Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα δοθούν νέα κρατικά δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΟΡΙΚΗ μuη 9 71234 557125
Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.265
Πς θα δοθούν νέα κρατικά δάνεια
Η) κωδικοΠοιεί τις διαδικασίες χορήγησης 1,06 δισ. ευρ του τρίτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής
Ευνοϊκούς όρους δανειακής χρηματοδότησης από Το επιτόκιο, οι δικαιούχοι κι οι προθεσμίες
το κράτος Προβλέπει γιαχιλιάδες επιχειρήσεις Που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της διάδοσης του κο
ρονοίού κατά τους μήνες Μάρτιο Μάιο 2020 η ΚΥΑ
με την οΠοία καθορίζονται η διαδικασία και οι Προ υποθέσεις χορήγησης ενισχύσεων στο πλαίσιο του
τρίτου κύκλου εφαρμογής του Προγράμματος της
επιστρεππέας προκαταβολής. Σύμφωνα με την από
φαση, η ΟΠοία ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, οι επι
χειρήσεις Που θα ενταχθούν στον νέο αυτό κύκλο
χρηματοδοτήσεων θα κληθούν να αποπληρσουν
τα Ποσά Που θα λάβουν από ο 2022 και μετά, σε
Ένεση ρευστότητας
40 μηνιαίες δόσεις και με επιτόκιο κάτω του 1%.
Εναλλακτικά θα Παρέχεται η δυνατότητα απΠοπλη
ρωμής μόνο του 70% της ενίσχυσης, εφόσονο κύκλος
εργασιν της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη
της ενίσχυσης , είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά
70%. Ειδικάγια τις επιχειρήσεις Που απασχολούσαν
την 1n62020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους
θα Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής μόνο του
60% ης ενίσχυσης, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο
όρο τον αριθμό των εργαζομένων Που απασχολούσαν
κατά την 1n62020, βάσει των στοιχείωντου συστήτης
ματος Εργάνη , έως και τν 1n 62021. σελ.45
35 εκατ. στον ΕΛΓΑ
Με περίοδο χάρτος έως τς 31-12-2021 και με επιτόκιο 0,94%
Την καταβολή 63,5 εκατομμυρίων ευρ από
τον Οργανισμό Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για την αποπληρωμή του
οφειλόμενου 35% του υπολοίπου των αποζημισεων του έτους 2019, αλλά και για ένα
μικρό μέρος από τις πρτες εκκαθαρισμένες
ζημές του 2020, γνωστοποίησε ο Στέλιος
Πέτσας, ο οποίος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ θα ενισχυθεί με 35 εκατομμύρια ευρ. σελ. 9
από το 2022
Στο 1,06 διο. ευρ υπολογίζονται οι ενισχύσες
Π καιούχοι όλων των ειδν οι επιχειρήσες
Ε Και οι ατομικές χωρίς ταμειακές μηκανές αλλά με εργαζόμενους
" Εως 15/7 η υοβολή απήσεων στην πλατφόρμα ΑΑΔΕ
myBusiness Support
1ON: Αντοχές κατά Covid-19
Ανασφαλείς επενδυτές
και οικονομίες
Τουριστικές αφίξεις
Ανεπηρέαστα από την Πανδημία Covid-19
εμφανίζονται τα έσοδα της σοκολατοβιομηχανίας ΙON , η onoίa φέτος διανύει το 90ό έτος
λειτουργίας της, με την εταιρεία να εμφανίζει
ισχυρά αντισματα λόγω και της βελτιωμένης
εικόνας των μεγεθν και δη της κερδοφορίας
κατά την Περσινή χρήση. σελ . 11
Χαμένος
μήνας
και ο Ιούλιος
Παγκόσμια ανησυχία για τον Covid-19
GRIV), δείκuης τεκμαρτής μετα
Την ανασφάλεια των επενδυ
τν για το αβέβαιο Περιβάλλον βλητότητας, Που αποτυπνει
Που δημιουργεί η Πανδημία (σε
εγχριο και διεθνές επίπεδο ) χόντων στην αγορά παραγγων
και τις συνεπαγόμενες επιπτό σεις για την ελληνική οικονομία θεσμη Πορεία της ελληνικής
αποτυπνει η αύξηση του δείκτη φόβου) του ΚΕΠΕ, εν με
λέτη της Grant Thornton επιβε καιωμάτων προαίρεσης του δείβαινει τις ανησυχίες για σοβαρήύφεση n οποία θα οδηγήσει
το ΑΕΠ σε πτση 8,5% το 2020,
σε 171,72 δισ. ευρ από 191,96
δισ. ευρ Που θα ήταν με βάση τάστονιστορικό μέσο όρο (από
τις Προβλέψεις Πριν wv Πανδn
μία , για να επιστρέψει Πάνω
από τα 180 δισ. ευρ το 2021.
Ειδικότερα, ο δείκης φόβου θηκε και η μέση ημερήσια τιμή
του Κέντρου Προγραμματισμού
και Οικονομικν Ερευνν (ΚΕΠE από 29,35% τον Μάιο. σελ. 3
Υπεγράφη n σύμβαση
για τον Πύργο του Πειραιά
Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα για τον Πε ραιά και για το μεγαλύτερο λιμάνι της χρας , Τα
αδύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά, με σχέδιο
προγραμματισμό και θέλησην δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μραλης, στο δημοτικό
θέατρο της πόλης, όπου υπεγράφη η σύμβαση
για την αξιοποίηση του Πύργου. σελ. 10
την αβεβαιότητα των συμμετε
για την αναμενόμενη βραχυπρό
αγοράς και ο οποίος υπολογίζε
ται στη βάση των τιμν των δικτη FISEXΑ. Large Cap, αυξή.
