Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΔΕΣ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Pos
Ετος: 8ο-Εγνατία 64-Τλ. 2310 240 652 -FAX: 2310 242778 ΤΦ.:1E- Αρ.Φύλλου: 1783 Τρίτη 7 Ιουλίου 2020
Σε Θεσσαλονίκη
και Λειψία χτυπά η
καρδιά τν νέων
>>>> 4η
Δεθνής πρωτά
για 13χρονο ποιητή
από τη Θεσσαλονίκη
Το ΑΠΟθέτει στη
διάθεση Του Στρατού
τέγνογνωσία καί εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας
33rd Thessaloniki
Insurance Conference H Ασφαλιστική
Διαμεσολάβηση στη
μεταCovid-19εποχή
>>>> 5η
Αστυνομικοί έλεγχοι σε ιδιοκτήτες ζων συντροφιάς στη Θεσσαλονίκη
>>>> Τη
>>>> δη
Γερανός "σηκνε" τα διπλοπαρκαρισμένα Χ την Δωδεκανήσου
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
γραφείο 33τ.μ.πί της
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
(2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς , λογιστές,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 694 324461
&2316 018 019
Γερανοί της τροχαίας θα |προκαλούνται προβλήματα
απομακρύνουν
που έχουν σταθμεύσει παρά - ρα συνεχίζονται και
νομα στην άκρη του κεντρι - | συνεχείς έλεγχοι σε άλλους
κού δρόμου , ο οποίος ασφυ- δρόμους του κέντρου της
κτιά καθ ' όλη τη διάρκεια της | πόλης
ημέρας , ειδικά σε ρες
αιχμής , με αποτέλεσμα να
οχήματα | στην κυκλοφορία Την δια
6977 298 697
[email protected]
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter