Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email :dim on ews @dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 202
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27572
Κ. Χατzηδάκης:
<Στόχος του ΕΠΣ
για το Μάτι , μια
νέα βισιμη Πόλ
Τουρισμός: Χωρίς καμία
έκπτωση στην Προστασία της
δημόσιας υγείας
ΚΗρθαμε εδ , γιατί θέλουμε με έργα
να συντελέσουμε στην επούλωση των με γάλων πληγν που άνοιξαν το 2018 , ε .
πισήμανε, μεταξύ άλλων , ο υπουργός Πe .
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης , σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μάτι και σήμανε
την έναρξη της δια βούλευσης για το Ε .
δικό Πολεο δομικό Σχέδιο για την περιοκαι για τα χερσαία και θαλάσσια σημεία εισόδου στη
χρα . Σε ότι αφορά τους
επισκέπτες
συνεχίζεται
κανονικά η δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα για όλους τους μόνιμους χατοί χους της ΕΕ. Εξακολουθε ,
| επίσης , να ισχύει η δυνατότητα εισόδου για όσους πολίτες τρίτων χωρν έχουν
άδεια διαμονής στην Ελλά
δα και για όσους ταξιδεύ| ουν για ουσιδεις μετα κι.
|νήσεις , δηλαδή για λόγους
εργασίας , υγείας και επανένωσης οικογενειν . Οι
Ελληνες ομογενείς που
διαθέτουν ελληνικό διαβα
τήριο ή ειδικό δελτίο ταυ τότητας ομογενν είναι
πάντα καλοδεχούμενοι απ .
όπου κι αν προέρχονται . Η
Ελλάδα, ακολουθντας την
ευρωπαϊκή σύσταση επεκτείνει τη δυνατότητα εισόδου στη χρα
και για τους μονίμους κατοίκους της Αλγερίας της Αυστραλίας, της Γεωργίας , mς
Ιαπωνίας , του Καναδά, του Μαρόκου , του
Μαυροβουνίου , της Νέας Ζηλανδίας , της
Οπως ανέφερε ο κ . Χαπζη- ΕΑ 3
δάκης , πέρυσι στη Βουλή, έΟ κορονοϊός
αφετηρία για ένα
νέο Εθνικό
Σύστημα Υγείας
Σχετικά με το τι συμβαίνει στον τομέέα
της δημόσιας υγείας, ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος , Στέλιος Πέτσας , κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικν
συντακτν , έκανε αναφορά σε όσα έχει
τονίσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , επισημαίνοντας πως <μία από
τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει είναι
να χτίσουμε πάνω στην κρίση του κορονοϊού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας,
κρατντας ως παρακαταθήκη τα μεγάλα
του συγκριτικά πλεονεκτήματα και διορ
θνοντας τις όποιες αδυ.
ναμίεςν.
τσας , καλωσορίζοντας ξανά από κοντά
τους δημοσιογράφους, καθς είναι η
πρτη ενημέρωση των πολιτικν συντακτν- από την αρχή της πανδημίας- που
γίνεται με φυσική παρουσία τους.
Οκ. Πέτσας σημείωσε ότι αμε αυτά τα
δεδομένα ελήφθησαν και οι αποφάσεις
που αφορούν στις διεθνείς πτήσεις καθς
<Η Ελλάδα έχει ήδη ανοίξει τις πύλες
της στον κόσμο . Μετά από δια βουλεύ.
σεις πολλν ημερν στην ΕΕ διαμορφ .
θηκε μία λΜστα χωρν από τις οποίες θα
υποδεχόμαστε επισκέπτες, ανέφερε ο
κυβερνητικός εκπρόσω πος, Στέλιος Πέ.
Νοτίου Κορέας , της Ρουά ντας , της Σερβίας , της Ουρου - ΣΕA 2
Νομοσχέδιο με
στόχο την
Ανθηση της οικονομίας από το Ταμείο Ανάκαμψης
αξιοπιστία της
κεφαλαιαγοράς
μικν , Χρήστο Σταϊκούρα , για την ταχεία
λήψη ενός περιεκτικού παχκέτου μέτρων
για τη στήριξη της οικονομίας , ύψους
10.5% του ΑΕΠ , για το 2020. Η επό μενη
πρόκληση για την Ελλάδα , ό
πως και για τις άλλες χρες της ΣΕΑ3
Τον εντυπωσιασμό του για τα μέτρα
που πήρε η κυβέρνηση προκειμένου να α .
ντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊ.
ού σε όλα τα επίπεδα εξέφρασε ο Επίτρο πος της ΕΕ για την Οικονομία , Πάολο
Τζεντιλόν ,
Μιλντας σε διαδικτυακό συνέδριο που
διοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
συνεργασία με το Ιδρυμα Οικονομικν
και Βιομηχανικν Ερευνν (1ΟΒE) , ο Επίτροπος εξέφρασε επίσης την πεποίθησή
του ότι , με την πλήρη αξιοποίηση των πό
ρων του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμ Ψης, η ελληνική οικονομία θα ανθίσει και
η Ελλάδα θα μπορέσει να παίξει σημαντι κόράλο στην περιοχή. Ο Επίτραπος σημεί
ωσε ότι η Κομισιόν δεν προβλέπει ένα
Συνεχής αύξηση της ανεργίας στην ΕΕ
<Το χρημα το πιστωτικό σύστημα για
έναν επενδυτή θα πρέπει να εμπνέει αΕιοπιστία , εμπιστοσύνη και ασφάλεια
και το νομο σχέδιο για την κεφαλαιαγο .
ράν, υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονο.
μικν , Γιργος Ζαββός , κατά την πρτη
ημέρα επεξεργασίας στην Επιτροπή Οι κονομικν Υποθέσεων της Βουλής του
σχεδίου νόμου κΕταιρική διακυβέρνηση
ανωνύμων εταιρειν , σύγχρονη αγορά
κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕE) 2017/1131 και άλλες
διατάξεις,
Ουφυπουγός Οικονομι- Σ
Στο 7,4% ήταν η ανεργία στην Ευρω.
ζνη τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με
τον Απρίλιο που ήταν στο 7,3% σύμφωνα:
με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Το ποσοστό στην ΕΕ για την ίδια περίο δο βρίσκεται στο 6,7% , εν τον Απράλιο
ήταν 6,6% ,
Σύμφωνα με την Eurostat , 14,366 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ
εκ των οποίων 12,146 εκατομμύρια στην
ευρωζνη , ήταν άνεργοι τον Μάιο του
2020. Σε σύγκριση με τον Απρλιο του
2020, σημειθηκε αύξηση των ανέργων
κατά 253.000 στην ΕΕ και κατά 159000
στην Ευρωζνη. Αναφορικά με τους νε
ους , τον Μάιο, οι άνεργοι κάτω των 25 ετν ανέρχονταν στα 2,815 εκα τομμύρια στην ΕΕ , εν στην ευ - τ 3
w.Gimoprasion.r
πη , αλλά τόνισε ότι παρα μένει η αβεβαιο τητα για την οικονομία της .
Οκ Τζεντιλόνι συνεχάρη τις ελληνικές
Aρχές και ιδιαίτερα τον υπουργό Οικονο-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα