Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"θέλοτμε λίγα
Αμβροσίου
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγοις"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ. 3
AP. ΦΥΙΟΥ 4718 -ΕΤΟΣ 17ο
ΤΕΤΑΡΤΗ 8ΙΟΥΓΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗ1: 2441Ι0 80888
Αρνητικοί όλοι στην Κυψέλη
. Θετική εξέ
Αρνητικοί όλοι στην Κυψέλη
λίξη στnv ΚυΨέλη μιας και τα
14 δείγματα από
την οικογένεια
και το στενό Περιβάλλοv με το
οποίο είχε έρθει
σε επαφή ο
24χρονος , βγή
καν αρνητικά
Το κρούσμα Κορωνοϊού ανέβαλε το πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στον covid 19.
στην Κυψέλη του Δήμου Σοφάδων
Σελ. 5
Πολτική
Παρέμβαση r. Κωτσού Ο Υπουργός ΔΙκαιοσύ
νης Κστας Τσιάρας
στο άτυπο Συμβούλιο
από την παν δημία του ΥΠουργν Δικαιοσύνης
Κοινωνία.
για τα κλικεία των
ΑΕΚ ΠΟυ επλήγησαν
COVID-19
της Ε.Ε.
Σελ. 9
Σελ. 7
Ολική καταστροφή των καλλιεργειν
28 θεσσυλικές επικειρήσεις
- Αυποψία
. Στον Ανα πυξιακό
με προϋπολο
γισμό 38,3
στην Τ.Κ.
Φύλλου από
τον Αντιπερι
φερειάρχαι
ΠΕ Καρδί
τσας Κωστή
Νούσιο
ενέταξε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας
Σελ. 11
Σελ. 9
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr