Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουλίου
Κοδιμερινή οικονομική ειδική gημερίδα Διακηρίξευν Δημοηριστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7106
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αδήλωτα
για 60.000
κατοικίεs
κάθε χρόνο
τετραγωνικά
- Οι Πέντε δύσκολοι γρίφοι τns δήλωσηs
Πέντε δύσκολοι γρί
φοι ταλαιπωρούν τους
σουν και τους χρους
αυτούς στην ηλεκτροιδιοκτήτες ακινήτων νική λατφόρμα της
ΚΕΔΕ ως ηλεκτροδοΌμως
όσον αφορά το Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας
τους έως τις 31 Αυγού - θα πρέπει να προσ ξουν ιδιαίτερα καθς
πολλοί δήμοι χρε.
νουν ΤΑΠ στους ιδιοκτήτες και για τους
χρους αυτούς , σαν
αυτοί να μην προσμεόσον αφορά
σωστή αποτύπωση της τούμενους.
πραγματικής επιφάνειας των οικημάτων
το νέο πρό ΕξοικοΓια
γραμμα
νομν μίλησε μεταξύ
άλλων ο υφυπουργός
ΓεράσιΕνέργειας ,
μος Θωμάς στην εφη
μερίδα "ΗΜΕΡΗΣΙΑ".
Παράλληλα,
μησε ότι το πρόγραμμα αυτό
ανακοινωθεί εντός
συνέχεια στην 11
στου προκειμένου να
απαλλαγούν από αναδρομικές χρεσεις η.
μοτικν τελν , ΤΑΠ
και πρόστιμα . Αναλυτικά , σύμφωνα με την
εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ,
αυτοί είναι οι εξής:
εκτίθα
τρνται στους κοινό - ΚΕΔΕ πρέπει να δηλ - θα υπαχθούν στη σχε.
τική ρύθμιση θα πρέπει
πρτα να γίνει η τα .
χρηστους
επιφάνειες
1.Βοηθητικοί χροι ρευματοδοτούνται από
τα ρολόγια των ιδιοΌσοι ιδιοκτήτες κα - κτητν και όχι από τα
νονται
πάσης φύσεως κτισμά.
των είτε νόμιμων είτε κτοποίηση τους
αυθαίρετων , ακόμη και στη συνέχεια να δηλω( αποθήκες, Πάρκινγκ)
Επιστρεπτέα
προκαταβολή τέχουν βοηθητικούς κοινόχρησταρoλόγια. μη τακτοποημένων ή θούν στην ηλεκτρο
- Πότε η καταβολή των
nοσν του β ' κύκλου
χρους σε πολυκατοι , Σημεινεται ότι οι κοι νομιμοποιημένων, νική πλατφόρμα της
κίες, όπως υπόγεια
γκαράζ ή αποθήκες νονται
που ρευματοδοτούνται δημοτικά τέλη και όχι δηλνονται στη πραγ από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν πλέον τη
δυνατότητα να δηλνόχρηστοι χροιχρε - εντός ή εκτός σχεδίου . ΚΕΔΕ ή στους οικείους
δήμους.
3Αλλάγή χρήσης
Τα ακίνητα πρέπει να
με ΤΑΠ.
2.Αυθαίρετα τ.μ
Στην πλατφόρμα της αυθαιρέτων τα οποία
ματική τους κατά
σταση. Στην περίπτωση έχουν αλλάξει χρήση
ίδίοκτήτες
συνέχεια στην 10
Τις επόμενες ημέρες
αναμένεται να ξεκινή.
σει η καταβολή των
ποσν στις περίπου
100.000 επιχειρήσεις
και επαγγελματίες που
συμμετείχαν στον δεύτερο κύκλο της επ .
στρε πτέας
προκαταβολής.
"Όλοι οι δικαιούχοι
έχουν προθεσμία tως
τις 15 Ιουλίου να δ.
σουν μέσω της σελί
συνέχεια στην 2
Αύξηση
χρεσεων
στιs συναλλαγέs
με κάρτες
- Στουs καταναλωτές το κόστοs
Σελίδα 9