Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ίδιοκτησία: .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.794 . Τιμή 0,60 Ε. Τρίτη 7 Ιουλίου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφeίa Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350 htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
Επειγόντως εφαρμογή των μέτρων!..
. Η ανησυχία από την αντξλεγκτη είσοδο από την Αλβα - σεων , η χρήση μάσκας σ
vα είναι δικαιολογημένη. Αδικατολόγητη ήταν και παραμένει η μη συγκεκφιμένους χωρους οι
λήψη μέτρων για τους εισερχόμενους .
Εξίσου όμως ανησυχητική είναι η εικόνα που συναντάται σε
πολεις και χοριά της Ηπείρου . Όπως εξίοου αδικαιολόγητη και πpόκεται για την απολυτη
ακατανόητη ταυτόχρονα είναι η αδιαφορία ή αμέλεια-οως θ - ατομκή ευθύνη
λει ο καθένας να τη χαρακτηρίσει- Των αρpοδtων να ελέγξουν
ην εφαρμογή των προληπτικν μέτρων που-θεωρητικά- ισχύ - με ης άλες δύο οδηγες
ουν, σύμφωνα με τις οδηνίες και Τις συνεχείς δημόσιες οχλήσεις που μέρα με την ημέρα κατων επιστημόνων .
Το μήνυμα που δόθηκε μ την απελευθέρωση των περιορστικν μέτρων ήταν η αποφυγή χειραψν , η τήρηση αποστάΗχρήση μάσκας τείνει να εκλείψει: Διαμαρτύρονται επιβάτες μέοων μακής μεταφοράς ότι Το ποσοστό εκείνων που
συμμορφνονται είναι μικρό . Κι αν μεν , σ ο, Π αφοpά τους
Ελληνες επβάτες , μπορεί μετά από παρατηρήσεις να υπάρξι.
μερική συμμόρφωση, δεν συμβαίνειτο ίδιο με τους αλλοδαπούς,
οι οποίοι συμπεριφέροντα ως ανεξάρτητο, μη υπακούοντες
σε κανένα! Το πρόβλημα-όπως μεταφέρουν συμπολίτες- είνα
έντονο στα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ που κινούντα εντός
Λεκανοπεδου Ιωαννίνων . Αντιμέτωποι με αpνήσεις ειβατν
χειραμίες είναι αδύνατο να
Τεθούν υπό έλεγχο, καθς
Δεν σχύει όμως το δο
ταστρατηούντα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση όλους εκείνους για χρήση μάσκας tίνα και οι ταξτζήδες .
που και Τς τηρούν, και εν πάση περιπτσει, δεν χρωστούν σε
κανέναν να θέουν τον εαυτό Τους σε δοκμασία
Η δια εικόνα υπάρχει και στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων: Οι
περισσότεροι ασθενείς και επισκέτπτες προαpμό - 11η σελ.
Συζητούν για ματαίωσή τους Ηπειρωτικοί σύλλογοι Νέο πλήγμα n απαγόρευση εισόδου στους Σέρβους .
Στα πανηγύρια
ο ιός καραδοκεί!
<Ψυχρόν καλοκαίρι για
τον τουρισμό στην Ήπειρο
)Πάνω από όλα η προστασία της Δημόσιας Υγείας και
η ασφάλεια των λιγοστν κατοίχων στα χωριά μας.
Προβληματισμένοι οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων ,
ελπίζουν σε αύξηση κρατήσεων μετά τις 15 Ιουλίου .
. Μετά ην άναρχη κατάσταση που υπάρχει στα Ελληνοαλ βανικά σύνορα , ένας νέος πονοκέφαλος έρχεται να προστεθί
στους ΗΠρωτες για τον κίνδυνο
μετάδοσης του κορωνοίού την
Τpέχουσα περίοδο . Και αυτός δεν
. θα έρθουν φέτος Το καλο καίρι οι ουρίστες στην Ήπειρο;
Αυτό είναι Το ερτημα που κυριαρχεί αυτή ην περίοδο, λίγες
μέρες σφ ότου η χρα μας άνοιξε
Τις πύλες Της για να υποδεχθεί ε .
πισκέπτες από ro εξωτερικό
είναι άλλος από τα παραδοσιακά
PΕΠΟΡΤΑ
νουν πολύ κόσμα.
Ηπερίοδος των μεγάλων πανηγυρν , ουσιαστικά ξκηά από τα
μέσα Ιoυλίου και κορυφνετα λίγο
μετά το Δεκαπενταύγοστο . ΠρόκτΤο δικό του πάpro θα
κάνει ο κορωνοίός , εάν τα
παραδοοακά πανηγύρνα Y"
νουν με Τα μέρα προηού .
μενων χρόνων
Οι επαγγελματίες Του κλάδου είναι προβλημαπομένου κα ανήσυχα
καθς η κίνηση προς το παρόν παραμένει υποτονική, παρόλο που η
Ελλάδα εξακολουθεί να διαχερίζεται
ομαλά την πορεία του κοpωνοίού .
τα για έναν μήνα με πολλές εκδηλσεις κα πανηγύρα σε καθημερ νή σχεδόν βάση και στα περοσότεραχωρά , στα σποία πρωταγωνση
ράλο έχουν οι απόδημου
π Αν και στην αρχή Του καλοκα ρού, υπήρχε κάποιος δσταγμός για
η διοργάνωση των πανηγυριν
στα χωριά της Ηπείρου , Τελευταία
έρχσαν να δημοσιοποούντ ανα Εν Ο Υογρεωτκής Εκπαίδευσης έτεναν απ' έξω. έχους να πινά κρούσματα κο
κOνσεις γα την πραγματοποίησή
του , γεγονός που ήταν αρκετό γα
να σημάνει συναγερμός.
Στοχευμένοι έλεγχο .
Την δια ρα, συνεχζοντα a .
Παρά ης δοσοίωνες προβλέφεις για την φεπνή Τουριστκή
περίοδο , οιεπαηελματες στην Ήπειpο Τονίζουν ότι θα δσουν
τη μάχη για να σσουν όπ μπορού..
Από προχθές μάλιστα με τις eκόνες από άλλες περιοχές να έχουν : στοχευμένο έλεγχοι στα αεροδρό .
προαλέσει έντοη σνησυια , η καΤάσταση φίνετα να αλλάζa άρδηνε : δου mς χρας , πλην του μεβορια - μοί να τοποθετηθούν κλιμάκια Του
Αρχικά στη δημόσια 11η στλ κού σταθμού Κακαβιάς , που ακόμη ΕΟΛΥ
μια , τα λιμάνα και άλλες πύλες εισό - περιμένουν τελωνειακοί και αστυνο Με το βλέμμα στραμμένο στου
. Στη σελίδα 6
τσας, όπου η κίνηση
φλόλογος και Χημκός διμηνίτες σε
ΜΕΛΙΣΑΦ: Μια ένταξη με πολλαπλά οφέλη . .
Linnπόασpam aν μόρφσηwν δισκν χαρτ θσεις καπαμετρητή και εργάτη στη ΔΕΥΑΙ
Επιστρέφει στους αγρότες γη
που χαρακτηρίστηκε δασική
νΕτιλύονται μακροχρόνιες εκκρεμότηες στην Ήτειρο
Και ο Δήμος Ιοαννιτν στο δίχτυο των
100κέξυπνων πόλεωνν της Ευρπης!
> Θαλάβει δωρεάν τεχνογνωσία για κρίσιμους τομείς
VΕλωσαν παράταση ισχύος και σε πιστοπουητικό ανατηρίας
. Εδ έχει απόλυm .
φαρμογή όι Το νόμιμο δεν
είναι πάντοτε και ηθικό, ό.
πως και o δάσκαλε πou
δίδαυκες κα νόμο δεν .
καν από χθες οι
προβλέψεις Του vt.
ου Περιβαλλοντι
κού νόμου για Τους
Δασικούς χάρτες ,
καθς ο Υπουργός
Περιβάλλοντος Κ.
Χατζηδάκης υπέ .
γραψε την Υπου γική Απόφαση . Με
nς νέες διστάξες διατηρείται ο α γρoπκός χαρακτήρας εκτάστων
που είχαν χαρακτηριστεί δασικές
τα πpοηγούμενα χρόνα
Πρόκεπα γα σημαντκές ρυeμ
σες ειδικά για Την
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΤΣΗ
κράτεις! Στη ΔΕΥΑΙ πρo
γασία μεταξύ rων άλλων : 1) Η φ: λόλογος κ Εφη Μακρή, υποφήpια
δημοτική σύμβουλος με Την παράΤαζη του Προέδρου Της ΔΕΥΑΙ κ.
