Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αΕρυθρόλευκη ενίσχυ σην
για τον ΠΑΣ Γιάννινα;
Σελ 15
NEΟΙAΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 8
Ιουλίου 2020
Αρ. Φύλλου 6611
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | email: info @@neoia gones.gr | wwwneoingones.gr
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕΗΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ TΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΧΜΣ ΠΑ ΤΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΣΙΑΣΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Μεγάλη η zημά
στην Ήπειρο
Αυτό nou όλοι Βλεπουν δια γυμνου
οφθαλμου, ότι δύο κλάδοι noυ ηλη
Υηκανε Πάρα nολυ αno την nανδη
μία ακονομικά , είναι η εστίαση και
ο τουρισμός , εnβeβαιωνεται διαρ κς αnό τους επιxφηματίες και
τους εργαόμενους .
(Αναψει τα Ιed
η Οικονομική Επιτροπή
ΣΕΛ. 5
Στους δρόμους ενάντια
στο νομοσχέδιο για τις
διαδηλσεας
Συλλαλητήριο ενάντια στο νομο για
τις συγκεντρσεις διοργανωνυ το
Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων σήμερα
συς 7μμ.
Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων καλεί
τους εργαzόμενους , wυς ανεργους
τους αυτοanaσκολούμενους και τους
νέους της Πoλης μας σε μαζικό
το νομοσκεδιο της κυθερνησης της
.Βάλει στο
Υοψο το δικαΙωμα των εργαζομένων
στη διαδηλωση , στη διεκδικηση ,
στην απεργία και στους αγνες μας ,
όnως τοM zεται στη σχετική ανακο ΣΕΛ. 2
νωση.
ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΜΕΛΗΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Ατημα ίδρυσης Ιδρύματος
μικροχρηματοδοτήσεων
Στην έγκριση της Προγραμματικής συμΒασης με την Περιφέρεια Ηneiρου για την ωρμανση του εργου ενεργειακης
αναβάμισης Προχωρησε, onως ηταν αναμενομενο, η Οικονομική Εnκροπή του Δημου Ιωανν πων.
Πρόταση για τη δημιουργία ενος
Ιδροματος Μικροχρηματοδοτησεων των Επιμελητηρίων της Ηπeh
ρου κατε8 εσε ο Πρόεδρος του Εn
μελητηρίου Πρέβεzας, Γιάννης
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 7
|Το Fim Ofice
έρχετα στην Ήπειρο
ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
Περισσότερες προσλήψεις
από τις απολύσεις
στην Ήπειρο
| Εκδηλωση Ενημέρωσης και Πλη|ροφόρησης (Infoday) του ευρω| Πaϊκου έργου CIAK < Κοινές ΠρωΙ tοΒουλίες για την αναγνωριση και
αξιοnoinση του τουριστικού δυναμικου της Περιοχής του Προγράμματος μέσω κινηματογράφου Θετικο ισο20γιο nροσληψεων aπoxωpnσεων κατά 37568 8σεις
εργασίας καταγράφηκt τον μήνα
Ιουνιο , σύμφωνα με στοχεία του
ηληροφοριακού
<ΕΡΓΑΝΗ, Συγκεκριμένα , σύμφωνα
με τα στοιχεία των ρουν μισθωτης
αnασχολησης του Ιουνίου 2020, οι
αναγγελίες προσλημης ανηλδαν σε
238.353 ενω οι anoxupnσεις σε
200.785.
Common
| AcKnowledge
tourism
Programme Area through cinema.
| διο ργανωνει η Περιφέρεια Hnei|ρου την σημερα στις 1100 Π.μ.
| στην αΙθουσα συνεδριάσεων
|KASTRO του Sενοδοχε Ιου Grand
| Serai στα Ιωάννινα.
Initiatives
valorize
potentlal
συστήματος
Εκδήλωση για την ιεπιστροφή
της σοσιαλδημοκρατίας
ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 5