εβδομάδα , ο"Πρωνος Τύποςανοητεί για το παιος έχει το σάρχη Δράμας κ . Σοφία Θεοδωρίδου .
λικά την ευθύνη για το κλάδεμα ή το μος είπε ότι η δια δεν γνρζε το θέμα
κόψμο των δέντρων , αλλά και τον ατπο+ ενδελεχς , αλλά ούτε υπήρχε προ από
οδήποτε έλεγχο στην περοχή . Τα δύο τοπεριστατικό κάποια καταγγελία ή ενό μεγάλα πάρκα στο κέντρο της πόλης, χηση από κατούκους ή από το Δήμο , για
μπορεί να είναι φορέας εpιβαλλοντικής τα δύο συγκεκριμένα δέντρα . Και όπως
ομορφιάς και όχ μόνο , παρ' όλα αυτά διαβεβαίωσε, δεν ζητήθηκε από την υπηχρειάζεται μια συστηματική αυτοψία ρεσία να γνει οποαδήποτε αυτοφία .
στην περιοχή προκεμένου να αποφεύγονται ατυχήματα του είδους .
Όπως είναι γνωστό , κυριολεκτικά μέρα ρας , αλλά και το δημοτικό κήπο που έχει
μεσημέρι , Χχωρίς μπουρίν, δυνατό αέρα γνει από το Δήμο Δράμας και έχα εγκρ.
ή καταιγίδα , δύο τεράστιες λεύκες 9 θεί, προβλέπει τις ευθύνες και τς ενέρ
τόνων η κάθε μία , ξερζθηκαν κα έπε - γειες που οφείλουν να γνονται κυρίως
σαν . Η μία ακούμπησε σε δυο πλατάνια από το Δήμο Δράμας, για όλες τις εργα
και η δεύτερη στον πέμπτο όροφο μιας oες εντός των δύο πάρκων . Με τη δια Του θανόση Πολυμένη
ΙΑΓΟΡΑ δεν έχει επανεκκ |νήσει ακόμα Αυτή είνα
φράση από τα χελητου προέδρου
του Επμελητηρίου Δράμος κ . Στ
φανου Γεωργιάδη για την κατά σταση που επικρατεί σήμερα στην
αγορά και γενικότερα στον επιχει
ρηματικό κόσμο . Και όμως μάλστα
συμπληρνει , "ούτε προβλέπεται
μέσα στο 2020- κάτι τέτοιο!
Η αγορά δεν βρίσκεται σε δια τερα καλά επίτεδα , τουλάχιστον
όσον αφορά τη Δράμα αλλά και γε
υικότερα την Περιφέρεια Αν. Μακε
δονίας - θράκης. Μετά από το
σταδιακό άνογμα της αγοράς από
το καταλυτικό lockdown του κορωνοϊού, η
αγορά προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από
το τρομακτικό σοκ που δέχθηκε και το
μόνο σίγουρο εναι ότι ακόμα δεν έχε βρει
το βηματισμό της .
Και καθς όλατα επίτπεδα της αγοράς , από τις υπηρε - στεί μεγλη ημά. Στην εσωτερική αγορά πάντα υτήρχε
σες μέχρι και το εμπόριο και τις τουριστικές ατιχερήσεις το πρόβλημα , αλλά σήμερα στην εξωτερική αγορά το
αποτελούν μα μεγλη αυσίδα , τα μηνύματα δεν είναι πρόβλημα είναι πλέον τεράστιο και αδικά με την Κνο
διαίτερα καλά και θετικά .
Γεωργάδης # αγορά δεν έχει
επανεκιανήσει ακόμα . .
Μιλντας στον -Πρωνό Τύπο-ο πρόεδρος του Επμε - ρέσεων . r' αυτό θα πpέπει να πουμε ότι οι επχειρήσεις
λητηρίου . Στέφανος Γεωργιάδης , σημεινει όι "η από εδ και πέρα , θα ηρέπει να προσαρμοστούν σε νέα
αγορά δεν έχει επανεκκνήσει ακόμα στο 100% , όσον δεδομένα . Οσοι δεν προσαρμόζονται , λυπάμαι που το
αφορά ταέoοδα, Οιτζροι είναι μεωωμένο , η αγορά είναι λέω , δεν θα μπορέσουν εύκολα να σταθούν. Η προσαρ
και μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε θ0 Σε επικοικωνία που είχαμε με τη Δα ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ Π.Τ.
αυτν των επιχειρήσεων έχουν θέματο
Οσον αφορά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις μαρμάρου της περοχής μας , ο πρόεδρος του Επμελητη
ρίου Δράμας σημεινει όι το πρόβλημα είναι
μεγάλο, όσον αφορά την παγκόσμα δραστηριότητα
που υπάρχει . Λόγω του Covid -19 το μάρμαρο έχει υποΌπως η ίδια σημείωσε, η Διαχεριστική
Μελέτη για το πάρκο της Αγίας Βαρβά Ιδιαίτερα τονίζ ο κ Γεωργιάδης , ότι "σε Yενικότερες
γραμμές όλες οι επιειρήσεις θεωρούνται πλέον πληπτό μενες Η κατάσταση δεν ανα καλή , ετός ελαχίστων εξαφορά ότι σε κάθε ενέργεια, ο Δήμος θα
Από κάτω υτήρχε μα ταβέρνα στην πο πρέπει να παίρνει την άδεια της υπηρε
ριοχή , όπου βρισκόντουσαν άνθρωποι σίας , ή όποιων υπηρεσιν σχετίζονται με
τις όποες παρεμβάσεις
Πάντως , η ίδια δευκρί
νσε ότι , όποτε έχει τηθεί να κοπούν κάποα
δέντρα γα λόγους επκινδυνότητας ή κάτι
άλλο , η υπηρεσία έχε
εγκρνει άδειες υλοτομίας Πια τα δύο που
έπεσαν άμως δεν υπάρ
χει κάτι συγκεκριμένο .
έχουμε στα χέρια μας από πλευράς κυβέρνησης είναι αλλά έχει να κάνε με την ολαγή μετον τρόπο που που
συγκεκρμένα για χρηματοδοτήσεις , σε κάθε περίπτωση λάνε ή εμπορεύονται ή παρέχουν υπηρεσίες , Αυτά θα
οτριτογενής τομέας και το εμπόριο αντιμετωπίζουν προ - πρέπει να τα δουν πλέον διαφορετικά . Με άλλα λόγα , εξ
αποστάσεως ηλεκτρονική υmρεσία, υποστήρξη και όλα
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ιδιαίτερη αναφορά κάνει οκ Γεωργιάδης στο ζήτημα αυτά, θα πφέτει να τα βουν σε ένα σεδιασμο .
της εστίασης και του τουρισμού Μα ολυσίδα επιχειρήσεων η οποία κινεται γύρω από την εστίαση και τοντου σημεινει χαρακτηριστικά ότι, αγορό θέλει πολύ
ρισμό , αντμετωπίζε πρόβλημα . Και αυτό είναι δρόμο ακόμα γα να μπορέσει να επανέλθει ολλά δεν το
πανελλαδικό στα θέματα τροφοδοσίας , υποστήριξης επ- βλέπουμε γα φέτος-.
χειρήσεων , τουριστικν
επιειρήσεων και επηειρή σεων εστίασης. Οσοι ασχολούνται με την τροφοδοσία
Καταλήγοντας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμος,
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
σελ4η
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ERSONAL PROTECΤIVE EQUIΡΜΕNΤ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων,
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτηn - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak: 2521022413
email iatdiagnosiegn icom
9 Άρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
2521031290 16936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα