Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

28oC, 15:00

32oC, 21:00

28oC - Υγρασία 46%-60% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 06:20 - Δύση ηλίου: 21:10

€0.80

Like

Παλιά και καινούργια σχήματα στην σχέση των πολιτών με τους πολιτικούς και την πολιτική ελέω συγκυρίας και νέας πολιτισμικής
κατάστασης. Οι πολιτικοί επισκέπτονται πλέον με μεγάλη συχνότητα την Κέρκυρα, θολοπλέοντας στις παλιές επικοινωνιακές καταστάσεις μιας χρήσης. Παράγοντας δηλ. επικοινωνιακό μάλλον παρά πολιτικό προϊόν που καταναλώνεται αμέσως και επί τη εμφανίσει, αφήνοντας μιαν επίγευση παραπολιτικού, gossip και πάντως αμηχανίας. Θωρακισμένοι πίσω από την επικοινωνιακή υπεροπλία που παρέχει πλέον το
σύστημα μαζικής ενημέρωσης, αναζητούν μιαν έξυπνη ατάκα, ένα εύστοχο αντανακλαστικό, ένα τόσο δα τσιμπιματάκι, που θα τους διατηρήσει στον εκράν τόσο λίγο όσο ίσως ζουν και τα κουνούπια! 3»

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5152

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ

Óå ñõèìïýò ÌçôóïôÜêç

• ÅðéêåöáëÞò
êõâåñíçôéêïý
êëéìáêßïõ
• Óôçí Ðüñôá ÑéÜëá
ôï ÐÁÌÅ íá ôïõò
êüøåé ôç âüëôá
• ÓõëëáëçôÞñéï êáé ãéá
ôïí Åñçìßôç íá ôïõò
êüøåé ôïí âÞ÷á

Óôçí åõñùðáúêÞ
«Ðñüêëçóç ôùí
100 Åõöõþí
Ðüëåùí» êáé
ç ÊÝñêõñá 7>>

ÓÞìåñá
ç åêäÞëùóç
«Gracias a la
vida» óôïí
Áíåìüìõëï >>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 18:30 το απόγευμα, θα
πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων -κεκλεισμένων των θυρών
λόγω μέτρων προστασίας από τον
Covid19- στο Δημοτικό Θέατρο,
με κατ’ επείγον χαρακτήρα λόγω
της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κέρκυρα το προσεχές
Σάββατο 11 Ιουλίου. Η ημερήσια
διάταξη της 20ης συνεδρίασης του
σώματος -θα υπάρχει live streaming μετάδοση.
Σελίδα 5>>

11

ÐïëéôéêÞ
åêäÞëùóç
ôïõ ÊÊÅ ãéá
ôïí Ôïõñéóìü
Την εξέλιξη των έργων στην Αγ. Αικατερίνη στο Καμπιέλο θα επιθεωρήσει μεταξύ των άλλων, το Σάββατο, η υπουργός Πολιτισμού, Λ. Μενδώνη. ΣΕΛΙΔΑ 4»

Äéáêñßóåéò ãéá
ôïõò Êåñêõñáßïõò
óôï Äéáóõëëïãéêü
ðáßäùí >>
15

×Üíôìðïë: Ðñþôç
óõãêÝíôñùóç
ãéá ôéò ãõíáßêåò
ôïõ Öáßáêá >>
14

5>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα