Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τms Ηπείρου- Ιδρυτήs Ευθ. Tζάλλαs-Έτos 940-Αρ. Φίλλου 24841-Τρίτη 7 ουλίου 2020-060 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανακοιννει Σιόντη,
τα λέει με ΜΠουκουβάλα
Χωρίς τον Πατριάρχη
σεορτασμός
α0 θεός αγαπάει το Χαβιάρι. .
δεύτερη απόπειρα
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Δεκτή έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αίτηση της αντιδημαρχίας Ηλεκτρονικς
Διακυβέρνησης να συμμετέχουν τα Γιάννενα στην πρωτοβουλία με τις εκατό έξυπνες Πόλεις
ΧΑπεμπλοκήν μέσω
της Προγραμματικής
σύμβασης
ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
κή Επτρατή ου δήμου Ιωσνιτν
φής προγραμμαυκής ούμβοσης γα
φωτοpού να περλομβάνεται συην
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ορκίστηκε
οΝ. Κατσακιρη
Συνεργασο με τον δοικηνή τις 6
ΥΠΕ Γήνη Καpβέλη και θέμα τον
γενικότερο σεδοσμό της Υγειονο
μικής Περιφέρεας κοι mν ερόρχη ση των ενεργε ν nouαnatouντo
τής του Ν . Κατοακιύρης αμέσυς
μετό rν ορκωμοσία του,
ΣΕΛΙΔΑ .
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Ένα μνημόνιο
για τη στήριξη
των επαγγελματιν
Ένα δαφορετικά Mημόνα Συνερ τροπή του Επμελητρωυ ωανwe
νων με το δοκητκό συμβούλο
του Κέντρου Πρόληψης ττων Εξαρ τήσεων κοι Προαγωγής της Ψυχο Τον ρόλο του μέντορα> του δήμου Ιωαννιτν θα αναλάβουν Πόλεις Που διακρίνονται για την
υοθέτηση των νέων τεχνολογιν εν μέσω αυτής της διαδικασίας αναμένονται Πολλαπλά
οφέλη, όπως η απόκτηση τεχνογνωσίας και η ευκολότερη Πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΕΠ
δίa , στακύοντος στην naλύηλευpn στήpιξη τuν επαγγελματιν
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΚΑΚΑΒΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στα κάγκελα
Παραμένει
η ανησυχία,
αναμένουν ελέγχους
για το νομοσχέδιο
κατά των διαδηλσεων τμημάτων
Αμφισβητεί τα κριτήρια
για την αντιστοίχησn
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με, , διοδrίλες αστοντον, στο ναμοοκέδο κα των δαδελσων
αaνoκαλιστυές cpγoνσεις την εργαζαμένων στον Eημόσα και
Απολογισμός
και ανακοινσεις
στη ΓΣ
Ανιδρόσες και στο noνεnστήμιο Ιωoνiων, όπως και στις 5οκή0ες άλων ΑΕΙ Τς χρος
Αρντoης σε δικαμ τη και ελεeερες ΑΔΕΔΥ και Εργαικό Κένρο
npoxpou σε κνητοnοήσεις την Τετρτ και τmν Πέμπη στα Γόνειο .
ΣΕΛΙΔΑ 5
φν, μεταξύ των ενωτάτων Ερυμάτων της χρος nou έγνονοε ανέειο τς navnoτμnna
non των ΤΕ. Τα Πρυτονικό Συμβούλιο καλεί ο υnουργείονα νοκαλέσει η αγκεκρμένη on φοσn, Βεδομένου όυ την επόμενη εβδομόδα αρxζει η ουμπλήρωση των μιχνογραφν δελι ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ7
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΡΕΤΡΟ
ΠΛΟΥΣΙΟΣ 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΝ 1ΟΥΝΙΟ
Σκληρές δηλσεις
Καλογιάννη
για τους Αργεντινούς
Νορκωτικά όλων των ειδν και σε όλες τις μορφές
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα