Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέοι καιροί:Recognized text:
Ναουσας
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
αριθμός φύλλου 1770
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
χρόνος 36ος
διοκτήτης. εκδότης- διευθυντής HPΑΚΛΗΣ ΤΕΣΣΑΣ Δημαρχίας 13 Τηλ. & Fax 2332025918 Κιν., 6976700741 Emai: [email protected] con. Συνδρομή 20 ευρ Εταρείες .- ΝΠ 80 ευρ. Εκτύπωση: Τυπογραφεο Γρηγοριάδη
Συμπύρηνο ροδάκινο: Μειωμένη
φέτος η παραγωγή. Ακόμη να ανακοινωθούν οι Τμές!
Αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις από την πολύωρη διακοπή νερού
την Τρίτη
Μειωμένησε ποσοστό περίπου 30-40% εκτιμούν στιγμής ο σύλλογος, μειωμένες αναμένεται να είοι αγροτικοί φορείς ότι θα είναι η φετινή παραyωγή του συμπύρηνου ροδάκινου . Ο πρόεδρος
του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας κ . Χρήστος 40%, A37 μείωση 50%, Έβερτμείωση 50-70%, Αν
Βοργιάδης δήλωσε στον ΑγροΤύπο ότι "ζητάμε η δρος μείωση 20% , Λοαντέλ μείωση 40% .
τιμή παραγωγού να είναι αυξημένη κατά 8-10 λεπτά σε σχέση με την περσινή (26 λεπτά το κιλό)
λόγω της αναμενόμενης μείωσης της παραγωγής" . Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει μέχρι που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία λόγω λου μεγέθους του καρπούν .
της πανδημίας του coνid 19 δεν έχουν επιτρέψει
ναι οι κυριότερες ποικιλίες συμπύρηνου ροδάκι- ακόμη τη διαμόρφωση τιμής για το συμπύρηνο
νου ως εξής: Κατερίνα μείωση σε ποσοστό 30-ροδάκινο", κάτι το οποίο θα γίνει με την έναρξη
της φετινής συγκομιστικής περιόδου και ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΚΕ η φετινή παΑπό την πλευρά των μεταποιητν, το ειχείρημα ραγωγή θα είναι λίγο μειωμένη ποσοτικά σε σύγ
για το γεγονός ότι ακόμη δεν ανακοίνωσαν τιμές κριση με πέρυσι, αλλά αναβαθμισμένη ποιοτικά σε
για τη φετινή παραγωγή, είναι ότι "οι συνθήκες σχέση με την περσινή παραγωγή λόγω του μεγάΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
OΤΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΘΑΓΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΕΡΓΑΣΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΩΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
Ν ΒΛΑΕΛΜΕ: Πρωτοφανής ενέργεια. Μας γυρίζει σε άλλες εποχές.
Αντιδράσεις
και αντιπαρα
θέσεις προκάλεσε η πολύωρη διακοπή νερού την
Τρίτη, σε μια
ημέρα μάλιστα με πολύ
υψηλές θερμοκρασίες. Ο
δήμαρχος κ.
Καρανικόλας
ζήτησε δημόσια συγνμη και έκανε
γνωστό ότι έδωσε εντολή στον πρό
εδρο της ΔΕΥΑΝ Γιργο Τασινα,
να γίνονται στο εξής οι εργασίες
συντήρησης και αποκατάστασης
των ζημιν του δικτύου μόνο τις
βραδυνές ρες. Θέση στο θέμα της
διακοπής νερού την Τρίτη πήρε ο
Κοινός Τόπος, του Νίκου Κουτσογιάννη με ανακοίνωσή του , με την
" υπενθύμιση" ότι επί των ημερν
της προηγούμενης διοίκησης οι
διακοπές νερού προγραμματίζον
ταν τις μεταμεσονύκτιες ρες . Πα ράλληλα σημεινει ότι co πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ θυσιάζεται ως
Ίφιγένεια για να σωθεί το προφίλ
του δημάρχου . (Σελίδα 4 ) . Σε
απάντησή του ο πρόεδρος της
ΔΕΥΑΝ Γιργος Τασινας γνωστο- τέρωβιβλία.
