Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκτήτης. Εκδότηκ. Διευθυντής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ-Ετας 450Αp. Φύλλου 1173 Τιμή 060 ευρ.Τρin 7 louλίου 20
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ
ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
eν nuζεtαι ξουν κανάλι δικό τον Χρήστο Καλογρίτoa
μετnιση ση στο τηλεοπτκό τοεup για το κανάλι , nροΑγαντακτισμένοι οι Στολικοί Τροχονόμο .
Από τον εμπαιγμό της Δημοτικής Αρχής ! Κυρίαρχος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Mητσοτάκης
Ένα χρόνο μετά τις εκλογές
ο E Τροκονόμο της Πρέρείο υμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Κυρίαρχος είναι ο πρωθ .
|nουργός Κυριάκος Μητσοτάκη
|6σο και η Κυβέρνηση σύμφωνα
|με τιs τελευταίες δημοσκοπή|eις . ένα χρόνο μετά τις εθνικές
|εκλογές .
του Δήμου Λ Αργυρό , γο τα xpήμo| το τις καροντίνος noυ ακόμη δενέΔημόρου .
Πολύ κουβέντα
για το τίποτα. .
Δεν ξέρω nou 0a 0mήo η tακτική της
- Είναι ηθuκά αno . μακαι ζευγάρια του
δεκτή η αναηαραγω ίδιου φύλου , Eri
ναι ο μόνος τρόnος
Αl Εmί tou θέ ριono1είται το αν - γόνους ένα άτεκνο
ματος η Ορ068οη δρικό φύλο , καθς ζευγάρι , unοκρύ .
θεσμός της οκογ. μουργία μόνο με τη
νειας κα των σχέοε , ουμμετοχή του θη.
γονέα-nαδιού λυκού . Κατά τον α.
αλλά κα ο 0εσμός είμνηστο
του γμου, αpού δί .πρeopύτερο Γεp -για τόoα οpφανά κα
νεται η δυνατότητα γιο Μεταλληνό, το
τεκνογονίας αno a . επιχείρημα μερικν
Πρωτο
ος ή έoτω μέριμνας