Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
3 ΟΛΟΓΟ Θ
Ο ΛΟΓΟΣ
agge lia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10152-ΕΤΟΣ 36ο-TΙΜΗ 1.5 Ευρ - ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟMΕ ΝΩΝ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επένδυση
στην έρευνα
και τους νέους
επιστήμονες
Σελ. 11
σε 5 άξονες
Κ.ΜΙΧΑΛΟΣ
Στο τρένο τς
Σε πέντε άξονες εξειδικεύονται από τα υπουργεία Οικονομικν και Εργα - Κρατικό Προϋπολογισμό οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κατά τους
σίας τα μέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν και συνεχί- μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 για τις επιχειρήσεις που έχουν
ζουν να πλήττονται από τον κορονοϊό. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους κατά το 30 τρίμηνο του έτους. Επ πλέον επεκτείνεται η δυνατότηπα αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαδότηση 60% των ασφαλιστικν εισφορν εργοδοτν στο πρόγραμμα ΣΥΝ- ζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και μεινεται η προκαταΣελ . 12
Ψηφιακής εποχης 3ου κύκλου Επιστρεττέας Προκαταβολής, επε κτείνεται η πρόβλεψη για επιυπάρχει χρος για
ΕΡΓΑΣΙΑ και για τους μήνες Αύγουστο έως Οκτβριο, καλύπτονται από τον
βολή φόρου .
Tς επειρήσεις
N. ΔΕΝΔΙΑΣ
Σελ. 14
Η Τουρκία κωφεύει και συνεχίζει
τις Προκλήσεις
Σελ. 15
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΗ
Καμείς δενμπορε) Η
να μαςπει Τι να κάνουμε
με την Αγιάξοφιά
ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Έναρξη της
διαδικασίας
σύνδεσης Πιδιν
με υποψήφιους
yονείς
7Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο επίκεντρο τράπεζες
και νέος πτωχευτικός
Σελ. 14
Σλ. 5