Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Εις μνήμην
Καίτης
Χιωτέλλη
Τηρούμε
Πρωτέα
μέτρα
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ετα 170 ΤΜΗ 0.506
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ EΟΗΜΕΡΙΔΑ τοΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΝ
oniww 2. Γρεβενό | Τn. 2462 08772 Ex 2862 06773 | cmol: [email protected] gr
23 κρούσματα στη Δυτική Μακεδονία
από τις 24 Ιουνίου
6 κο θετικά κρούσματα coviα 19 στην Περιφέρεια της Δυτικής
Μακεδονίας για το διήμερο 2-3 Ιουλou 2020. Τα τέσσερα εξ
αυτν είναι κάτοικαι του νομού Καστορος και τα όλλα δύο κάτο
και του νομού Κοζάνης Μεταξύ των θετικν κρουσμάτων Περ haμβάνεται άτομο nnας άνω των 70 ετν με υποκείμενο σημα
το οnoio διαγνστηκε με Λοίμωξη του καττερου αναπνευστικού
συστήματος και αnό xθες νοσηλεύεται στην Παeολογική κηνική
του Μηοδοάκειου Νοοκομείου Πτολεμaδoς τα υπόnona κpού
σματα χαρακτηρΚονται μέχρι στγμής ως οσυμπτωματικά και n
ρομένουν σε κατ oκον περορισμό.
0 ωνολικός ρθμός των θετικν κρουσμάτων στην Περιφέρεια
της Δυτικής Μακεδονίας oπό τις 24 Ιουνοου 2020 μέχρι σήμερα
ανέρχεται συνοηικά στα 23 onό τα onoia τα 20 είναι κάτακα του
νομού Καστοράς και τα 3 κάτοικοι του νομού Κοζάνης. Σελ. 26.
Απnεια
Εφυγε ono κοντά μος, σε nλικία 82 xρo
νν ο σγαnημένος θείος nάνης 2ομανόκος.
Θα τον θυμόμοστε έτσι όλοι μας για την
καλοσύνη του , το χαμόγελο του και την οι
σοδοξία του.
Τα θερμά συλhumτήρα στην οκογένεια
του .
ο Θεός να ονοnoue την ψυχή τυ.
ounou oΛοoρομα
Teeaco siononni Hirene 1835-19011 eρί a Biomoogiore
Aντνης Ν. Πonοβασneίou
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΣΤΟΚΑΣ
(Εμπορκό Ελιμεία)
ΛΑΜΑΡΙΝEΙ
Tnd: 24525 02144
Enayoντa : 6944 206795
ΤηA. : 24620 28064 -20620 232 14
Kiv 6977 019452-6952 255251.