Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Τρείς φωτιές σε δύο 24ωρα
στη νότια Λακωνία
Σε διαβούλευση το Σχέδιο
Χωρικής & Οικιστικής
3oολ | Οργάνωσης Μυστρά > σελδ
Λαμπρός εορτασμός των Αγ.
Αναργύρων στην ιστορική
Ιερά Μονή Πάρνωνα > σελ. 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 | Ετος 24|Αριθμός 5908 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 [email protected] . www.lakonikos.gr
Εκσυγχρονισμός υπηρεσιν
στα λακωνικά νοσοκομεί .
Άλλη μια αυτοκτονία
συγκλόνισε
τη Σπάρτη
60χρονος απόστρατος
του Στρατού
Τέλος στη ζωή του φέρεται
να έβαλε το απόγευμα της
Πέμπτης 2/7 στην Πόλη της
Σπάρτης ένας 60χρονος άνδρας , απόστρατος αξιωματ κός του Στρατού Ξηράς
Σύμφωνα με ηληροφορίες
του Λακωνικού Τύπου ,
Χ.Z. Βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στην οικία του nou
Βρίσκεται σε δρόμο ηλησίον
του κέντρου της λακωνικής
Πρωτεύουσας . Η κόρn του
εκλιηόντος ήταν αυτή nou
ανησύχησε όταν ανοζήτησε
τον Πατέρα της χωρίς αnοτeλεσμα. Ετσι, ενημερθηκαν
οι Αρχές και ηερίπου στις
5.45 μμ. αστυνομικοί του
Αστυνομικού
Ικανοποιημένος ο αναπληρωτής διοικητής του ΓΝ Λακωνίας Κ. Κορωνιός
Ολοκληρθηκε την Παρα - ευρ .
σκευή 3/7n unoBολή της Πρότοσης για χρηματοδότηση μέσω υnoβλήθηκε στο ηλαίσιο της Νοσηλευτικής Μονάδας Mo - θηκαν για χρηματοδότηση .
ΕΣΠΑ, με στόχο την αναβάθ- Πρόσκλησης του Περιφερει- λάων , όσο και της Νοσηλευτι - εξηγεί ο ανaηληρωτής διοικημιση των μονάδων του Γενικού ακού Επχειρησιακού Προ- κής Μονάδας Σπάρτη .
Νοσοκομείου Λακωνίας (Σπάρ - γράμματος
της και Μολάων) , συνολικού noνήσου, αφορά την Προμή- ανταπόκριση της Διαχειριστικής Κορωνιός
προϋnολογισμού 1.922.764 θεια σύγχρονου ιατροτεχνολο- Αρχής και στην έγκριση του συγικού εξοηλισμού με στόχο την νόλου της δαηάνης, μια σειρά
Ειδικότερα , η Πρόταση nou κάλυψη των αναγκν τόσο της αnό εμβληματικά έργα υnoβλή Τμήματος
Σπάρτης εντόηισαν νεκρό τον
χρο του διαμερί σματός του , Από την Αστυνομία φαίνεται ότι
το ενδεχόμενο
εΝκλημοτικής ενέργειος
τής του ΓΝ Λακωνίας-NM Moκ.
(ΠΕΠ)
Πελο-Ευελπιστντας στη θετική λάων
Κωνσταντίνος
άνδρα
συνέχεια σελ. 9
ΥΠογράφηκε n σύμβαση για το μητρο γεφυρν της Περιφέρειας
0 60χρονος , nou είχε καταγωγή από Περιοχή της θεσσαλίας.
Στο αμικροσκόπιοω
οι γέφυρες του Ευρτα
είχε υnηρετήσει
μεταξύ όλλων στο ΚΕEM
Σπάρτης και μετά την anoστρατεία του από ις τάξεις
του Σματος Εφοδιασμού
Μεταφορν , σπoφάσισε να
Η διαδικασία ελέγχων Που θα αναλάβει το ΤΕΕ
napαμείνει μόνιμα στη
raiorn όπου είχε δημιουρΣπάρτη
Η προγραμματική σύμβοση για
τον έλεγχο των γεφυρν στο
εθνικό και επαρχιακό οδικό δ κτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου , μετοξύ της Περιφέρειας
και του Τμήματος Πελοηοννή σου του ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) , υπογράφηκε
την Τρίτη 30/6 στην Τρίπολη ,
από τον Περιφερειόρχη Πανα γιτη Νίκα και την Πρόεδρο του
ΤΕΕ Χαρίκλεια Τσιλη . Είμα στε η Πρτη Περιφέρεια στην
Ελλάδα noυ υλοηοιούμε τέτοιου
είδους ηρωτοβουλία- δήλωσε
ο Περιφερειόρχης
γήσει οικογέένεια.
Δεν έγινε γνωστό εάν βρέ θηκε σημείωμα όπου- nιθa .
νόν- ο αυτόχειρας εξηγεί
τους λόγους nou τον οδήγησαν στο αnoνενoημένο διά βημα.
Πρόκειται για ένα ακόμα
τραγικό συμβάν nou έρχεται
να προστεθεί στη μακρά
λίστα των ανθρηων nou
οδηγήθηκαν στην αυτοχειρία
τα τελευταία χρόνια στη
Σπάρτη και τη Λοκωνία , γεουνέχεια σελ 8
νικότερα,
Β1lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Το Ξενία έχει ιστορία
του Δημοσθένη Μοτάλα.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα