Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΜΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΝΙ ΚΗ
4 ΟNOY 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 1254
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠAΛAΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Γiaποιους μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου-Τρίτος γύρος επιστρεπτέας προκαταβολής 1δισ.
ΝΕΑ 3,5 ΔΙΣ.
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μητσοτάκης για ΕλληνικόΕργο nou συμβολίζει
τη νέα ΕλλάδαΠαραχωρήσεις
στους Βόρειους ,
για συμφωνία
ομένες αναη ορακά με το σχέδο
να στην μόδα των πλουότ
ΜερκελΗ Ευρπη στην πιo δύσκολη
στιγμή της ιστορίας
ο tς το πρτοu ξαμήνον είνα κατά 35% λιγύτερος από το
πρoτo εξύμηνο του 2019.α ης υπλαπες εmχρήρεις θα κυμαί.
νεται από το 0-70%.
να μειοουν ή να εξολείψουν τις
σεις -όλες δηλαδή ο τουpστικές επιχιρήσεις δεν θα πληρνουν
νομεκή απήτηση στην πανδημία, -Η Εση βοίσκεται
στην πιο δύσκολη κατάστοση της ιστοίaς της - δήλωσε
νημηθεί σύμφωνα με την nρότa
ντοστ άλλη έβαση τόνισε . Ο ηytτες των 27 κρατν
μελν της ΕΕ. εouμάονται να σνγεντουούν στις Βοe
tολες στς 17 με 18 Ιουλου για να συητήσουν γα τοΤα
- Επιδοτονται κατά 60%6 οι εργoτιές σφορές και τον Αύγουστο.
-Οι εnoχέs επιχαρήσεις, δεν θα πληρσουν καθον εροδοτικές
coφopές γuτο τρίμηνο Ιουλίου, Ανγούστου κι Σεπτεμβρίοn.
ση της Κομισιόν και τουπλο
30% να χροτηθεί από το 2023,
ανάλογα με το βάος της ύψεσης
τοση τηην επόμενη pομάδα
-Μέσα στον Αύγουστο θα ανοξε ο τρίτoς κίκλος της ειστρεπτέας
ΣΕΤΕΟα λετουργήσει το 25%
πων ξενοδοχειακν επιχειρήσεων ! u δείκτη PΜ
Ευρωζνη σχυρή ανάκαιμψη
| Eurobank Σημάδια αναστροφής
Αλάσμου Ελληνικν Τουριστικν Επιχρήσεων
κον ουονομικού κλήματος και PMl μετατοίησης τον
ς υπηpεoες και τoν κλάδο της μεταποίησης να
νός ότι πολλά νοδοχεία παραμένουν χλειστά. Εxτ.
μηνν σnς 48,5 μονάδες από 31,9 μονάδες τον Μά
. Jenpvντας την ορχυκή μέτρηση ( 475 μονόδες),
από το 3o τρύμηνο και έπατα, συμνουν ο αναλυτές
της Εurobank
977259 000165