Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 07.07.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6570
Τα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων
Αυξήθηχαν τα επιτόχια δανείων στην κιραντίνα
Τι που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή
Πiς 2λιμεκότεται η μίωνη της ρνκιταβλής φο
Ο κύκλος εργασιν καθορίζει τη μείωση στην | Πρωταθλήτρια στις
προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. | νέες εργασίες του
Ποιες επιχειρήσεις θα δουν το κράτος να καλύπτει
το σύνολο των εργοδοτικν εισφορν για το διάστημα Ιουλίου -Σεπτεμβρίου . Ολο το νέο πακέτο.
κλάδου η Εθνική
Leasing το 2019
Η Εθνική Leasing αναδείχθηκε πρωταθλήτρια
στις νέες εργασίες του
κλάδου κατά το 2019,
μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπο-όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της Ένωσης
Ελληνικν Εταιρειν
υργείο Οικονομικν . Ετσι, όπως | Χρηματοδοτικής
Στην ανάλυση του νέου κύματος των
Διαδικτναχά στις
υργός από τη Βουλή προχωρά το υπο15-16
εξηγεί σε ανακοίνωσή του, το πακέτο | Μίσθωσης.
περιλαμβάνει:
Η επίδοση της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας θεωρείται εντυπω σιακή κατά τη χρονιά
αυτή, με δεδομένο όι
υλοποίησε νέες
εργασίες χρηματοδοτικν μισθσεων ,
ποσού ύψους 200,2 εκ.
Ιουλίου το InvestGR Forum
Κέρδη στα ευροπαικά
χοηματιστήρια
Πα τρίτη συνεχόμενη χρονιά , το InvestGR
Forum φέρνει στο κέντρο της δημόσιας
συζήτησης τις ξένες άμεσες επενδύσεις στην
Ελλάδα . Λόγω των καταναγκασμν δημόσιας υγείας, το 3rd InvestGR Forum 2020:
Greece in the Pole Position πραγματοποι
είται φέτος διαδικτυακά και σε δύο περιόδους, στις 15-16 Ιουλίου και στις 8-9 Οκτω βρίου 2020.
Η επίδοση αυτή είναι
υπερδιπλάσια σε
σύγκριση με τη νέα
παραγωγή των βασικν
ανταγωνιστν σο
κλάδο του Leasing. Πιο
συγκεκριμένα , το σύνολο της νέας παραγωγής
των εταιρειν Leasing
ανήλθε το 2019 στο
ποσό των 463,2 εκατ.
ευρ και η Εθνική
Leasing κάλυψε το
43,2%.
εν το Παρίσι ενισχύεται
Οι μετοχές στην Ευρπη
αναμένεται να ακολουθή-2,2% Ισχυρά κέρδη και
σουν το rading της Ασίας
ότου οι κινεζικές μετοχές την Μαδρίτη υψηλότερα
έκαναν ράλι, με τον δείκτη
στη Σανγκάη να ενισχύεται
πάνω από 4%.
στον ευρωπαϊκό Νότο, με
κατά 2,7% και το Μιλάνο
κατά 2,3% . Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600
κερδίζει 1,6% , με τις τράπε
Η Φρανκφούρτη κερδίζει ζες να κάνουν άλμα 3,2%.
2,3% , όπως και το Λονδίνο,
Created by Universal Document Converter