Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΛΗΡΟΜΕΝΟ
Κ.Τ.Α
Hellenit Post
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529
029169
ΕΤΟΣ: 50
AP. ΦΥΛΛΟΥ 14160
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Πότε ξεκινούν
Ελληνικό
Συντάξεις
Ξάνθη
οι θερινές εκπτσεις
Την Δευτέρα, 13 Ιουλίου
αναμένεται να κάνουν
απρεμιέραν οι θερινές
εκπτσεις για το 2020.Οι
καλοκαιρινές εκπτσεις θα διαρκέσουν έως
Στο Ελληνικό βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μπτσοτάκης όπου ανακοίνωσε την
τελετή έναρξης των πρόδρομων εργασιν για
το μεγάλο έργο . Ήδη στις αρχές της εβδομάδες
έγιναν οι πρτες εργασίες, καθς οι πρτες
μπουλντόζες μπήκαν στο Ελληνικό αρχίζοντας
την κατεδάφιση των κτιρίων.
ΚΑγκάθνν στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με
τους εκπροσπους των θεσμν , στο πλαίσιο της
Της αξιολόγησης, θεωρείται η σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στην αποπληρωμή
των ληξίπρόθεσμων υποχρεσεων του δημοσίου
και συγκεκριμένα στην έκδοση των εκκρεμν
αιτήσεων συνταξιοδότησης .
Νέα μέτρα για τον κορωνοϊό για την περιοχή τη
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ανακοίνωσε
προ ολίγου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ στασίαςγια επιτακτικούς λόγους αντιμετπισης
σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των
επιπτσεων της νόσου COVID-19.
- σελ . 2
σελ. 3
- σελ. 8
τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία, επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία
των καταστημάτων την πρτη Κυριακή των
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:
θερινν εκπτσεων, που φέτος ορίζεται στις
Η πανδημία θύμισε
στους Ελληνες το . μαξιλάρι
19 Ιουλίου 2020.
Οι δύο περίοδοι θερινν εκπτσεων
-Η πρτη είναι συνήθως το εκπτωτικό δεκαήμερο του Μαΐου. Πρόκειται για τις πρτες
δέκα ημέρες.
-Η δεύτερη και βασική περίοδος των καλο
καιρινν εκπτσεων είναι αυτή που αρχίζει
τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου. Η διάρκειά
τους είναι μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
Καιρός: Έκτακτο
δελτίο επιδείνωσης
ους τέσσερις πρτους μήνες
του 2020 συνεχίστηκε, σύμ φωνα με την ΤτΕ, η άνοδος των
καταθέσεων του εγχριου ιδιωτικού
τομέα στις ελληνικές τράπεζες.
Ειδικότερα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν την περίοδο
Ιανουαρίου 2019-Απριλίου 2020 σω
ρευτική αύξηση κατά 12 δισ. ευρ ή
9%. Παρά το πολύ χαμηλό επίπεδο
των επιτοκίων , η ανοδική πορεία της
οικονομικής δραστηριότητας, η αυ .
ξηση του διαθέσιμου εισοδήματος
και η περαιτέρω βελτίωση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού
συστήματος στη διάρκεια του 2019
αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση των
καταθέσεων
Η εξάπλωση του ιού στις αρχές του
τρέχοντος έτους και τα απαραίτητα
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης
που εφαρμόστηκαν από το Μάρτιο του
2020, αν και οδήγησαν σε υποχρη- χεία, από τα τέλη Φεβρουαρίου του
λίου 2020 προήλθε επίσης κατάκύ ριο λόγο από καταθέσεις μίας ημέρας
( όψεως ) . Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης
των καταθέσεων αυτν, η χρήση των
οποίων συνδέεται με τις τρέχουσες
συναλλαγές στην πραγματική οικονομία, διατηρήθηκε περίπου σταθερός
το 2019.
Στη συνέχεια επιταχύνθηκε σημαντικά τους πρτους μήνες του 2020, πι
θανόν αντανακλντας τη συγκέντρω
ση διαθεσίμων από τις επιχειρήσεις
κατά την περίοδο της πανδημίας είτε
για λόγους πρόνοιας έναντι μελλοντικν αναγκν είτε λόγω αναβολής
πραγματοποίησης δαπανν ή και την
πίστωση προϊόντος δανείου .
Σε αντίθεση με την εικόνα που πεΜεταβολή του καιρού
προβλέπεται από το βράδυ του
Σαββάτου (4/07) από τα
βόρεια , με βροχές και
καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα
συνοδεύονται από χαλαζοπτσεις και
πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους.
Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:
Από το βράδυ του Σαββάτου (4-7) και κυρίως
από νωρίς το πρωί της Κυριακής (5/7) η
Μακεδονία (κυρίως η κεντρική ) , από τις
μεσημβρινές ρες της Κυριακής η Θεσσα
λία, οι Σποράδες, η Στερεά, η Πελοπόννη σος
και πρόσκαιρα η Ήπειρος και πιθανς η
βόρεια Εύβοια . Τα φαινόμενα το βράδυ θα
περιοριστούν στα κεντρικά και βόρεια και θα
εξασθενήσουν.
ριγράφηκε για τον περασμένο Φε βρουάριο, το 2019 συνεχίστηκαν να
ιδιωτικού τομέα σημείωσαν την πεΕκει που όμως η πανδημία προκά
λεσε μια αλλαγή στις κινήσεις των
πολιτν ήταν στα μετρητά. Και αυτό
γιατί , όπως προκύπτει από τα στοι ρίοδο Ιανουαρίου 2019 -Απριλίου καταγράφονται συστηματικά καθα ρές εισροές τραπεζογραμματίων στο
τραπεζικό σύστημα: η μέση μηνιαία
καθαρή εισροή τραπεζογραμματίων
2020 σωρευτική αύξηση κατά 12 δισ.
ευρ ή 9%. Οι καταθέσεις των νοικοκυριν κατέγραψαν άνοδο κατά
9 δισεκ. ευρ ή 8%, εν ο ετήσιος οιαμορφθηκε σε περίπου 630 εκατ.
και ήταν αισθητά εντονότερη στη δι άρκεια του δεύτερου εξαμήνου.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, ο περαιτέρω
σεων των νοικοκυριν υποστηρίχθηκε περιορισμός της αβεβαιότητας για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
το 2019 και η χρήση ηλεκτρονικν
μέσων πληρωμν που υποκαθιστά
τη χρήση μετρητν στις καθημερινές
συναλλαγές συνέβαλαν στην υποχρηματοπιστωτικν επιχειρήσεων χρηση της ζήτησης χρήματος σε
2020 καταγράφηκαν καθαρές εκροές
ση της οικονομικής δραστηριότητας, τραπεζογραμματίων από το τραπεζικό ρυθμός αύξησής τους επιταχύνθηκε ευρ , έναντι 610 εκατ. ευρ το 2018 ,
Τη Δευτέρα (ο6/07 ) , τις πρωινές και εκ νέου
από τις βραδινές ρες η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και πιθανς οι Σποράδες. Η
Πελοπόννησος, η Ήπειρος και η Στερεά τις
μεσημβρινές και απογευματινές ρες.
Την Τρίτη (ο7/07) , η Κεντρική Μακεδονία,
τις μεσημβρινές και απογευματινές ρες τα
υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως η Πελοπόνείχαν αυξητική επίδραση στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα . Κι αυτό
διότι συνέβαλλαν παράγοντες όπως:
η δέσμη μέτρων πολιτικής για την
ενίσχυση των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριν,
η αναβολή καταναλωτικν ή άλλων καθαρή εκροή τραπεζογραμματίων κατά το μεγαλύτερο μέρος της υπό
δαπανν, καθς και
η αυξημένη προτίμηση για τραπεζ- όμως, το Μάιο σε μεγάλο βαθμό αποκές καταθέσεις σε σχέση με άλλες κλιμακθηκε.
τοποθετήσεις υψηλότερου κινδύνου . Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις του
σύστημα δηλαδή οι πολίτες τράβηξαν ελαφρά σε σύγκριση με τα τέλη του
μετρητά. Όπως μάλιστα σημεινει
η ΤτΕ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο
του 2020 καταγράφηκε, για πρτη
φορά από τον Ιούνιο του 2015, μηνιαία πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος
2018. Η ανοδική πορεία των καταθέαπό την επιταχυνόμενη ενίσχυση του
εξέταση περιόδου.
Η άνοδος των καταθέσεων των μη
για δύο διαδοχικούς μήνες , η οποία,
νησος.
την περίοδο Ιανουαρίου 2019-Απρι - φυσική μορφή .