Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ο κορωνοϊός ανοίγει την ψαλίδα των ανισοτήτων στην
Ιταλία
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5760 Τρίτη 07.07.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Εκπτσεις : Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου
- Ποια Κυριακή θα
είναι ανοιχτά τα
καταστήματα
>>> Τελ.
COVID-19
>>> Τελ
Αποκαθίσταται η βλάβη στο
τηλεφωνικό κέντρο 11770
Ο κορωνο ός ανοίγει την ψαλίδα
των ανισοτήτων στην Ιταλία
Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα
ξεκινήσουν οι εκπτσεις
και θα διαρκέσουν έως και
τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
Επίσης , στις 19 Ιουλίου
ημέρα Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοικτά σε
όλη τη χρα από 11πμ έως
Κατά τη διάρκεια τόσο των
εκπτσεων όσο και του
ανοίγματος των καταστη μάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου
οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα εκθέσουν μεγάλη
ποικιλία προϊόντων τους σε
εξαιρετικά ελευστικές και
συμφέρουσες τιμές.
στο χίροη τουριστικής ανάτπξης
Οι καταστηματάρχες εναποθέτουν τις τελευταίες
ελπίδες τους στις εκπτσεις
προκειμένου να αυξήσουν
τον τζίρο τους.
Ποιν από λίγες ημέρες
έρευνα
Συλλόγου Αθηνν , έδειξε
την δύσκολοι κατάσταση
που βινουν οι έμποροι
στην μετά πανδημίας εποχή
Και αυτό διότι ένας στους
τέσσερις εμπόρους στην
Αθήνα, είχε πτση τζίρου
πάνω από 50% εν το
Σχόλιο ΚΚΕ
Εμποριχού
τον σάπον αστικού τολοκού συντήματος
Σε σχόλιο για την αντιπαράθεση σχετικά με α
σκάνδαλα
πολιτικού συστήματος,
όπου η μια του όψη είναι
το Γραφείο η διαφθορά και τα πάρε
Τiς βασικές αρχές μιας ολοκληρωμένης νομοθετικής παρέμ
βασης που στοχεύει στην πολυκεντρική τουριστική ανάπτυξη
δσε με επιχειρηματίες,
εν η άλλη είναι η βάρ- παρουσίασε ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας
βαρη αντιλαϊκή πολιτική
που υπηρέτησαν όλοι
τους τσακίζοντας τα λαϊκά
Τύπου της ΚΕ Του ΚΚΕ
αναφέρει:
82,8% των καταστημάτων
κατέγραψε σημαντικά χειο
ότερα αποτελέσματα σε
σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή εβδομάδα
Στην τηλεφωνική έρευνα
και στην ερτηση ποιο
παράγοντα
σημαντικότερο, οι έμπορου
από το βήμα του 8ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης
που διοργάνωσε η εφημερίδα <Πελοπόννησος και η Περ
κρερεια Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα.
Αν κάτι αποδεικνύουν οι
νέες αποκαλύψεις-ένθεν
κακείθεν- και τα αλληλο- δικαιματα .
καρφματα,
βαθιά σήψη του αστικού
θεωρούν
είναι
Όπως ανέφερε, η μονοκαλ- στοιχεία σύμφωνα με
λιέργεια , ο μαζικός τουρ σμός και η υπερσυγνέντοω
ση τουριστικν δραστηριο- τρνουν το 87% της κίνησης
τήτων σε λίγες μόνο περιφέρειες
αδυναμίες , εν παρουσίασε
επιβίωση της
οποία , πέντε μόνο περιφέρειες στη χρα μας συγκενεπιχείρησης> :
Ένας στους δύο κρίνει ως
σημαντικότερο παράγοντα
βιωσιμότητας την επέκταση
της μείωσης του ενοικίου
έως το τέλος του έτους.
Δεύτερος σημαντικότερος η
χρηματοδότη ση
δανείων , για την άμεση
αύξηση της ρευστότητας
των επιχειρήσεων
και της δραστηριότη τας στον
αποτελούν Τουρισμό.
Created by Universal Document Converter