θηκε σε 33,8% στις 30/6/2020
από 29,56% στις 29/5/2020. Ο
δείκτης κινείται σε επίπεδα κονΑΔΜΗΕ: Ενισχυμένα μεγέθη
Την επτυχημένη Πορεία του συνέχισε ο
ΑΔΜΗΕ κατά το α' τρμηνο 2020, επιτυγχάνοντας αύξηση των συνολικν εσόδων και
σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας σε επαναλαμβανόμενη βάση .
Ειδικότερα, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα
του ομίλου ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρ,
καταγράφοντας άνοδο 8,6% . σελ.9
τον Ιανουάριο του 2004) για την
ελληνική αγορά , Που είναι στο
33,27% , εν Παράλληλα αυξήΚαλπάζει
διεθνς
ο Covid-19
του δείκτη τον Ιούνιο, σε 32,03%
σελ 7
-253.072 vνέες
θέσεις εργασίας
τοd' εξάμηνο
Ενισχύονται
ΤΕΛΟΣ 2020 Η ΕΝΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ-ATΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
οι προμηθευτές
ναυτιλιακού
εξοπλισμού
αναμόρφωση
δασικν
χαρτν
ΥΠ. Ναυτιλίας
Τι δείχνουν τα στοιχεία mς Εργάνη
ΥΠ. Περιβάλλοντος
σελ. 2
ΤζόζεφΕ. Στίγκλιτς
Καθηγηητής στο Πανεπιστήμιο
Κολούμπια, Νόμπελ Οικονομίας
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στην Κομσιόν το Πρόγραμμα χρηματοδότησης στον τομέα του R&D
για τον Κλάδο των κατασκευαστν ναυτιλιακού εξοπλισμού
στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε
χθες ο υπ.Ναυτιλίας, μιλντας
στη διαδικτυακή Παρουσίαση
της έρευνας του ΙΟΒE, σελ . 10
Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 37.568
θέσεις εργασίας τον περασμένο Ιούνιο, αλλά και δραματική υστέρηση σε επίπεδο 6μήνου κατά 253.072
λιγότερες θέσεις εργασίας συγκριτικάμε Πέρυσι κατέγραψε η Εργάνη του υΠ. Εργασίας. Τα στοιχεία
του Ιουνίουγια υς ροές της μιοθοωτής απασχόλησης στηνο1Kονομια
αντανακλούντην καθυστερημένη επανεκκίνηση της
τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και τους προσεκτικούς
ρυθμούς με τους οποίους κινήθηκαν οι εργοδότες
στην έναρξη της θερινής περιόδου. σελ 6
Προτεραιότητες
στην οικονομια
την εποχή
του Covid19
Τέλος στον παραλογισμό του
κράτους έβαλε χθες ο υπουρ.
γός Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας Κωστής Χατζηδάκης με
την απόφαση για αναμόρφωση
και εκ νέου ανάρτηση των δα σικν χαρτν, θέτοντας σε
ισχύ τις νέες θεσμικές προβλέ
ψεις του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020. σελ . 6
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ
ΣΤΟΝ ΜΑΕΣΤΡΟ
ΕΝΙΟ ΜΟΡΙΚΟΝΕ
ΓΑ ΧΑ. 655,79 042%) DOWJONES 2627105 (1,72% )
HSE 100 628594 (209%) DAX 30 12.73345 (1,64%) (AC 40 508151 (149%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.786,244 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 439V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,131 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Παράγωγα: Η άνοδος εκτίναξε τους όγκους στα ΣΜΕ επί μετοχών
  Στην προτελευταία  συνεδρίαση της εβδομάδας στην αρχή του Δεκεμβρίου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα στις 2233,70 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό  χάσμα 11,11 μονάδων.…Παράγωγα: Η άνοδος εκτίναξε τους όγκους στα ΣΜΕ επί μετοχών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρωσία: Το υπουργείο Δικαιοσύνης καθιερώνει το ενιαίο μητρώο «ξένων πρακτόρων»
  Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, πρώτη μέρα που ισχύει ο νέος νόμος «Περί ελέγχου της δραστηριότητας προσώπων που βρίσκονται υπό ξένη επιρροή», δημοσίευσε το ενιαίο μητρώο των…Ρωσία: Το υπουργείο Δικαιοσύνης καθιερώνει το ενιαίο μητρώο «ξένων πρακτόρων» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Νίκη με Φορτούνη κι Ελ Αραμπί στην Ισπανία για Ολυμπιακό
  Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 την Χάντερσφιλντ, ομάδα της αγγλικής Championship, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στην Ισπανία, όπου και προετοιμάζεται εκμεταλλευόμενος τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Μίτσελ…Νίκη με Φορτούνη κι Ελ Αραμπί στην Ισπανία για Ολυμπιακό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΗΠΑ: θερμό καλωσόρισμα Μπάιντεν σε Μακρόν – «Μαζί στον αγώνα για την Ελευθερία»
  Τη σημασία της συμμαχίας ΗΠΑ – Γαλλίας τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, ενώ οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για σταθερότητα…ΗΠΑ: θερμό καλωσόρισμα Μπάιντεν σε Μακρόν – «Μαζί στον αγώνα για την Ελευθερία» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πρώτο και καλύτερο το Μαρόκο στον 6ο όμιλο
  Ένα παθιασμένο Μαρόκο προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά από το 1986, νικώντας τους ήδη αποκλεισμένους Καναδούς με 2-1, αφού εκμεταλλεύτηκε χωρίς οίκτο τα λάθη των αντιπάλων…Πρώτο και καλύτερο το Μαρόκο στον 6ο όμιλο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