Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 08.07.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7391
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Χάθηκαν εξαγωγές ενός δισεκατομμυρίου ευρ το Μάιο
ΕΛΣΤΑΤ:
Βορείου Ελλάδος
Νέα παράταση
Τράπεζες
Παράταση έως 3112
στα μέτρα διευκόλυνσης
δανειοληττν
nγια τΟ Πρόγραμμα <Τουρισμός για Όλους>
Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπν
<Τουρισμός για Όλους του υπουργείου Τουρισμού, η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Από την Πέμπτη, 9 έως και
wLi 1 0br 6 Ανοίγει η Ελλάδα για
γνοται δεκτές ανεξαρτήτως
Του λήγοντος Ψηφίου στον
ΑΦΜ, όλες οι ατήσεις των
δικαιούχων.
τους Βρετανούς τουρίστες
Από Τις 15 Ιουλίου θα αρχίσει εκ νέου η αεροΠορική σύνδεση Ελλάδας-Βρετανίας , όπως νέναρξη των άμεσων Πτήσεων από ΤΟ Ηνωδήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Στέ -μένο Βασίλειο Προς όλα τα αεροδρόμια της
λιος Πέτσας.< Σε συνεργασία με τη βρετανική χρας από τις 15 Ιουλίου%, ανακοίνωσε ο κ.
κυβέρνηση και κατόπιν συμβουλν των
ειδικν , η κυβέρνηση ανακοιννει την επΛουκέτο έβαλαν
75 Γενικές
Ιδιωτικές Κλινικές
από το 2009
Πέτσας , όπως μεταδίδει Το Reuters.
Θετικό ισοζύγιο
Προσλήψεων/απο
λύσεων καταγρά- τής απασχόλησης καταγγελίες αυξημένη επίδοση
φει για Τον Ιούνιο
<Εργάνην, ωστόνα με τα στοιχεία αποχωρήσεις και
των ρον μισθω2019 , αποτελντας τη
δεύτερη υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοισοζυγίου
μηνός Ιουνίου από
2001 μέχρι
Ιούνιος
οι 118.539 από Προκύπτει
του Ιουνίου 2020 , συμβάσεων
οι αναγγελίες πρό - αορίστου χρόνου σότερων θέσεων
σληψης ανήλθαν ή λήξεις συμβά- εργασίας για τον
κατά 6.161 Περισ>>
έκθεση
Βουτιά 70%
γνρισε η
εστίαση τον
Απρίλιο
τα στοιχεία
σεων ορισμένου
Ιούνιο
δείχνουν εύγλωτ
τα Τις συνέπειες
οι αποχωρήσεις σε χρόνου.
200.785. Από Τις
Πανδημίας 200.785 συνολικά
αγορά α ποχωρήσεις, οι
82.246 Προήλθαν
(θετικό ισοζύγιο σήμερα.
37.568
θέσεων
Από τη σύγκριση εργασίας ) έναντι
στοιχείων
των δύο μηνν , ( 31.407)
θετικού ισοζυγίου
εργασίας. Συγκεκριμένα , σύμφωΤον
από οικειοθελείς Ιούνιος 2020 και
Ιούνιο Του 2019,
Created by Universal Document Converter