ποιεί ανακοινσεις της ΔΕΥΑΝ επί
διοίκησης Κουτσογιάννη, όπου
φαίνεται ότι "οι προγραμματισμέ
νες βλάβες γίνονταν τα τελευταία
χρόνια ημέρα". Και κάνει πλήρη
ενημέρωση για το θέμα της πρό σφατης διακοτής νερού, αλλά και
για τις εν γένει διακοπές, καταλήyοντας ότι: <Στόχος μου είναι να γί- ηΈνωση σχολίαζε πως
νουν επιτέλους τα έργα εκείνα
(σύνδεση νέου δικτύου, τηλεμετρία άρθρο 25 παρ. 3 του
κ.λπ.) που θα μεισουν τις ανάγκες Υπαλληλικού Κδικα, η
προγραμματισμένων διακοπν και
με τη συμβολή της τεχνολογίας αλλά και νέων χρηματοδοτούμενων
έργων θααλλάξει προς το καλύτεροη υδροδότηση της πόλης μας
( τελευταία σελίδα ).
Κλήθηκαν να δσουν διευκρινίσεις για τη διδασκαλία των θρησκευτικν μετά από καταγγελία της Ενωσης Γονέων Νάουσας. Αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας
Πρωτοφανές! Στην αστυνομική δ εύθυνση κλήθηκαν οι διευθυντές των
τριν γυμνασίων της πόλης μας προκειμένου να καταθέσουν εάν διδάσκουν ή όχι το μάθημα των Θρη
σκευτικν από τα εγκεκριμένα βι βλία του υπουργείου Παιδείας! Η υπόθεση σχετίζεται με επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νάουσας προς τους φορείς της
περιοχής , με την οποία ζητούσε ου σιαστικά να σταματήσει η διδασκαλία
του μαθήματος από τα υφιστάμενα βι- αξιoποινη και γενναΛογο αnΠοςημιω- θίας (καθηγητές) αναφέρει τα εξής: ανακοίνωσή τους προς το επιβατικό
βλία αφού υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ σεως για ηθική βλάβη %.
που έκρινε αντισυνταγματική την Τιδουλειά έχει η αστυνομία με την ε αφήσαμε πίσω με την μεταπολίτευση, διαμερισμάτων , το δ.σ. και οι μέτοχοι
υπουργική απόραση Γαβρόγλου στη παιδευτική διαδικασία; Ποια η ευθύνη μας γύρισε η κλήση για ένορκη κατάβάση της οποίας εκδόθηκαν τα ανω
πάραυτα τέτοιου περιεχομένου ενέρ- Αστικά Νάουσας.
Περικοπή δρομολογίων
προς τα χωριά λόγω οκονομικής δυσχέρειας
yειες εναντίον συναδέλφων.
Διαμαρτυρία ΕΛΜΕ Ημαθίας
Σε ανακοίνωσή της , με τίτλο "ΠΡΩ
TΟΦΑΝΗΣ ΚΑΤΤΕΛΙΑ ΠΑ ΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ: Στη δυσχερή οικονομική κατάσταση
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΝΑΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΕΝΟΡΚΩΣ ΟΛΟΙ μν της Νάουσας, οφείλεται η περικοΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ φορείων που έγνε τον τελευταίο καιρό .
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ", η ΕΛΜΕ Ημα- Γαυτό το γεγονός ενημερνουν με
που βρίσκεται το ΚΤΕΛαστικν γραμπή των δρομολογίων των αστικν λεωΣεάλλες εποχές που-νομίζαμε πως- κοινό της Νάουσας και των δημοτικν
του αστικού ΚΤΕΛ
του υπουργείου Παιδείας και των αρ - θεση στο Αστυνομικό Τμήμα Νάου- Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστ σε
μόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας σας όλων των Διευθυντν-Διευθυν- όσους μας στήριξαν και μας στηρίζουν
Η Ενωση Γονέων από τον Φεβρουά - και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;> τριν των Δημοτικν- Γυμνασίων- με την προτίμηση και την εμπιστοσύνη
ριο με ανακοίνωσή της αναρερόταν αναρωτιέται ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λυκείου του Δήμου Νάουσας επειδή τους στα αστικά λεωφορεία μας. Ελπίστην απόφαση του ΣτΕ σημεινοντας Αλέκος Μόσχος και καλεί τα υπουρ- διδάσκεται στα σχολεία τους, όπως ζουμε στη συμπαράσταση του δήμου
πως με αυτές κρίθηκε επίσης ότι με γεία και τους υπουργούς Παιδείας, Δι-προβλέπουν τα "νέα αναλυτικά προ- μ
τανέα πολυθρησκειακά Προγράμμα-καιοσύνης και Προστασίας του Πολί- γράμματα" και οι φάκελοι μαθήματος Νάουσας και των δημοτικν μας διαμετα Σπουδν του μαθήματος των Θρη- τηνα παρέμβουν άμεσα για να παύσουν 2018-2019, το μάθημα των θρησκευ- ρισμάτων όΤΙ θα τους ενημερσουμε
σκευτικν διαπράττεται αξιόποινη
πράξην. Και ακολούθως
μας, και διαβεβαινουμε τον λαό της
τικν .
