Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 07.07.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7390
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Πς θα εξασφαλίσετε εκπτσεις ως 45% στα τιμολόγια ρεύματος
Βορείου Ελλάδος
Αιτήσεις έως 15 Ιουλίου
Επιστρεπτέα προκαταβολή:
Το σχέδιο των
0 m Το χρονοδιάγραμμα για αιτήσεις και Πληρωμές
Τις μονάδες επ ξεργασίας απορρμάτων
Το Ποσό Που θα διατεθεί ανέρχεται σε 1 δισ. ευρ , με το οποίο
αναμένεται να ενισχυθούν Περίπου 100.000 επιχειρήσεις Τον
Αύγουστο αναμένεται ένας ακόμα κύκλος ενισχύσεων 1 διο. ευρ,
με βάση τα στοιχεία τζρου του διμήνου Ιουνίου και Ιουλίου.
Μα ακόμα αίτηση θα Πρέπα να
υποβάλουν έως Τς 15 Ιουλίου
στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα
της ΑΑΔΕ "Μyousiness suppor'"
Μειθηκαν το Μάιο οι ληξιπρόθεσμες
Που εντάχθηκαν αρχικά στον
δεύτερο κύκλο επιστρεπτέας
Προκαταβολής, Προκειμένου να
ζιτήσουν οριστικά τα χρήματα
του δανείου Που Τους έχει εικρ
1θεί.
ΣΤΟ Ποσό των 1,740δισ. ευρ μειθηκαν οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεσεις της γενικής κυβέρνησης Που δόθηκαν στη δημοσιότ
κυβέρνησης Το μήνα Μάιο έναντι Του Ποσού
των 1,775 δισ. ευρ στο οποίο ανέρχονταν φόρου μειθηκαν στα 498 εκατ. ευρ έναντον Απρίλιο.Αυτό Προκύπτει από τα στοιχεία
για την εξέλιξη των μεγεθν της γενικής
ητα. Επίσης Τον Μάιο οι εκκρεμείς επιστροφές
Διαδικτυακά
ΤΙ 626 εκατ. ευρ τν Απρίλιο .
σης 15-16
Ιουλίου το
InvestGR Forum
Έρευνα της Ενω σης Ασφαλιστικν
Εταιρειν Ελλά - συμβολαίων καταδος συγκέντρωσε μετρήθηκαν και
στοιχεία για 1,3
εκατ. συμβόλαια, στήρια συμβόλαια ένα
τα οποία εκδόθηκαν εντος του
2019 και μέρος λαίων, ζητήθηε
των οποίων Παρέ - να καταγραφεί το
μεινε σε ισχύ και
εντός Του 2020.
Επισημαίνεται, ότι Προβλέπονταν συνόλου).
κατοικιν και 199
δισ. Ε σε λοιπούς
Πλήθος κατατμήσεις συνολική ασφαλστο
συμβολαίου
σμένη αξία σε ό,ΤΙ κινδύνους
πληρωμή δόσεων, αφορά την αθροκάλυψη
συμβόλαιο πυρός (κτρίου και
περιεχομένου) και
απλειας κερδν
Η μεγάλη Πλειοψ- ήταν της τάξεως
των 323 δισ. E , εκ
Των οοίων 124
δισ. Ε αφορούσαν
ασφάλιση
συνασφαλι- μετρήθηκαν
στική
Κατασχέθηκαν 2.150
ιατρικές μάσκες που
δεν είχαν δηλωθεί
στο υπ. Ανάπτυξης
εν σε περίπτωση
ομαδικν συμβοσυνολικά.
Πλήθος των καλ υπτόμενων
ηφία των συμβολαίων αφορούσε
σε κατοικίες (1
εκατ. ή 82% Τυ
δύνων .
Created by Universal Document Converter