Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράάφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΕΜΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΑ ΑΝΟΥΕΙΑ ΑΙΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΕΕΔΩΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΜκότητες και μια
| noinonς και ανόδεξης
νωση εξέδωσε ο
ου στορικού και nom Αρης Τσελίκος συκο oτου του Δ.
γma τη συνάντηση του
σμού Λνα Μενδνη νna oυνεργοοίος εί να χρονοδιάγραμμα και
στην Αθήνα .
στην στίντα το ούνono τo ηλαoο των ενεργεν
Ατοικτή επιστολό στον Δάμαρεο Πρέβαις
| Πια το Καταφύγιο Ζων στο Νεοχρι
Es Οnnά και την nολύ κα
στόνων και συμφνησον hn yvon nou έν vια ό - οnooς την έxδοon εημε .
να συνοντη θούν εκ νέου θε πtυn tων eεμάτων herκε το loρυμα Ακτία
ΘΕΑΤΡΑ ΤΙα ΜnΕΡΟΥ ης
Αξιότημε κύρα δήμαρχε.
είναu καιρός τρα nou napaκολουθ όσα
θλιβερά και απαξιωτικά και για σας τον ίδιο
| και για την Πόλη μας διαδραματίζονται στο | nερiοδο . ο Δήμαρος nou ouoτnenκoν και της
καταφύγιο των ανυπεράσηστων ζων στο Πρέβεζος ευκαρίστησε npooέφερε τo nonutEnές ζάνος καλτέης Λσν.
Γpoγει η AΜκη Νόοση Νεοχρ .
0 ΔΑΜΩΝ ΚΤΟ ΦΙΝΤΙΑΣ
0 ΠΑΝΝΗΣ ΚΤΟ ΛΟΧΙΑΣ!
Ασυμπτωματικοί είναι μεγάλο nooστό των Εaniνων ασθενν όηως nροκύ"Αντί Εmκή δειου εις Μνήμη Ιωάννη Οικονόμου!
Ανελήφθη την 25η /8/2020
στην Ηλικία των εβδομήντα (70)
μετά από τρίμηνη τυραννία αnό Καρκίνο των
Πνευμόνων!
Εδεήθη την 26η/6/2020
στο Ναό του Αγίου Βασιλείου
όπου καιμεγαλούργησε του Παπnoύ του το Μεγαλείο
ενός των Σεβάσμιων της Πρεβέζης Ιεραποστόλων!
πτει ano αναnύσεις δειγμάτων , με ο,u
αυτό συνεπάγεται για τη διασπορά του
κορωνοίού.