Συνέχεια στην 7η σελ. νο αναφέρει η σχετική ανακοίνωση .
λεπτομερέστερα στον κατάλληλο χρόθωμάς Π. Τσουκαλάς MD, PhD
με βάση όσων ορίζει το
ΧΕΙΡΟΥΡ ΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΟΥΜΟΣ Α ΡΟΔΑΜΑΝΘΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εξειδικευθείς στη
Χειρουργική Ογκολογία Μαστού
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
μη συμμόρφωση και επι
μονή κάθε αρμοδίου να
διδαχθεί το μάθημα μέ
σα από τα σχολικά αυτά Δέχεται με ραντεβού
ενχειρίδια συνιστά πρά
ξη άδικη, παράνομη και
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Γαστρεντερολογικού, μαστού ,
θυρεοειδούς κήλες, πρωκτού
Μετεκταιδευθείς στη Μονάδα Μαστού
τυν Πανεπστημακού Νοσοκομαίου Γενεύης
Ροδάμανθος Α. Δούμος
Τενικός Κειρουργος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Αγίας Σοφίας 24
Τηλ.2310 223230
Κιν. 6976 116205
thtskalse gmsil.com
ΜMΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ σπίλο, αποστήματα,
κύστη κόκκυγος, κατακλίσεις
ΤΡΑΥΜΑΤΑ
τ.κ. 54622
wwweirougiki-mastou.gr
φφέοκο υμί για τοστ
Δευτέρα , Τετάρτη, Πέμπτη 92 πρωί και 5-8 βράδυ
Τρίτη, Παρασκευή: 9-2.30 πρωί
ζυμνεται και ψήνεται κάθε μέρα
στον φούρνο μας
ΕΛΕΝΗ ΝΤΖΕΒΙΔΟΥΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Γ Κωνσταντνίδη 12,3ος όροφος, Νάουσα
Τηλ. 23320 52110,6978991728
mail: doumosrodamanthos @yahoo.com
ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ
αγνό και νόστιμο,
σεφρεσκοκομμένες
απολαύστικές φέτες!,
Συν. Νεφρολογικής Κλινικής
Ιπποκρατείου Θεσ/νίκης
Ιπρός Μονάδος Χρύνιας Αμοκαβαρης Ευαηγέλομός
Ελευθέριος Φ. Παπαβασιλείου
Ειδικός Καρδιολόγος
ο φούρνος σας
Μετεκπαιδευθείς στην Μ. Βρετανία
Hammersmith Hospital Imperial College, London
. Νεφρική Ανεπάρκεια
. Αρτηρια κή Υπέρταση
. Διαβητική Νεφροπάθεια
. Νεφρολιθία ση
. Ουρολοι μξεις
Υπέρηχος Καρδιάς (Triplex), Τεστ κόπωσης,
Holter ρυθμού 24h-48h-εβδομάδος
24ωρη καταγραφή πίεσης
Προσχολικός έλεγχος , Προαθλητικός έλεγχος
Ρύθμιση διαταραχν λιπιδίων
& αρτηριακής υπέρτασης
Συνταγογράφηση
Τρα και νέο
με αλεύρι Ζέας
Τργεται και σκέτο!
Μ. Αλεξάνδρου 17-Βέροια. Τηλ.: 233I0 74266
Ρήγα Φεραίου 3 . Νάουσα . Τηλ.: 23320 52106
Κιν.: 6973 38 Ι048,e-mail: elenintzQyahoo.gr
Δέχεται: 09 :00-13:30 καθημερινά
17:30-20:30 εκτός Τετάρτης
( επισκέψεις κατ' οίκον)
Πλ. Δημαρχίας 4, Νάουσα
Τηλ. 23320 20000- Κιν. 6976 67 9922
ΚΑΜΠΙΤΗ 33, ΝΑΟΥΣΑ. ΤΗΛ. 23320 29010
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ PANΤΕΒΟΥ
artstudio