Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

6

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2549

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»:

«To µέλλον της χώρας
είναι στην πράσινη
ενέργεια»
ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

ΣΕΛ. 10-11

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«∆εν θα
δεχτούµε νέα...
µνηµόνια»
ΣΕΛ. 8

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ:

«Πρέπει
να γίνουµε
αυτόφωτοι!»
ΣΕΛ. 9

ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ

Πορεία
εκ των υστέρων
για το τρένο
ΣΕΛ. 5

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Κινδυνεύουν
θέσεις
190.000 εργασίας

Η έλλειψη
ρευστότητας και η
µειωµένη ζήτηση
αποτελούν «θηλιά»
για τις µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις
σύµφωνα µε έκτακτη
έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ
για τον Ιούνιο

∆ύο στις δέκα δηλώνουν
πως είναι πολύ πιθανό
να προχωρήσουν
σε µείωση προσωπικού
το επόµενο εξάµηνο και
τέσσερις στις δέκα ότι
δεν θα µπορέσουν
να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους
ΣΕΛ. 4

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ «Γ»

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»

Τα

ΥΠΕΚΛΕΨΑΝ 8.100 ΕΥΡΩ

Και νέα
απάτη µέσω
διαδικτύου

Η πόλη συναντάει
το Πανεπιστήµιο
ΣΗΜΕΡΑ (18:00) Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 17-24

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ «ΣΑΦΑΡΙ» ΓΙΑ ΠΑΙΚΤΕΣ

Στις 3 Αυγούστου
ξεκινάει η
προετοιµασία
n ΑΧΑΪΚΗ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
n ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΤΙ∆Α

ΤΟΥ EUROCUP ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
n ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ: ΝΕΟ ∆ΙΠΛΟ ΤΗΣ ΑΕΚ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3-1 ΤΟΝ ΑΡΗ)

σε

2 σελίδες

ΜΕ ΚΑΥΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6-7

ΕΝΝΕΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ
ΧΘΕΣ (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΤΑ 7)

Αρνητικά τα
τεστ στο λιµάνι
ΣΕΛ. 2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΩΣ ΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Μέχρι την
Παρασκευή
οι βαθµολογίες
ΣΕΛ. 8