Αρη Μπαρτζκα και εκπρόσωπος
Τύπου ης ως καταμετρήρια και
90 χημικός κ . Περικλής Καρα0
νάσης φίλος και συ 11ησελ
ΚντoΠοήσεις και στα
Γιάννενα κατά του ΝE
για τις διαδηδύσεις
. Σημαντικά οφίλη ανσμένε
ταr να αποκομίσει ο Δήμος Ιωaννπν από την ένταή roυ στο δ
της Ευρωπαίκής Επτροπής , η ο .
ποία μπανει στη φάση της υλοποίησης
Έτσι, αφενός ο Δήμος θα υποτης Ε.Ε ( 100 intoliigent Cites στηρχθεί από εδκούς κα θα λάβει
-11η σελ
Challenge) μας πρωτοβουλίας δωρεάν τεχνογνωσία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.Σ
ΕTΙΦΛΛΙΔΕΣ
Γιατί η Αγιά Σοφιά είναι
-12η σελ
Aπό την σκοπιά των υnοψηφίων. . .
Eν αναζατείται ο αντικαταστάτης του Γ.Νάστου. .
ΚΑποχαιρετούνν τον ΠΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Με την
ελπίδα ΟΤΤΙ υπάρχει ελπίδα! Περιστερίδης-Αποστολόπουλος | Περα απο ένα απλό μνημείο . .
Μένει οΣόντης, <παίετα Των Σκόνδρα-Μπουκουβάλα
. 0ι προθέσεις της τουρεικής-νεοοθωμανικής.
κυβέρνησης του Ταγήπ Ερντογάν να μετατρέμει
πν Αγία Σοφία σε Τζαμί, πέρα από την αλλαγή
ατζέντας που. επιδικε ο στριμγμένος εξαιΤίας των μεγάλων εσωτερικν προβλημάτων- κυpίως oικονομικν , αλλά και της πλημμελούς λε
Τουργίας της τουρκικής δημοκρατίας- απρόβλε
πτος Πρόεδρός Της, καταδεικνύουν για άλλη μια φορά πόσο προ σεχτικοί, αλλά και έτοιμου για κάθε ενδεχόμενο, πρέπε να είμαστε,
με τον εξ Αναταλν γείτονά μας . Το πλούσιο ελληνικό παροιμιολόγιο έχει μια πλειάδα εύστοχων παροιμν τόσο για τον 4ησελ
>ράφει η ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΙΣΗ
ΘΗ διαδικασία Των πανελληνίων είναι μια ιστορία περίπου 60
χρόνων . Ανά τα χρόνια έναν και γίνοντα διάφορες τροποποιήσεις, όπως πόσα και ποια μαθήματα θα δίνουν οι υποψήφιοι π .
λαότερα με mς δέσμες και προσφάτως με την λεγόμενη Τράπεζα
Θεμάτων . Πολλοί υποστηρίζουν πως πρόκειται για ένα εντελς
αδοκρατικό σύστημα , καθς οδιοι θέτουν ως aποκλεστικό. παράγοντα της επτυχίας ης ρες διαβάσματος συηφντας συνήθως
παράγοντες ανασταλτικούς της εππυχίας ότως Το άγχος που τα .
λανίζει ους περισσότερους υποψηφίους σε συνουασμΟ -ησελ
. Οσο κυλούν οι μέρες και δεν υπάρχει
κάποια συμφωνία ή επίσημη αναποίνωση, Το
σο φουντνουν οι φήμες για Το πρόσυπο που
θα αντικαταστήσει Τον Γιργο Ντάσο στο π στο Του διυθυντή Του ποδοσφαιρικού ημήμα Τος Της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννηνα.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαρστής και εσημαία
ης ομάδας αoθάνεται Τικραμένος και προδομέ
νος από Τις εξελξεις κα σύμφωνα με το περβά
: λον του έχε ήδη απαντήσει αρνητικά στον Γ. Χρ: στοβασίλη για τη μετθεσή του στο 11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα